Підсумкові матеріали конференції Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт у галузі «Педагогічна та вікова психологія»

Дата проведення – 17 березня 2017 року.

Місце проведення – ДЗ «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського» (м. Одеса).

Кількість учасників – із запрошених 28 студентів узяло участь 26 студентів (захищалося 25 конкурсних робіт).

Коротка інформація щодо виступу учасників.

Захист конкурсних робіт проводився на відкритому засіданні у присутності членів галузевої конкурсної комісії, усіх учасників конкурсу та зацікавлених осіб. У ході захисту наукових робіт учасники конференції використовували мультимедійні презентації, фотоматеріали фрагментів експериментальних досліджень, роздатковий матеріал. У процесі обговорення виступів конкурсантів брали участь члени галузевої конкурсної комісії та учасники конкурсу, що були присутні на засіданні.

Усіма учасниками конкурсу було зроблено доповіді, найбільш цікавими з яких були доповіді з наступних тем: «Психологічні особливості прояву почуття гумору в міжособистісному спілкуванні підлітків»; «Вплив цінностей студентів-старшокурсників на особливості їх морального вибору»; «Пізнання архетипної символіки репродукцій полотен у процесі психокорекції в групах АСПП»; «Я-фізичне у підлітків та механізми психологічного захисту»; «Вікові особливості копінг-стратегій онкохворих з різним типом ставлення до хвороби»; «Аналіз особливостей віктимності у сучасної молоді»; «Особливості впливу різних форм перфекціонізму на психологічне благополуччя людини»; «Соціально-психологічні чинники схильності підлітків до бродяжництва»; «Роль «ілюзії знання» в ефективності здійснення метапам'ятевого контролю»; «Особливості схильності до заздрощів у студентів молодших і старших курсів»; «Психологічні особливості міжпоколінних відносин у родині»; «Психологічний аналіз цінностей сучасних підлітків у процесі ідентифікації з героями-симулякрами та медіа персонами»; «Соціокультурний та віковий чинники екологічного світогляду особистості»; «Динаміка розвитку адаптаційного потенціалу студентів»; «Ментальна репрезентація та особливості відчуття щастя у ранньому дорослому віці»; «Міф про Інтернет-спілкування: соціально-психологічний зріз зв’язку між комунікативними здібностями та підлітковою Інтернет-залежністю»; «Уявлення про ідеального викладача у студентів з різною мотивацією до навчання»; «Агресія як джерело підліткової делінквентності»; «Шляхи профілактики суїцидальної поведінки студентської молоді»; «Психодидактичні засоби розвитку професійної креативності майбутніх психологів»; «Ціннісні орієнтації підлітків як передумова формування відповідальності»; «Психолого-педагогічні особливості «Образу Я» у педагогічно-занедбаних підлітків»; «Дослідження інноваційного потенціалу у студентів-психологів та психологів-професіоналів».

Рівень висвітлення зазначених тем засвідчив глибоке знання конкурсантами сучасних проблем у галузі «Педагогічна та вікова психологія», достатнє володіння матеріалом наукових досліджень.

 

Останнє оновлення: Вівторок, 28 березня 2017, 17:42

    

  fnsnf visegrad fundУрядовий контактний центр                                                                  eua konfucius    
  tempus pedpresa mon.gov observatory