Вітаємо переможців Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт у галузі «Педагогічна та вікова психологія»

За результатами підсумкової науково-практичної конференції переможцями стали такі студенти:

 1. Захаревич Наталія Василівна, назва роботи «Психологічні особливості прояву почуття гумору в міжособистісному спілкуванні підлітків», КВНЗ «Вінницька академія неперервної освіти» (м. Вінниця) (керівник Яцюк Марія Валеріївна, к. психол. н., доцент).
 2. Калаєва Вероніка Володимирівна, назва роботи «Вплив цінностей студентів-старшокласників на особливості їх морального вибору», Київський національний університет імені Тараса Шевченка (м. Київ) (керівник Власова Олена Іванівна, завідувач кафедри психології розвитку, д. психол. н., професор).
 3. Куценко Катерина В’ячеславівна, назва роботи «Пізнання архетипної символіки репродукцій полотен у процесі психокорекції в групах АСПП», Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького (м. Черкаси) (керівник Яценко Тамара Семенівна, завідувач кафедри практичної психології, д. психол. н., професор, дійсний член НАПН України).
 4. Столярик Юлія Дмитрівна, шифр «Я-фізичне», назва роботи «Я-фізичне у підлітків та механізми психологічного захисту», ДЗ «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського» (м. Одеса) (керівники Поспелова Ірина Донатасівна, к. психол. н., доцент, Павлова Ірина Георгіївна, к. психол. н., доцент).
 5. Чиж Альона Сергіївна, назва роботи «Вікові особливості копінг-стратегій онкохворих з різним типом ставлення до хвороби», Херсонський державний університет (м. Херсон) (керівник Тавровецька Наталія Іванівна, завідувач кафедри практичної психології, к. психол. н., доцент).

Список призових місць

Другі місця:

 1. Байдюк Анна Павлівна, назва роботи «Психологічний аналіз цінностей сучасних підлітків у процесі ідентифікації з героями-симулякрами та медіа персонами», Житомирський державний університет імені Івана Франка (м. Житомир), (керівник Тичина Ірина Миколаївна, к. психол. н., доцент).
 2. Деулін Микита Павлович, назва роботи «Соціально-психологічні чинники схильності підлітків до бродяжництва», Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова (м. Київ) (керівник Кучеренко Єгор Валерійович, к. психол. н., доцент).
 3. Євтушик Марина-Катерина Вадимівна, назва роботи «Роль «ілюзії знання» в ефективності здійснення метапам'ятевого контролю», Національний університет «Острозька академія» (м. Острог) (керівник Каламаж Руслана Володимирівна, проректор з навчально-виховної роботи, д. психол. н., професор).
 4. Кіт Ольга Богданівна,  назва роботи «Особливості схильності до заздрощів у студентів молодших і старших курсів», Львівський національний університет імені Івана Франка (м. Львів) (керівник Грабовська Софія Леонідівна, завідувач кафедри психології, к. філос. н., професор).
 5. Коломойчук Дар’я Володимирівна, назва роботи «Психологічні особливості міжпоколінних відносин у родині», Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського (м. Кременчук) (керівник Літвінова Ольга Володимирівна, к. психол. н., доцент).
 6. Попова Тетяна Олександрівна, назва роботи «Аналіз особливостей віктимності у сучасної молоді», Національний університет цивільного захисту України (м. Харків) (керівник Гура Світлана Олександрівна, к. пед. н., викладач).
 7. Чернова Людмила Віталіївна, назва роботи «Особливості впливу різних форм перфекціонізму на психологічне благополуччя людини», Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара (м. Дніпро) (керівник Носенко Елеонора Львівна, завідувач кафедри педагогічної та вікової психології, д. психол. н., професор, член-кореспондент НАПН України).

Треті місця:

 1. Волеваха Дарина Сергіївна, назва роботи «Соціокультурний та віковий чинники екологічного світогляду особистості», Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка (м. Чернігів) (керівник Шлімакова Ірина Іванівна, в. о. зав. кафедри екологічної психології та психічного здоров’я, к. психол. н., доцент).
 2. Волобуєва Аліна Ігорівна, назва роботи «Динаміка розвитку адаптаційного потенціалу студентів», Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького (м. Мелітополь) (керівник Шевченко Світлана Віталіївна, к. психол. н., доцент).
 3. Гаврикова Олена Анатоліївна, назва роботи «Ментальна репрезентація та особливості відчуття щастя у ранньому дорослому віці», Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка (м. Суми) (керівник Кузікова Світлана Борисівна, завідувач кафедри практичної психології, д. психол. н., професор).
 4. Гардаш Оксана Володимирівна, назва роботи «Міф про Інтернет-спілкування: соціально-психологічний зріз зв’язку між комунікативними здібностями та підлітковою Інтернет-залежністю», ДВНЗ «Криворізький державний педагогічний університет» (м. Кривий Ріг) (керівник Бондар Катерина Миколаївна, к. психол. н., доцент).
 5. Гунько Олеся Олегівна, назва роботи «Уявлення про ідеального викладача в студентів з різною мотивацією до навчання», Львівський національний університет імені Івана Франка (м. Львів) (керівник Галецька Інна Іванівна, к. психол. н,  доцент).
 6. Ігнатьєва Аліна Олександрівна, назва роботи «Агресія як джерело підліткової делінквентності», Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ (м. Дніпро) (керівник Диса Олена Вікторівна, к. психол. н., доцент).
 7. Литвиненко Яна Павлівна, назва роботи «Шляхи профілактики суїцидальної поведінки студентської молоді», Національний університет імені Івана Огієнка (м. Кам’янець-Подільський) (керівник Гончарук Наталія Миколаївна, к. психол. н., доцент).
 8. Лось Ірина Володимирівна, назва роботи «Ціннісні  орієнтації підлітків як передумова формування відповідальності», ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» (м. Переяслав-Хмельницький) (керівник Чижма Діана Миколаївна, к. психол. н., доцент).
 9. Мельник Анна Валеріївна, назва роботи «Психолого-педагогічні особливості «Образу Я» у педагогічно-занедбаних підлітків», Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини (м. Умань) (керівник Вахоцька Ірина Олександрівна, к. психол. н., доцент).
 10. Плоткіна Ольга Сергіївна, назва роботи «Уявлення про «ідеального дорослого» у різні періоди онтогенезу (підлітковий, старший юнацький, молодість)», Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» (м. Харків) (керівник Підбуцька Ніна Вікторівна, к. пед. н., доцент).
 11. Позняк Оксана Олегівна, назва роботи «Особливості взаємозв’язку творчих здібностей та схильності до ризику у студентської молоді», Національна академія внутрішніх справ (м. Київ) (керівник Романенко Оксана Вікторівна, д. психол. н., професор).
 12.  Радченко Олена Костянтинівна, Щербунова Юлія Олександрівна, назва роботи «Дослідження інноваційного потенціалу у студентів психологів та психологів-професіоналів», Українська інженерно-педагогічна академія (м. Харків) (керівник Діуліна Віра В’ячеславівна, к. пед. н., доцент).
 13. Чорнобай Іван Іванович, назва роботи «Психодидактичні засоби розвитку професійної креативності майбутніх психологів», Тернопільський національний економічний університет (м. Тернопіль) (керівник Шандрук Сергій Костянтинович, д. психол. н., доцент, професор кафедри).

 

Висловлюємо подяку всім науковим керівникам за якісне керівництво студентськими науковими роботами та формування наукового потенціалу сучасної молоді.

Бажаємо подальших успіхів і наукових здобутків!

 

Останнє оновлення: Вівторок, 28 березня 2017, 17:45

    

  fnsnf visegrad fundУрядовий контактний центр                                                                  eua konfucius    
  tempus pedpresa mon.gov observatory