Навчально-методичний відділ

Навчально-методичний відділ є основним структурним підрозділом Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського. Його діяльність полягає в поєднанні централізованого керівництва і контролю за навчальною та навчально-методичною роботою з боку ректорату, з самостійністю та ініціативою самого відділу.

Головне завдання навчального відділу – удосконалення навчально-виховного процесу, забезпечення підготовки висококваліфікованих педагогічних кадрів в університеті.

Основними завданнями навчального відділу є: контроль виконання навчальних планів і програм, планування і облік виконання педагогічного навантаження штатними викладачами, сумісниками, викладачами з погодинною оплатою праці; складання разом з деканами розкладів навчальних занять, екзаменів, графіків навчального процесу; ведення обліку особового складу студентів по факультетах, напрямах, спеціальностях та курсах, ведення персонального обліку студентів; складання звітності до статистичного управління та Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України; ведення ділової переписки, забезпечення деканатів та кафедр документацією.

У своїй діяльності навчальний відділ керується Законами України, Постановами Кабінету Міністрів України, наказами та нормативними документами Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Статутом університету та Положенням про навчальний відділ, наказами ректора університету, розпорядженнями першого проректора з навчальної та науково-педагогічної роботи.

 1. Тагієва Ірина Сергіївна – начальник навчально-методичного відділу
 2. Рожко Зоя Миколаївна – провідний фахівець
 3. Сарієва Антоніна Михайлівна – провідний фахівець
 4. Татьянчинков Андрій Олександрович – провідний фахівець
 5. Дроздова Тетяна Михайлівна – провідний фахівець
 6. Дубровіна Олена Олександрівна – фахівець денного відділення
 7. Вуйчик Світлана Миколаївна – фахівець
 8. Самчук Лариса Сергіївна – фахівець
 9. Ніколаєва Іванна Борисівна – оператор EDBO
 10. Біюла Катерина Анатоліївна – фахівець заочного відділення
 11. Стоянов Олександр Олегович – інспектор


Наша адреса: 65020, м. Одеса, вул. Старопортофранківська, 26, кабінет № 24.

Телефон: (048) 733-11-20

Часи прийому: 10:00 – 12:00 та 14:00 – 16:00

Останнє оновлення: Вівторок, 19 вересня 2017, 18:29

    

  fnsnf visegrad fundУрядовий контактний центр                                                                  eua konfucius    
  tempus pedpresa mon.gov observatory