Підвищення кваліфікації та стажування працівників університету Ушинського та закладів освіти

ДЗ «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського»
приймає викладачів на стажування за такими навчальними програмами:
 
 

БЛАНКИ ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ ОФОРМЛЕННЯ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ 

Пам’ятка для працівників ДЗ «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського»

 

Пам’ятка для працівників інших організацій, що стажуються в ДЗ «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського» 

ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ПЛАН підвищення кваліфікації (стажування)
НАПРАВЛЕННЯ на підвищення кваліфікації (стажування) науково-педагогічного працівника
ЗАЯВА про направлення на підвищення кваліфікації (стажування)
ЗВІТ про підвищення кваліфікації (стажування)

 

Контакти:
 
Сарієва Антоніна Михайлівна,
 
провідний фахівець НМВ
 
тел. (048) 7334629
Останнє оновлення: П'ятниця, 03 лютого 2017, 19:12

Післядипломна освіта

Сторінка в розробці...

Останнє оновлення: Понеділок, 10 лютого 2014, 06:13

Підвищення кваліфікації

Напрями підвищення кваліфікації працівників закладів освіти

«Управління навчальним закладом»
«Практична психологія»
«Фізичне виховання»
«Технологічна освіта»
«Хореографія»
«Інформатика»


ЗАПРОШУЄМО ПРАЦІВНИКІВ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ ПІДВИЩИТИ КВАЛІФІЦІЮ 

НА БАЗІ ПІВДЕННОУКРАЇНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДОГАГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ім. К.Д. УШИНСЬКОГО

в.о. обов’язки завідувача відділенням Підвищення кваліфікації
Постоян Тетяна Григорівна
кандидат педагогічних наук, доцент,
член-кореспондент УТА,
доцент кафедри управління освітніми закладами та державної служби

Телефон для довідок (096)256-18-06;

(048) 718-57-23;726-19-20;

Останнє оновлення: П'ятниця, 03 лютого 2017, 19:03

Перепідготовка кадрів

Відділення перепідготовки кадрів зі спеціальності «Психологія» було створено у 2009 році на базі колишнього факультету післядипломної освіти Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського. Факультет був відкритий згідно з наказом Держкомітету СРСР з народної освіти від 03.03.1989 р. №164 та наказом Міністерства народної освіти Української РСР від 20.09.1991р. № 175.
Наразі навчання у відділенні перепідготовки кадрів зі спеціальності «Психологія» надає слухачам на базі повної вищої освіти отримати другу професію.
Спеціальність - психологія. Форма навчання – денна, заочна.
У програмі навчання є унікальний комплексний цикл теоретичних та практичних занять. Програма підготовки містить фундаментальні дисципліни (загальна психологія, психологія особистості, вікова психологія, історія психології, фізіологія вищої нервової діяльності, диференційна психологія, математичні методи в психології, основи психологічних досліджень та ін.), професійно орієнтовані дисципліни (психодіагностика, соціальна психологія, клінічна психологія, патопсихологія, основи психологічного консультування, ергономіка, психологія керування, психологія сім'ї та ін) та факультативи. На відділення функціонують авторські майстерні психологічного і психотерапевтичного консультування, психологічного розвитку особистості, сучасних технологій розвитку творчості, методів соціально-психологічного навчання спілкування.

Термін навчання:
- на денному відділенні - 1 навчальний рік;
- на заочному відділенні - 2 навчальних роки.
Умови вступу:
На навчання приймаються особи, які мають повну вищу освіту з освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст», «магістр». Зарахування слухачів здійснюється за підсумками співбесіди та аналізу документів. Після закінчення навчання слухачам видається диплом спеціаліста державного зразка про другу вищу освіту, який дає право на роботу психологом у різних структурах.

Для вступу необхідні такі документи:

- заява на ім’я ректора університету;

- копія диплому про вищу освіту;

- копія паспорта;

- особиста карта;

- медична справка Ф.086;

- довідка з місця роботи (для заочного навчання);

- 2 фотокартки (розміром 3х4).

Прийом документів здійснюється щороку до 5 вересня.

Навчально-виховний процес забезпечують досвідчені професори та доценти університету та інших провідних вишів. На факультеті також працюють провідні практичні психологи міста Одеси.

Вартість навчання у 2011-2012 навчальному році складає:

денна форма – 11120 грн.;

заочна форма – 10350 грн.

Навчання здійснюється за кошти юридичних і фізичних осіб на контрактній основі. Оплата вартості навчання посеместрова.


Завідувач відділення – доктор психологічних наук, професор Саннікова Ольга Павлівна.


НАША АДРЕСА:

Місцезнаходження: м. Одеса, вул. Фонтанська дорога, 4. Відділення перепідготовки кадрів зі спеціальності «Психологія», кафедра загальної та диференціальної психології.

Поштова адреса: 65020, м. Одеса, вул. Старопортофранківська, 26.

Телефон: (048) 705-46-71.

Проїзд: трамвай №№ 17, 18; тролейбус №№10, 11, маршрутне таксі №№ 127, 175, 210 до зупинки «4 станція Великого Фонтану».

Останнє оновлення: Понеділок, 13 лютого 2017, 13:35

Післядипломна освіта та перепідготовка кадрів

Перепідготовка кадрів
Підвищення кваліфікації та стажування працівників університету Ушинського та закладів освіти
Підвищення кваліфікації працівників закладів освіти на базі університету Ушинського

Останнє оновлення: Понеділок, 13 лютого 2017, 13:34

    

  fnsnf visegrad fundУрядовий контактний центр                                                                  eua konfucius    
  tempus pedpresa mon.gov observatory