Довгострокове підвищення кваліфікації

 

Підвищення кваліфікації проводиться протягом 3-х тижнів.

Терміново!!!

 

Для навчання слухачів за програмами довгострокового підвищення кваліфікації за усіма спеціальностями на базі профільних кафедр нашого університету

просимо надати у деканат післядипломної освіти та роботи з іноземними громадянами

окремо для кожної спеціальності наступну інформацію:

 

Назва кафедри: ____________________; завідувач кафедри; контактні телефони.

Спеціальність (ості): _________________________. Спеціалізації: педагогічні, інженерно-педагогічні, науково-педагогічні працівники, керівні кадри освіти, працівники методичних служб, спеціалісти психологічних служб та ін.

Очікувані результати.

 

Відповідно до «ПОЛОЖЕННЯ про підвищення кваліфікації та стажування педагогічних і науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладі» : від 24.01.2013  № 48:

4.2. Строк довгострокового підвищення кваліфікації за обсягом годин навчальної програми становить не менше 108 академічних годин (два національних кредити або три кредити ЕСТS): 72 години аудиторних і 36 годин самостійної навчальної роботи або в іншому співвідношенні в межах від однієї третини до двох третин загального обсягу академічних годин.

 

Ми рахуємо кредит по 30 год., відповідно, обсяг годин навчальної програми становить не менше 120 академічних годин.

 

Необхідно додатково надати (електронний варіант):

  1. Робочий навчальний план (терміново).

  2. Програма підвищення кваліфікації (згодом)

 

 

ЗРАЗОК

«Затверджую»

Ректор Державного закладу

«Південноукраїнський національний

університет імені К.Д. Ушинського»

 

____________________ О.Я. Чебикін

«______» _________________ 2015 р.

 

 

 

ГРАФІК

підвищення кваліфікації фахівців за спеціальністю 8.18010020 «Управління навчальним закладом»

 

Рік навчання

Вересень

Жовтень

Листопад

Грудень

Січень

Лютий

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

1

 

 

т

т

п

 

т

т

п

 

т

т

п

 

т

т

п

 

 

т

т

п

 

т

т

п

 

Березень

Квітень

Травень

Червень

Липень

Серпень

 

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

1

 

т

т

п

 

т

т

п

 

 

т

т

п

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Т – теоретичні заняття

П – практика

 

 

Робочий НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

підвищення кваліфікації фахівців за спеціальністю 8.18010020 «Управління навчальним закладом»

 

Назва дисципліни

Аудиторні

Самостійна робота

Практика

Кваліфікаційна робота

заг-на

к-ть год.

лекції

практичні заняття

І. Нормативні навчальні дисципліни

1.1.Цикл професійної та практичної підготовки

16

6

10

9

 

 

Н.Д.1.1.1. Теорія організацій

4

2

2

3

 

 

Н.Д.1.1.2. Психологія управління

6

2

4

3

 

 

Н.Д.1.1.3. Управління фінансово-економічною діяльністю

6

2

4

3

 

 

ІІ. Вибіркові навчальні дисципліни

2.1.Дисципліни самостійного вибору навчального закладу

2.1.Цикл професійної та практичної підготовки

26

10

16

12

 

 

В.Д.2.1.1.Техніка управлінської діяльності

6

2

4

3

 

 

В.Д.2.1.2. Управління навчальною та виховною діяльністю

6

2

4

3

 

 

В.Д.2.1.3. Управління впровадженням інновацій

6

2

4

3

 

 

В.Д.2.1.4.  Професійна діяльність сучасного менеджера освіти

8

4

4

3

 

 

2.2.Дисципліни за вибором слухача

2.2.Цикл професійно-орієнтованих дисциплін за вибором слухача

18

8

10

9

 

 

В.Д.2.2.1 Державна політика в галузі освіти

6

4

2

3

 

 

В.Д.2.2.2. Управління соціально-педагогічними та інноваційними проектами у галузі освіти

6

2

4

3

 

 

В.Д. 2.2.3.Моніторинг та оцінювання у галузі освіти

6

2

4

3

 

 

Управлінська практика

 

 

 

 

30

 

Підготовка кваліфікаційної роботи

 

 

 

 

 

60

Разом годин

60

24

36

30

30

60

ВСЬОГО ГОДИН

180

 

Останнє оновлення: Середа, 30 березня 2016, 15:27

    

  fnsnf visegrad fundУрядовий контактний центр                                                                  eua konfucius    
  tempus pedpresa mon.gov observatory