Почесні професори

kremen

Альгідрас  Гайжутіс  -

доктор гуманітарних наук, професор, дійсний член Академії наук Литви, ректор Литовського едукологічного університету (м. Вільнюс), бере активну участь у громадській та культурній діяльності.   Сфера його наукових інтересів – мистецтвознавство, естетика, філософія культури, історія і теорія. Альгідрас Гайжутіс є автором монографій з актуальних питань культури, освіти, мистецтвознавства, а також понад 300 наукових публікацій, які видані у Литві та інших країнах. З 1994 року він є редактором і членом редколегій багатьох наукових і культурних видань.
Альгідрас Гайжутіс у своїй діяльності велику увагу приділяє розвитку культурних українсько-літовських відносин.  Активно підтримує реалізацію міжнародних академічних обмінів між студентами Литовського едукологічного університету і Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського.

kremen

Кремень Василь Григорович -
доктор філософських наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, президент Національної академії педагогічних наук України, академік Національної академії наук України, президент Товариства "Знання" України. Видатний український учений у галузі соціальної філософії, політології, філософії освіти, педагогіки, розвитку людської особистості. Автор багатьох фундаментальних досліджень, відомий організатор науки і громадський діяч. Під його науковим керівництвом розроблено нормативно-правову базу різних рівнів освіти незалежної України.
Автор понад 350 наукових праць, 12 монографій. Є лауреатом Державної премії України в галузі науки і техніки.

andrujenko

Андрущенко Віктор Петрович
доктор філософських наук, професор, дійсний член Національної академії педагогічних наук України, член-кореспондент Національної академії наук України, заслужений діяч науки і техніки України, ректор Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Є головою наглядової ради Інституту вищої освіти НАН України, президентом Асоціації ректорів педагогічних університетів Європи, віце-президентом Східноєвропейської академічної мережі університетів, віце-президентом Оксфордського Клубу ректорів Європи. Є автором близько 500 наукових праць, серед яких 12 індивідуальних монографій, підручників, навчальних посібників для студентів вищих навчальних закладів.

shalva_o_a

Шалва Олександрович Амонашвілі -
доктор психології, професор,академік Російської академії освіти, дійсний іноземний член Національної академії педагогічних наук України, керівник Міжнародного центру гуманної педагогіки, Лабораторії гуманної педагогіки при Московському міському педагогічному університеті, голова Видавничого дому Шалви Амонашвілі. Педагог-новатор, розробник педагогіки співробітництва. Автор праць з проблем ролі оцінки у педагогічному процесі, гуманістичного підходу у вихованні. Є автором кількох наукових праць, перекладених багатьма мовами світу.


 

Почесні доктори

 

bedniy

Григорій Бєдний
доктор психологічних наук, працює в Есекському окружному коледжі, Ньюарк, Нью-Джерсі (США), доктор організаційної і педагогічної психології, член Міжнародної академії проблем Людини в авіації та космонавтиці (Росія). Відомий спеціаліст у галузі ергономіки. Член редколегій багатьох міжнародних наукових журналів. Є автором понад 100 наукових праць, 5 монографій і декількох підручників.

kovrovski

Вальдемар Карвовські
доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри індустріального інженерингу та систем управління в Університеті Центральної Флориди, Орландо (США). Відомий спеціаліст у галузі ергономіки. Є автором і співавтором понад 300 наукових публікацій, обраний почесним доктором наук у декількох університетах. Член Міжнародної академії проблем Людини в авіації та космонавтиці (Росія). Редактор міжнародного видання «Людський фактор та ергономіка у виробництві» (Нью-Йорк), головний редактор наукового журналу «Теоретичні питання ергономіки» (TIES).

lu_jigan

Лю Чжиган
доктор технічних наук, професор, ректор Харбінського інженерного університету (Китайська Народна Республіка). Відомий науковець у галузі акустики. Ініціатор партнерської підтримки міжнародного проекту з відкриття філії Інституту Конфуція при Південноукраїнському національному педагогічному університеті імені К. Д. Ушинського. Є автором і співавтором багатьох наукових публікацій, обраний почесним доктором наук університетів США, Росії, України тощо.

 

Жук Олександр Іванович -

доктор педагогічних наук, професор, ректор закладу освіти "Белоруський державний педагогічний університет імені Максима Танка".
О. І. Жук — відомий учений у галузі педагогіки, підготовки і перепідготовки педагогічних кадрів, змісту і технологій освіти. Є засновником і керівником наукової школи з проблем неперервної педагогічної освіти. Автор 230 публікацій, у тому числі 5 монографій, навчальних посібників, а також наукових і науково-методичних статей. Його монографія "Проблеми професійної компетентності кадрів освіти: зміст і технології атестації" лягла в основу концепції інституту підвищення кваліфікації ІПК як центру розвитку освітніх практик. Колективна монографія "Управління якістю освіти: теорія і практика", видана під редакцією О. І. Жука, виступила методологічною основою впровадження в закладах вищої освіти системи менеджменту якості освіти. Під керівництвом ученого розроблено Концепцію неперервної педагогічної освіти в Республіці Білорусь до 2020 року.
За підтримки А. І. Жука активно розвиваються академічні зв`язки між ученими Білоруського державного педагогічного університету імені Максима Танка та Університетом Ушинського.  

 

Андрій Гаррієвич Шевцов –   

доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент Національної академії педагогічних наук України, директор Департаменту атестації кадрів вищої кваліфікації та ліцензування Міністерства освіти і науки України,  професор кафедри ортопедагогіки та реабілітології Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова.  Має понад 110 наукових праць з питань освіти, акредитації та системи забезпечення якості вищої освіти, спеціальної педагогіки, психології, соціальної політики, реабілітації, теоретичної фізики. Має одинадцять наукових монографій та навчальних посібників. Автор, співавтор та ініціатор законопроектів, державних програм розвитку системи освіти та соціальної політики в Україні, нормативно-правових актів з питань середньої та вищої освіти, соціально-правового захисту та реабілітації інвалідів. Член робочих груп з написання проектів законів України «Про вищу освіту», «Про освіту», «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні», «Про реабілітацію інвалідів в Україні» тощо.

 

Ковтунець Володимир Віталійович –   

перший заступник Міністра освіти і науки України. До МОН обіймав посаду заступника директора з наукової роботи Інституту вищої освіти Національної академії педагогічних наук України. Володимир Ковтунець має великий досвід педагогічної та наукової діяльності. Багато років є експертом  проекту USETI Альянс  в Україні. Кандидат фізико-математичних наук, доцент, член Українського математичного товариства. Автор 36 наукових праць з математики та інформатики.

 

Останнє оновлення: Четвер, 19 жовтня 2017, 17:40

    

  fnsnf visegrad fundУрядовий контактний центр                                                                  eua konfucius    
  tempus pedpresa mon.gov observatory