Протокол № 8 від 26 січня 2017 року

Рішення вченої ради ПНПУ імені К. Д. Ушинського

Протокол № 8 від 26 січня 2017 року

 1. З питання «Звіт з науково-дослідної роботи університету за 2016 рік згідно з тематичними планами за рахунок коштів державного бюджету та за кошти основної діяльності. Затвердження тематичних планів науково-дослідної діяльності на 2017 рік».

Заслухавши та обговоривши звіт проректора з наукової роботи Т. І. Койчевої, учена рада

УХВАЛИЛА:

 1. 1. Затвердити:
 2. 1.1. Звіт з науково-дослідної роботи університету за 2016 рік згідно з тематичними планами за рахунок коштів державного бюджету та за кошти основної діяльності.
 3. 1.2. Тематичні плани науково-дослідної діяльності на 2017 рік.
 4. Обговорити питання, пов’язані із цим рішенням; особливу увагу звернути на покращання науково-дослідної роботи студентів та ефективність їх участі в олімпіадах і конкурсах наукових робіт.
 5. Подати до УкрІНТЕІ заключні і проміжні звіти, облікові, інформаційні та реєстраційні картки науково-дослідних робіт, що виконуються в університеті.
 6. Подати до департаменту науково-технічного розвитку МОН України узагальнену і статистичну інформацію щодо підсумків наукової діяльності.
 7. Направити до МОН України пропозиції щодо плану державного замовлення підготовки кадрів вищої кваліфікації з урахуванням ефективності діяльності окремих спеціальностей, планові показники випуску аспірантів і докторантів, кількісні показники прийому відповідно до отриманих ліцензій на впровадження освітньої діяльності.
 8. Здійснити моніторинг діяльності кафедр і наукових семінарів щодо якості попередньої експертизи дисертацій і роботи спеціалізованих учених рад.
 9. Інформацію про хід виконання рішення вченої ради заслухати на засіданні вченої ради університету (червень 2017 р.).
 10. Контроль за виконанням рішення покласти на проректора з наукової роботи Т. І. Койчеву.
 11. З питання «Звіт про роботу спеціалізованих учених рад університету із захисту дисертацій за 2016 рік».Заслухавши і обговоривши звіти голів спеціалізованих вчених рад, учена рада

УХВАЛИЛА:

 1. 1. Затвердити звіти голів спеціалізованих учених рад.
 2. 2. Активізувати роботу спеціалізованих учених рад зі спеціальностей «Теорія та методика навчання (германські мови)», «Корекційна педагогіка», «Фізика твердого тіла».
 3. 3. Провести перереєстрацію спеціалізованих учених рад Д 41.053.01 та Д 41.053.03.
 4. 4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на проректора з наукової роботи Т. І. Койчеву. 1. З питання «Про стан наставницької роботи на факультеті музичної та хореографічної освіти».

Заслухавши та обговоривши інформацію декана факультету музичної та хореографічної освіти Н. К. Білової, учена рада

УХВАЛИЛА:

  1. Уважати стан наставницької роботи на факультеті музичної та хореографічної освіти задовільним.
  2. Запровадити проведення регулярних семінарів для студентів за тематикою наставництва на факультеті.
  3. Посилити тьюторську діяльність зі старшокурсниками.
 1. 4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на проректора з науково-педагогічної та виховної роботи Ф. І. Казанжи.
 2. З питання «Про розміщення на вкладних (депозитних) рахунках в установах банків державного сектору економіки тимчасово вільних коштів, отриманих від надання платних послуг».Заслухавши інформацію головного бухгалтера Р. Л. Кондратьєвої, учена рада

УХВАЛИЛА:

 1. 1. Розмістити на вкладних (депозитних) рахунках в установах банків державного сектору економіки тимчасово вільних коштів, отриманих від надання платних послуг.
 2. З питання про «Затвердження Положення про призначення стипендії».УХВАЛИЛИ:

 1. 1. Затвердити Положення про призначення стипендії.
 2. Про затвердження тем кандидатських дисертацій.Заслухавши й обговоривши інформацію завідувача аспірантури і докторантури І. А. Хижняк, учена рада

УХВАЛИЛА:

 1. 1. Затвердити тему дисертаційного дослідження здобувача наукового ступеня кафедри педагогіки Думко Наталії Вікторівни«Формування професійної здібності курсантів поліції в процесі фахової підготовки» на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 015 Професійна освіта . Науковим керівником призначити  д.пед.н., проф. Г. Х. Яворську.
 2. 2. Затвердити тему дисертаційного дослідження викладача кафедри дефектології та фізичної реабілітації Маматової Зульфії Раїсівни «Розвиток рухових здібностей в учнів підліткового віку із затримкою психічного розвитку» на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.03 – корекційна освіта. Науковим керівником призначити к.пед.н., проф. Б. Г. Шеремета.
 3. Про рекомендацію до друкуЗаслухавши та обговоривши інформацію голови науково-методичної комісії О. А. Копусь,  учена рада

УХВАЛИЛА:

 1. 1. Рекомендувати до друку монографію «К. Д. Ушинський: педагогічна спадщина в сучасному вимірі». (Укладачі: д.пед.н., проф. А. М. Богуш, В. Пікінер).  Рецензенти: д.пед.н., проф. Н. В. Кічук, д.пед.н., проф. Н. І. Богданець-Білоскаленко).
 2. 2. Рекомендувати до друку матеріали збірника другої всеукраїнської конференції «Сучасна українська держава: вектори розвитку та шляхи мобілізації ресурсів».

Голова вченої ради О. Я. ЧебикінУчений секретар Н. Ф. БосакОстаннє оновлення: Вівторок, 07 березня 2017, 16:38

    

  fnsnf visegrad fundУрядовий контактний центр                                                                  eua konfucius    
  tempus pedpresa mon.gov observatory