УВАГА! ПЕРЕПІДГОТОВКА КАДРІВ З СПЕЦІАЛЬНОСТІ "ПСИХОЛОГІЯ"

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ПІВДЕННОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені К.Д. УШИНСьКОГО

(м. ОДЕСА)

ВІДДІЛЕННЯ ПЕРЕПІДГОТОВКИ КАДРІВ З СПЕЦІАЛЬНОСТІ "ПСИХОЛОГІЯ" ФАКУЛЬТЕТУ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ ТА РОБОТИ З ІНОЗЕМНИМИ ГРОМАДЯНАМИ

ПРОФЕСІЙНА ПІСЛЯДИПЛОМНА ВИЩА ОСВІТА

ПРЕСТИЖНА СПЕЦІАЛЬНІСТЬ ЗАХОПЛЮЮЧА ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ

НОВІ ПЕРСПЕКТИВИ

НОВА ФОРМА

 ПІДГОТОВКИ СПЕЦІАЛІСТІВ

 

ПСИХОЛОГ - ПРОФЕСІЯ ТВОРЧА

У 1989 в ПДПУ імені К. Д. Ушинського був створений в факультет другої вищої освіти «Психологія». З моменту існування факультету було підготовлено понад 2000 спеціалістів. 15 випускників захистили кандидатські дисертації. Багато випускників э провідними спеціалістами психологічних центрів м. Одеси.

Нині на факультеті  (відділенні перепідготовки кадрів з спеціальності "психологія" факультету післядипломної освіти та роботи з іноземними громадянами) навчаються 150 слухачів на денному та заочному відділеннях.

 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ

Форма навчання - денна, заочна.

У програмі навчання унікальний комплексний цикл теоретичних та практичних дисциплін.

Програма навчання містить фундаментальні дисципліни (загальна психологія, психологія особистості, вікова психологія, історія психології, фізіологія вищої нервової діяльності, диференційна психологія, математичні методи в психології, основи психологічних досліджень тощо), професійно орієнтовані дисципліни (психодіагностика, соціальна психологія, клінічна психологія, патопсихологія, основи психологічного консультування, ергономіка, профорієнтація, основи психогігієни та психотерапії, психологія керування, психологія сім'ї та ін.) та факультативи (актуальні проблеми сучасної психології, практика психодіагностики та психокорекції, психологічні проблеми творчості тощо).

На факультеті працюють авторські майстерні психологічного і психотерапевтичного кон­сультування, психологічного розвитку особистості, сучасних технологій розвитку творчості, методів соціально-психологічного навчання спілкуванню, основ групової та індивідуальної психотерапії. Кожна авторська програма містить додатковий цикл учбово-методичних занять (семінарів, наукових сесій). Можлива участь у окремих (за вибором) програмах.

Термін навчати з отриманням диплому про перепідготовку спеціаліста державного зразка:


УМОВИ ВСТУПУ

Зарахування слухачів здійснюється за підсумками співбесіди.

Для вступу необхідні такі документи:

Прийом документів з 20 червня до 1 вересня.

 

КАФЕДРА

Провідною кафедрою відділення є кафедра загальної психології. Завідувач кафедри і завідувачем відділення "Психологія" факультету післядипломної освіти є доктор психологічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки Саннікова О.П.

Навчально-виховний процес забезпечують досвідчені викладачі університету та інших провідних вузів: доктори наук, професори; кандидатів наук, доценти і викладачі. На факультеті також працюють відомі практичні психологи та психотерапевти міста.

 

І. НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Науковці кафедри та відділення плідно працюють над проблемами психології особистості,  кризових станів людини, самоактуалізації та саморозвитку особистості, розвитку та корекції професійно-важливих якостей психолога та інші.

Випускники факультету набувають не тільки практичних знань, а й поповнюють ряди науковців. Тільки за останні роки було захищено 7 кандидатських дисертацій, виконаних випускниками нашого факультету.

 

  1. II. ВАРТІСТЬ НАВЧАННЯ

Навчання здійснюється за кошти юридичних і фізичних осіб на контрактній основі. Оплата вартості навчання посеместрова.

 

Провідна кафедра підтримує тісні наукові стосунки з:

Київським національним університетом імені Тараса Шевченка,

Київським інститутом соціальної та політичної психології,

Одеським національним університетом ім. I. I. Мечнікова,

Інститутом психології імені Г.С. Костюка АПН України,

Харківським університетом імені Каразіна.

 

 

НАША АДРЕСА:

вул. Фонтанська дорога, 4. к. 236 , 237. Тел. (8-048) 705-46-71

Відділення перепідготовки кадрів з спеціальності "психологія" факультету післядипломної освіти та роботи з іноземними громадянами. Кафедра загальної та диференціальної психології.