Анонси

Новини

 • Зустріч філологів з поетом Станіславом Стриженюком
  Зустріч філологів з поето...
  Information
  17 вересня 2021
  «Свою літературу треба знати в обличчя», - під таким гаслом на історико-філологічному факультеті Уні...
 • Відбулась зустріч представників керівництва, підрозділів Університету Ушинського зі студентами які мешкають у гуртожитках №1, №3
  Відбулась зустріч предста...
  Information
  15 вересня 2021
  15 вересня проректор з міжнародних зв`язків та науково-педагогічної роботи комплексу І. В. Ступак та...
 • Зустріч студентів спеціальностей 081 Право та 052 Політологія з депутатом Одеської районної ради
  Зустріч студентів спеціал...
  Information
  15 вересня 2021
  15 вересня 2021 року студенти Університету Ушинського спеціальностей 052 Політологія та 081 Право зу...
 • Візит до бібліотеки Університету Ушинського здобувачів спеціальності 053 Психологія
  Візит до бібліотеки Уніве...
  Information
  15 вересня 2021
  15 вересня 2021 року студенти першого року навчання спеціальності 053 Психологія в межах ознайомленн...
 • В Університеті Ушинського відбулася зустріч здобувачів освіти з представником освітнього центру SETSTUD
  В Університеті Ушинського...
  Information
  15 вересня 2021
  У межах реалізації угоди про співпрацю між Університетом Ушинського та Всеукраїнським освітнім центр...
 • CulOnline: відкрито доступ до повнотекстової електронної бази видавництва
  CulOnline: відкрито досту...
  Information
  15 вересня 2021
  Шановні викладачі, дослідники та здобувачі вищої освіти! З 15 вересня 2021 року для академічної спіл...
 • На соціально-гуманітарному факультеті Університету Ушинського відбулася лекція-зустріч із ученим-філологом із Ізраїлю
  На соціально-гуманітарном...
  Information
  14 вересня 2021
  14 вересня 2021 року о 13.00 на кафедрі філософії, соціології та менеджменту соціокультурної діяльно...
 • Вітаємо зі спортивною перемогою Чумака Володимира Михайловича!
  Вітаємо зі спортивною пер...
  Information
  14 вересня 2021
  Дворазового чемпіона Світових (2013, 2019 pp.), переможця (2019 р.) й cpібного призера (2015 р.) Євр...
 • В УНІВЕРСИТЕТІ УШИНСЬКОГО ВІДБУДЕТЬСЯ ЯРМАРОК ПРОФЕСІЙ!
  В УНІВЕРСИТЕТІ УШИНСЬКОГО...
  Information
  14 вересня 2021
  До уваги абітурієнтів! Шановні абітурієнти-2022! Для успішного планування і реалізації перспектив вл...
 • Навчально-практичний семінар до Всесвітнього дня запобігання самогубства
  Навчально-практичний семі...
  Information
  13 вересня 2021
  13 вересня 2021 р. для психологів Університету Ушинського став днем популяризації основ психічного з...
 • Програми кандидатів на посаду голови Студентської ради університету:
  Програми кандидатів на по...
  Information
  13 вересня 2021
  Передвиборча програма 🔸ОЛЕНИ СОЛОВЕЙЧУК🔸, студентки 1 року навчання другого (магістерського) рівня с...
 • Програми кандидатів на посади голів Студентських рад факультетів/інституту
  Програми кандидатів на по...
  Information
  13 вересня 2021
  Програми кандидатів на посади голів Студентських рад факультетів/інституту
 • Зустріч аспірантів першого року навчання з керівництвом університету
  Зустріч аспірантів першог...
  Information
  10 вересня 2021
  10.09.2021 року відбулася вже традиційна зустріч аспірантів першого року навчання з керівництвом Уні...
 • Ознайомчий візит студентів спеціальностей 081 Право та 052 Політологія до бібліотеки Університету Ушинського
  Ознайомчий візит студенті...
  Information
  09 вересня 2021
  09 вересня 2021 року студенти спеціальностей 081 Право та 052 Політологія здійснили ознайомчий візит...
 • Візит до бібліотеки Університету Ушинського студентів спеціальності 281 Публічне управління та адміністрування
  Візит до бібліотеки Уніве...
  Information
  09 вересня 2021
  09.09.2021 року бібліотекою Університету Ушинського було організовано ознайомлювальне заняття для ст...
 • Гостьова лекція для студентів спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування»
  Гостьова лекція для студе...
  Information
  09 вересня 2021
  9 вересня 2021 р. в межах викладання дисципліни «Децентралізація та регіональний розвиток» депутат О...
 • Забезпечено академічну мобільність студентів спеціальності 073 Менеджмент (Управління закладом освіти)
  Забезпечено академічну мо...
  Information
  09 вересня 2021
  Відповідно до діючого договору про академічну співпрацю, студенти 2 року навчання магістратури зі сп...
 • Методичний семінар з використання діджитал-платформи проведено на факультеті іноземних мов Університету Ушинського
  Методичний семінар з вико...
  Information
  08 вересня 2021
  8 вересня 2021 року на факультеті іноземних мов Південноукраїнського національного педагогічного уні...

Факультет іноземних мов

Факультет іноземних мов має свої витоки з 1938 р., коли було засновано кафедру іноземних мов Одеського педагогічного інституту. Факультет іноземних мов був створений у 2001р у складі Інституту мов світу (2001-2014) Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського. З вересня 2017 р. декан факультету – доктор педагогічних наук, професор Попова Олександра Володимирівна.

 Декан факультету – доктор педагогічних наук Попова Олександра Володимирівна Тел.: 731-14-21; 732-59-95

 

Наразі факультет об’єднує три кафедри:

– кафедра германської філології та методики викладання іноземних мов (завідувач – к.філол.н., проф. Єременко Тетяна Євстафіївна, тел: 32-46-69);

– кафедра перекладу і теоретичної та прикладної лінгвістики (завідувач – д.філол.н., проф. Корольова Тетяна Михайлівна, тел. :732-47-90);

– кафедра західних і східних мов та методики їх навчання (завідувач – к.філол.н., доц. Юмрукуз Анастасія Анатоліївна, тел.: 716-59-13).

Факультет іноземних мов здійснює підготовку бакалаврів за спеціальностями 014 Середня освіта (Мова і література (англійська / китайська / турецька) і 035 Філологія (переклад з англійської, китайської українською) та магістрів за спеціальностями 014 Середня освіта (Мова і література (англійська), 035 Філологія (переклад з англійської українською).

По закінченні навчання на факультеті випускникам присуджується відповідний освітній ступінь за рівнями вищої освіти (Бакалавр / Магістр).

Освітній процес передбачає денну та заочну форми навчання. Підготовка фахівців здійснюється відповідно до програм, що розроблені викладачами факультету та затверджені Міністерством освіти і науки України. Освітній процес забезпечують провідні викладачі відповідних кафедр факультету та університету, а також спеціалісти університетів Америки, Англії, Туреччини, Китаю, Кореї, Німеччини, Ізраїлю.

На факультеті здобувають освіту не тільки громадяни України, але й іноземні громадяни з Туреччини, Китаю, Туркменістану, Америки тощо. На факультеті факультативно викладаються інші іноземні мови. Факультет іноземних мов тісно співпрацює із Харбінським інженерним університетом у рамках Міжнародного проекту «Інститут Конфуція», підтримує ділові контакти з університетами Фатіх (Туреччина), Технічним університетом Дрездена (Німеччина) та Арієльским університетом (Ізраїль). На факультеті функціонують: Освітньо-культурний центр «Інституту Конфуція» (визнаний найкращим у світі за підсумками міжнародних експертів за 2016 рік), Освітній науково-інформаційний та культурний центр Республіки Корея, Освітній науково-інформаційний та культурний центр Держави Ізраїль, центр з лінгвістичної підготовки за різнорівневими програмами з іноземних мов. Міжнародні зв’язки університету надають можливість реалізовувати програму навчання українських студентів у закордонних університетах (Китаю, Німеччини, США, Туреччини).

Факультет регулярно проводить роботу з підготовки кадрів вищої кваліфікації за освітньо-науковими та науковими програмами на освітньо-науковому (аспірантура) та науковому (докторантура) рівнях.

З 1990 року на базі факультету плідно функціонує аспірантура зі спеціальності 10.02.04 – Германські мови. З 2008 року на факультеті діяла до 2016 року спеціалізована вчена рада із захисту кандидатських дисертацій за спеціальностями 10.02.15 – Загальне мовознавство та 10.02.16 – Перекладознавство (голова спеціалізованої вченої ради – д.філол.н., проф. Т. М. Корольова). Успішно працює спеціалізована вчена рада К 41.053.04 із захисту кандидатських дисертацій за спеціальністю 13.00.02 – теорія та методика навчання (германські / східні мови). Спеціалізовану вчену раду очолює завідувач кафедри західних і східних мов та методики їх навчання – доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України Мартинова Раїса Юріївна.

З 2005 р. на факультеті видається «Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського: Лінгвістичні науки», затверджений ДАК України як фаховий збірник, де публікують результати своїх досліджень провідні науковці УніверситетуУшинського та філологи інших ЗВО України.

З 2005 року при кафедрі перекладу і теоретичної та прикладної лінгвістики активно працює секція теоретичної та прикладної лінгвістики Південного наукового центру НАН України і МОН України. Задачі секції – координація наукових та практичних розробок у галузі мовознавства, спрямованих на розширення сфери використання мовленнєвих технологій у різноманітних галузях наукової, професійної та суспільно-політичної праці. Інтенсивні наукові дослідження проводяться в лабораторії сучасних мовленнєвих технологій, що була створена в 2006 році при кафедрі перекладу і теоретичної та прикладної лінгвістики. Ціль наукових досліджень лабораторії – аналіз та систематизація особливостей мовленнєвих технологій у галузі менеджменту і маркетингу, засад використання мовленнєвих технологій соціальних і політичних відносин, лінгвістичного забезпечення роботи мас-медіа тощо.

Прийом на всі спеціальності проводиться відповідно до правил прийому до університету (див. розділ «Приймальна комісія»).

Часи роботи деканату факультету іноземних мов:
Понеділок – п’ятниця з 8:00 до 16:00
Обідня перерва з 13:00 до 14:00
 
Часи прийому декану факультету іноземних мов з особистих питань:
Понеділок – з 14:00 до 16:00
Четвер – з 11:00 до 13:00

Контакти:

 

65020, м. Одеса, вул. Старопортофранківська, 34.

Тел.: 732-59-95, 731-09-15.

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ВІТАЄМО!!! НАМ 200 РОКІВ!

 • Віртуальний тур
 • Віртуальний тур
 • Віртуальний тур
 • Віртуальний тур

Пустая синяя полоска

© 2017 Університет Ушинського