Фізико-математичний факультет Університету Ушинського є сумлінним продовжувачем освітянських традицій у галузі підготовки вчителів математики, інформатики, фізики.

На факультеті здійснюється (очна і заочна) підготовка майбутніх фахівців за першим (бакалаврським)  і другим (магістерським) рівнями за спеціальностями:

Середня освіта (Фізика) з додатковою спеціальністю

 • Середня освіта (Математика);
 • Середня освіта (Інформатика);
 • Середня освіта (Мова і література (англійська));
 • Середня освіта (Мова і література (китайська));

Середня освіта (Математика) з додатковою спеціальністю

 • Середня освіта (Фізика);
 • Середня освіта (Інформатика);
 • Середня освіта (Мова і література (англійська));
 • Середня освіта (Мова і література (китайська));

Середня освіта (Інформатика) з додатковою спеціальністю

 • Середня освіта (Фізика);
 • Середня освіта (Математика);
 • Середня освіта  (Мова і література (англійська));

 

Підготовка майбутніх фахівців відбувається під час лекційних, практичних, лабораторних занять та під час навчальної і виробничої практик у провідних закладах освіти.

 

Після закінчення університету випускники мають можливість працювати вчителями математики, інформатики, фізики, англійської мови і літератури, перекладачами, викладачами комп’ютерних дисциплін.

 

Кваліфікацію вчителя інформатики можна здобути за скороченим терміном навчання впродовж 3 років на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст».

 

Професійну підготовку майбутніх фахівців на факультеті забезпечують чотири кафедри:

кафедра фізики (завідувач кафедри доктор фізико-математичних наук, професор О. Р. Гохман );

кафедра прикладної математики та інформатики (завідувач кафедри доктор технічних наук, професор Т. Л. Мазурок);

кафедра вищої математики і статистики (завідувач кафедри доктор фізико-математичних наук, професор В. М. Пивоварчик);

кафедра інноваційних технологій та методики викладання природничих дисциплін (завідувач кафедри доктор фізико-математичних наук, професор А. Ю. Ків).

 

На кафедрах здійснюються плідні теоретичні й практичні розвідки у провідних наукових напрямах під керівництвом професорів та докторів наук Арова Д. З., Брюханова А. О., Гохмана О. Р., Голованова В. В., Ківа А. Ю., Мазурок Т. Л., Ордановської О. І., Пивоварчика В. М., Третьяка О. І.

Колективи кафедр регулярно організовують міжнародні семінари та конференції (щорічна міжнародна конференція «Адаптивні технології навчання»). Викладачі активно залучують до наукової роботи молодь, проводячи семінари, конференції, олімпіади для студентів і молодих науковців (щорічна конференція студентів та молодих науковців «Інформатика, інформаційні системи та технології», всеукраїнська олімпіада з математики).

 

Деканат факультету

 

Декан факультету – доктор педагогічних наук, доцент Ордановська Олександра Ігорівна

Заступник декана – кандидат фізико-математичних наук, доцент Болдарєва Ольга Миколаївна

Секретар деканату – Мірська Надія Миколаївна

Методист заочного відділення – Слєпа Ольга Іванівна

 

Фізико-математичний факультет є осередком ґрунтовної фізико-математичної підготовки майбутніх учителів зі своєю історією, традиціями,  глибоким і справжнім професійним досвідом. 

 

ІСТОРІЯ ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ

 

 

Пустая синяя полоска

© 2017 Університет Ушинського