Календар вступної кампанії

Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та

зарахування на навчання

2019р.

 

  1. Порядок роботи приймальної комісії:

понеділок, вівторок, середа, четвер, п’ятниця з 9.00 до 17.00, обідня перерва з 13.00 – 14.00, субота з 9.00 до 15.00 без обідньої перерви, вихідний день – неділя. 3.07, 26.07, 10.08 з 9.00 до 18.00, 11.08 – з 9.00 до 17.00 обідня перерва з 13.00 – 14.00.

  1. Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі повної загальної середньої освіти в

Університеті Ушинського проводиться в такі строки:

 

 

Етапи вступної кампанії

Денна форма здобуття освіти

Заочна, вечірня форми здобуття

освіти

 

Строки проведення творчих заліків

01 лютого-

22 липня

01 лютого-

31 липня

Початок реєстрації електронних кабінетів вступників, завантаження додатків до документів про повну загальну середню освіту

 

01 липня

 

01 липня

Закінчення реєстрації електронних кабінетів вступників, завантаження додатків до документів про повну

загальну середню освіту

о 18.00 год.

25 липня

 

Початок прийому заяв та документів у паперовій або електронній формах

10 липня

10 липня

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які вступають на основі співбесіди, вступних

іспитів або  творчих конкурсів

 

о 18.00 год.

16 липня

 

27 липня

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які вступають тільки на основі сертифікатів

зовнішнього незалежного оцінювання

 

о 18.00 годині

22 липня

 

 

10 серпня

Реєстрація учасників творчих конкурсів

 

 

Строки проведення творчих конкурсів, що проводяться в кілька сесій

1 липня – 10 липня (включно)

(для вступників на місця державного або регіонального замовлення)

 

30 липня –

04 серпня

Строки проведення творчих конкурсів для спеціальності 025 «Музичне мистецтво»

З 1 по 12 липня (включно)

(для вступників на місця державного або регіонального замовлення)

 

 

30 липня –

04 серпня

Додаткова сесія для вступників, які

вступають на місця фізичних та/або юридичних осіб

З 11 по 22 липня (включно)

 

Строки проведення співбесіди

17 липня – 19 липня (включно)

30 липня –

01 серпня

Строки проведення вступних іспитів

17 липня – 22 липня

(включно)

28 липня –

04 серпня

Термін оприлюднення списків осіб, рекомендованих до зарахування за результатами співбесіди та за

квотою-2

не пізніше

12.00 год. 20 липня

 

3 серпня

Терміни виконання вимог до зарахування вступників, рекомендованих за результатами співбесіди , а також подання письмової заяви про виключення

заяви на інші місця державного замовлення

 

 

до 10.00 год.

22 липня

 

 

04 серпня

Терміни зарахування вступників за результатами співбесіди та квотою 2

не пізніше

15.00 год. 22 липня

 

06 серпня

Термін                      оприлюднення

рейтингового списку вступників на місця державного замовлення

не пізніше 18.00

26 липня

не пізніше

12.00 години 13 серпня

Термін виконання вимог до зарахування на місця державного або регіонального замовлення

до 18.00 год.

31 липня

не пізніше 16 серпня

Термін вибору вступниками місця навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб

не пізніше 10 серпня

 

20 серпня

 

 

 

 

 

 

Терміни зарахування вступників

за державним або регіональним замовленням - не пізніше 12.00 год.

01 серпня;

 

за рахунок цільових, пільгових державних кредитів, за кошти фізичних та/або юридичних осіб -

не пізніше 30 вересня

 

 

за державним або регіональним замовленням – не пізніше

21 серпня; за кошти

фізичних та/або юридичних осіб – не пізніше

30 серпня

Переведення    на    вакантні    місця

державного     або      регіонального замовлення,  та на місця за  рахунок

цільових пільгових державних кредитів осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб на основі повної

загальної середньої освіти

 

не пізніше 09 серпня

 

  1. Прийом заяв і документів, фахові випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста в Університеті Ушинського проводиться в такі строки:

 

Етапи вступної кампанії

Денна форма здобуття

освіти

Заочна форми

здобуття освіти

Початок прийому заяв та

документів

10 липня

10 липня

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають право складати вступні випробування, що проводить

Університет Ушинського

 

о 18.00 годині

22 липня

 

о 18.00 годині

22 липня

Строки проведення вступних випробувань в Університеті

Ушинського

23 липня –

30 липня

23 липня –

30 липня

Термін оприлюднення

рейтингового списку вступників

не пізніше

12.00 години 02 серпня

не пізніше

12.00 години 02 серпня;

Термін виконання вимог до зарахування на місця державного або регіонального

замовлення.

не пізніше 12.00 години

06 серпня

не пізніше 12.00 години

06 серпня

 

Термін вибору вступниками місця навчання

за кошти фізичних та/або юридичних осіб

- не пізніше 12 серпня

за кошти фізичних та/або юридичних осіб – не пізніше 14 серпня

 

 

 

 

Терміни зарахування вступників

за державним або регіональним замовленням – не пізніше 12.00 години

07 серпня;

за рахунок цільових, пільгових державних кредитів,

за кошти фізичних та/або юридичних осіб не пізніше 30 вересня

за державним або регіональним замовленням – не пізніше

12.00 години 07 серпня;за рахунок цільових, пільгових державних кредитів, за кошти фізичних та/або юридичних

осіб не пізніше 30 вересня

 

  1. Прийом заяв і документів, співбесіда, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників, які здобули ступінь вищої освіти або освітньо- кваліфікаційний рівень спеціаліста, на здобуття ступеня бакалавра за іншим напрямом підготовки в Університеті Ушинського проводиться в такі строки:

 

Етапи вступної кампанії

Денна форма

здобуття освіти

Заочна форми

здобуття освіти

Початок прийому заяв та документів

10 липня

10 липня

Закінчення прийому заяв та

документів

03 серпня

03 серпня

Строки проведення університетом

співбесіди

07 серпня –

13 серпня

07 серпня –

13 серпня

 

 

Терміни зарахування вступників

за кошти фізичних та/або юридичних осіб –

не пізніше 30 серпня

за кошти фізичних та/або юридичних осіб – не пізніше 30 серпня

 

  1. Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників, які вступають на основі здобутого ступеня вищої освіти або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, за спеціальностями 033

«Філософія», 053 «Психологія», 073 «Менеджмент» в Університеті Ушинського проводиться в такі строки:

 

<tdclass="table-bordered" style="width: 446px;">Початок прийому заяв та документів від осіб, які вступають на основі освітнього ступеня магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) виключно за кошти фізичних та/або юридичних осіб за результатами вступного іспиту зіноземної мови в Університеті

Етапи вступної кампанії

Денна форма

здобуття освіти

Заочна форма

здобуття освіти

Реєстрація для складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови

13 травня –

до 18.00

03 червня

13 травня –

до 18.00

03 червня

Строки проведення додаткових фахових вступних випробувань для вступників на основі ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня), здобутого за іншою спеціальністю, за результатами ЄВІ

з іноземної мови

 

 

13 травня –

31 травня

 

 

13 травня –

31 травня

 

 

 

17 червня

 

 

 

17 червня

Закінчення прийому заяв та

25 червня

25 червня

документів від осіб, які вступають на основі освітнього ступеня магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) виключно за кошти фізичних та/або юридичних осіб за результатами вступного іспиту з іноземної мови в

Університеті

 

 

Строки проведення додаткових фахових вступних випробувань для вступників , які вступають на основі освітнього ступеня магістра, ОКР спеціаліста виключно за кошти фізичних та/або юридичних осіб за результатами вступного іспиту з

іноземної мови в Університеті

 

 

26 червня –

1 липня

 

 

26 червня –

1 липня

Основна сесія єдиного вступного

іспиту з іноземної мови

02 липня

02 липня

Початок прийому заяв та документів від осіб, які вступають на основі єдиного вступного іспиту з

іноземної мови

 

10 липня

 

10 липня

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які вступають на основі єдиного вступного іспиту з

іноземної мови

 

23 липня

 

23 липня

Строки       проведення                    фахових вступних                            випробувань     в

Університеті Ушинського

05 липня –

26 липня

05 липня –

26 липня

Надання         рекомендацій         для

зарахування        за         державним замовленням

 

не пізніше 5 серпня

 

не пізніше 5 серпня

Виконання вимог Правил прийому для зарахування за державним

замовленням

до 18.00

10 серпня

до 18.00

10 серпня

Надання рекомендацій для зарахування за кошти фізичних

та/або юридичних осіб

 

14 серпня

 

14 серпня

Виконання вимог Правил прийому

для зарахування за кошти фізичних та/або юридичних осіб

 

19 серпня

 

19 серпня

 

Терміни зарахування вступників

за державним замовленням – до 12.00

11 серпня;

за кошти фізичних

та/або юридичних осіб –

не пізніше 21 серпня

за державним замовленням – до 12.00

11 серпня;

за кошти фізичних

та/або юридичних осіб –

не пізніше 21 серпня

 

  1. Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі здобутого ступеня вищої освіти або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, а також для вступу осіб , які здобули ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста), на навчання для здобуття ступеня магістра за всіма формами здобуття освіти  за  спеціальностями: 012 «Дошкільна освіта», 013 «Початкова освіта», 014 «Середня освіта (Трудове навчання та технології)», 014 «Середня освіта (Фізична культура)», 014 «Середня освіта (Хореографія)», 014 «Середня освіта (Музичне мистецтво)», 014 «Середня освіта (Образотворче мистецтво)», 014 «Середня освіта (Історія)», 014 «Середня освіта (Українська мова і література)», 014 «Середня освіта (Мова і література (англійська))», 014 «Середня освіта (Математика)», 014 «Середня освіта (Фізика)», 014 «Середня освіта (Інформатика)», 016 «Спеціальна освіта», 231 «Соціальна робота»,   024   «Хореографія»,   025   «Музичне   мистецтво»,    035    «Філологія», 073 «Менеджмент», 017 «Фізична культура і спорт», 105 «Прикладна фізика та наноматеріали» в Університеті Ушинського проводиться в такі строки:

 

Етапи вступної кампанії

Денна форма

здобуття освіти

Заочна форма

здобуття освіти

Початок прийому заяв та документів

10 липня

10 липня

Закінчення прийому заяв та

документів

23 липня

23 липня

Складання додаткових фахових вступних випробувань (співбесіда) для вступників, які вступають на основі ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня), здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки)

 

 

25 липня -

29 липня

 

 

25 липня -

29 липня

Строки проведення університетом

вступних випробувань

30 липня –

03 серпня

30 липня –

03 серпня

Надання рекомендацій для

зарахування за державним замовленням

не пізніше

15.00 години 07 серпня

не пізніше

15.00 години 08 серпня

Виконання вимог Правил прийому

для зарахування за державним замовленням

не пізніше

18.00 години 10 серпня

не пізніше

18.00 години 10 серпня

Терміни зарахування вступників за державним замовленням

не пізніше 13 серпня;

не пізніше 13 вересня

Надання рекомендацій для

не пізніше

не пізніше

зарахування за кошти фізичних

та/або юридичних осіб

14 серпня

14 серпня

Виконання вимог Правил прийому

для зарахування за кошти фізичних та/або юридичних осіб

 

19 серпня

 

19 серпня

Терміни зарахування вступників за кошти фізичних та/або юридичних

осіб

не пізніше 30 вересня

не пізніше 30 вересня

 

  1. Додатковий прийом заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання (за наявності вакантних місць) за кошти фізичних та/або юридичних осіб для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі освітнього ступеня магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) в Університеті Ушинського визначено в такі строки:

Етапи вступної кампанії

Денна форма

здобуття освіти

Заочна форма

здобуття освіти

Початок прийому заяв та

документів

2 вересня

2 вересня

Закінчення прийому заяв та

документів

18 вересня

18 вересня

Строки проведення університетом вступних випробувань

19 вересня –

21 вересня

19 вересня –

21 вересня

Надання рекомендацій для зарахування за кошти фізичних

та/або юридичних осіб

не пізніше 24 вересня

не пізніше 24 вересня

Виконання вимог Правил прийому для зарахування за кошти фізичних

та/або юридичних осіб

не пізніше 26 вересня

не пізніше 26 вересня

Терміни зарахування вступників за кошти фізичних та/або юридичних

осіб

не пізніше 28 вересня

не пізніше 28 вересня

 

  1. Прийом заяв і документів, співбесіда, конкурсний відбір та зарахування на навчання в Університет Ушинського вступників, які здобувають такий самий або вищий ступінь вищої освіти не менше одного року та виконують у повному обсязі індивідуальний навчальний план, для здобуття ступеня бакалавра за іншою спеціальністю (напрямом підготовки) у межах вакантних місць ліцензованого обсягу проводяться в такі строки:

 

Етапи вступної кампанії

Денна форма

здобуття освіти

Заочна форми

здобуття освіти

Початок прийому заяв та документів

12 липня

12 липня

Закінчення прийому заяв та документів

3 серпня

3 серпня

Строки проведення співбесід Університетом Ушинського

7 серпня

по 13 серпня

7 серпня по 13 серпня

 

 

 

Терміни зарахування вступників

за кошти фізичних та/або юридичних осіб –

не пізніше

30 серпня

за кошти фізичних та/або юридичних осіб –

не пізніше

30 серпня

 

Пустая синяя полоска

© 2017 Університет Ушинського