Програми вступних випробувань

 ПРОГРАМИ фахових випробувань для здобуття освітнього ступеня "Магістр"

ПРОГРАМИ співбесід для здобуття освітнього ступеня "Бакалавр" (друга вища)

ПРОГРАМИ фахового випробування для вступу на основі "ОКР Молодшого спеціаліста"

ПРОГРАМИ ТВОРЧИХ КОНКУРСІВ ТА ЗАЛІКІВ (освітній ступінь "Бакалавр")

  

Програма вступного випробування з іноземної мови (англійської) для вступу на навчання ОС"Магістр" за спеціальностями: 012 «Дошкільна освіта», 013 «Початкова освіта», 014 «Середня освіта (Трудове
навчання та технології)», 014 «Середня освіта (Фізична культура)», 014«Середня освіта (Хореографія)», 014 «Середня освіта (Музичне мистецтво)»,014 «Середня освіта (Образотворче мистецтво)», 014 «Середня освіта (Історія)»,014 «Середня освіта (Українська мова і література)», 014 «Середня освіта (Математика)», 014 «Середня освіта (Фізика)», 014 «Середня освіта (Інформатика)», 016 «Спеціальна освіта»,231 «Соціальна робота», 024 «Хореографія», 025 «Музичне мистецтво», 073 «Менеджмент».

 

 

 

Пустая синяя полоска

© 2017 Університет Ушинського