Програми вступних випробувань

 

012 Дошкольна освіта

"Бакалавр" (друга освіта) 

"Бакалавр" 

"Магістр" 

013 Початкова освіта

"Магістр" 

"Бакалавр" на базі ОКР "Молодший спеціаліст" 

"Бакалавр" 

014 Англійська мова

"Магістр" (мова та література німецька) 

"Бакалавр" (мова та література англійська друга вища, співбесіда)

"Бакалавр" на базі ОКР "Молодший спеціаліст" (мова та література англійська) 

"Магістр" (мова та література англійська) 

"Бакалавр" (мова та література англійська, співбесіда, 2-га вища освіта) 

014 Інформатика

"Бакалавр" 

"Бакалавр" (2-га вища освіта) 

"Магістр" 

014 Історія

"Магістр" 

"Бакалавр"

"Бакалавр" на основі ОКР "молодший спеціаліст" 

"Бакалавр" (друга вища освіта) 

014 Музика

"Магістр" 

"Бакалавр" на основі ОКР "Молодший спеціаліст" 

"Бакалавр" (друга вища освіта) 

014 Образотворче мистецтво

"Бакалавр" (2-га вища освіта) 

"Магістр" 

014 Російська мова

"Бакалавр" 

"Магістр" 

014 Трудове навчання

"Бакалавр" (2-га вища освіта) 

"Магістр" 

"Бакалавр" на основі ОКР "Молодший спеціаліст"

014 Українська мова

"Бакалавр" (2-га вища освіта) 

"Бакалавр" на основі ОКР "Молодший спеціаліст"

"Магістр" 

014 Фізика

"Бакалавр" 

"Магістр" 

014 Фізична культура

"Магістр"

"Бакалавр" (друга вища освіта)

"Магістр" (на основі ОС "Бакалавр" за іншою спеціальністю)

"Бакалавр" на основі ОКР "Молодший спеціаліст"

014 хореографія

"Магістр"

023 творчий конкурс

творчий конкурс 

024 хореографія

"Бакалавр" на основі ОКР "Молодший спеціаліст"

"Магістр"

024,025 творчі конкурси

Творчий конкурс. 024  Хореографія 

Творчий конкурс. 025 Музичне мистецтво 

025 музичне мистецтво

"Магістр"

"Бакалавр" на основі ОКР "Молодший спеціаліст"

028 Менеджмент соц. діяльності

"Бакалавр" (друга вища освіта)

033 Філософія

"Магістр"

"Бакалавр" (друга вища освіта)

052 Політологія

"Бакалавр" (друга вища освіта)

"Бакалавр" на основі ОКР "Молодший спеціаліст"

053 Психологія

"Бакалавр" (друга вища освіта)

054 Соціологія

"Бакалавр" (друга вища освіта)

061 Журналісти

"Бакалавр" на основі ОКР "Молодший спеціаліст"

061 Журналістика творчий залік

081 Право

"Бакалавр" (друга вища освіта)

"Бакалавр" на основі ОКР "Молодший спеціаліст"

Програма вступного випробування з іноземної мови (англійської) для вступу на навчання ОС"Магістр" за спеціальностями: 012 «Дошкільна освіта», 013 «Початкова освіта», 014 «Середня освіта (Трудове
навчання та технології)», 014 «Середня освіта (Фізична культура)», 014«Середня освіта (Хореографія)», 014 «Середня освіта (Музичне мистецтво)»,014 «Середня освіта (Образотворче мистецтво)», 014 «Середня освіта (Історія)»,014 «Середня освіта (Українська мова і література)», 014 «Середня освіта (Математика)», 014 «Середня освіта (Фізика)», 014 «Середня освіта (Інформатика)», 016 «Спеціальна освіта»,231 «Соціальна робота», 024 «Хореографія», 025 «Музичне мистецтво», 073 «Менеджмент».Програми фахових випробувань на здобуття освітнього ступеня «Магістр»

ПРОГРАМИ ТВОРЧИХ КОНКУРСІВ ТА ЗАЛІКІВ (освітній ступінь "бакалавр")

ПРОГРАМИ Співбесід (освітній ступінь "бакалавр", "магістр")

ПРОГРАМИ для вступу на основі "ОКР Молодшого спеціаліста"

  

 

 

 

Пустая синяя полоска

© 2017 Університет Ушинського