Інформація для іноземних громадян

Шановні абітурієнти!

Державний заклад “Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського”

запрошує іноземних громадян на навчання в 2019 році:

Dear entrants!

State institution "South Ukrainian National Pedagogical University named after K. D. Ushynsky"

invites foreign citizens to study in 2019:

Спеціальність

Specialty

Спеціалізація

(освітньо-професійна програма)


Specialization

(educational and professional program)

Освітній ступінь,

термін навчання


Educational degree

training period

Вартість навчання за один рік,

у доларах США

Tuition fees per year,

in US dollars

за освітнім ступенем бакалавра

Educational degree of a bachelor

за освітнім ступенем магістра

Educational degree of a

master

Бакалавр

Bachelor

Магістр

Master

денна форма

full-time study

заочна форма

part-time (extra-mural) study

денна форма

full-time study

заочна форма

part-time (extra-mural) study

1

Музичне мистецтво

Musical Arts

Музичне мистецтво

Musical Arts

3 роки 10 місяців

3 years 10 months

1 рік 4 місяці

1 year 4 months

1700

-

2000

-

2

Середня освіта

Secondary education

Музичне мистецтво

Musical Arts

3 роки 10 місяців

3 years 10 months

1 рік 4 місяці

1 year 4 months

1700

1000

2000

1000

3

Середня освіта

Secondary education

Хореографія

Choreography

3 роки 10 місяців

3 years 10 months

1 рік 4 місяці

1 year 4 months

1700

1000

2000

1000

4

Хореографія

Choreography

Хореографія

Choreography

3 роки 10 місяців

3 years 10 months

1 рік 4 місяці

1 year 4 months

1700

-

2000

-

5

Середня освіта

Secondary education

Образотворче мистецтво Fine Arts

3 роки 10 місяців

3 years 10 months

1 рік 4 місяці

1 year 4 months

1600

1000

1700

1000

6

Середня освіта

Secondary education

Трудове навчання та технології

Labour training and technologies

3 роки 10 місяців

3 years 10 months

1 рік 4 місяці

1 year 4 months

1500

1000

1600

-

7

Середня освіта

Secondary education

Фізична культура

Physical Education

3 роки 10 місяців

3 years 10 months

1 рік 4 місяці

1 year 4 months

1500

1000

1600

1000

8

Спеціальна освіта

Special education

Спеціальна освіта (логопедія)

Special education (Speech therapy)

3 роки 10 місяців

3 years 10 months

1 рік 4 місяці

1 year 4 months

1500

1000

1600

-

9

Психологія

Psychology

Психологія

Psychology

3 роки 10 місяців

3 years 10 months

1 рік 4 місяці

1 year 4 months

1600

1000

1600

1000

2 роки

2 years

-

-

2000

1000

10

Філософія

Philosophy

Філософія

Philosophy

3 роки 10 місяців

3 years 10 months

1 рік 4 місяці

1 year 4 months

1500

1000

1500

-

11

Середня освіта

Secondary education

Історія

History

3 роки 10 місяців

3 years 10 months

1 рік 4 місяці

1 year 4 months

1500

1000

1500

1000

12

Дошкільна освіта

Preschool Education

Дошкільна освіта

Preschool Education

3 роки 10 місяців

3 years 10 months

1 рік 4 місяці

1 year 4 months

1500

1000

1600

1000

13

Середня освіта

Secondary education

Українська мова і література

the Ukrainian language and Literature

3 роки 10 місяців

3 years 10 months

1 рік 4 місяці

1 year 4 months

1500

1000

1600

1000

14

Середня освіта

Secondary education

Мова і література (російська)

Language and Literature (Russian)

3 роки 10 місяців

3 years 10 months

-

1500

1000

1600

1000

15

Середня освіта

Secondary education

Мова і література (англійська)

Language and Literature (English)

3 роки 10 місяців

3 years 10 months

1 рік 4 місяці

1 year 4 months

1500

1000

1700

1000

16

Середня освіта

Secondary education

Мова і література (китайська)

Language and Literature (Chinese)

3 роки 10 місяців

3 years 10 months

-

1500

1000

-

-

17

Середня освіта

Secondary education

Мова і література (турецька)

Language and Literature (Turkish)

3 роки 10 місяців

3 years 10 months

-

1500

1000

-

-

18

Філологія

Германські мови та літератури / переклад включно / ,перша-англійська; Східні мови та літератури переклад включно, / перша –китайська.

Germanic Languages and Literature / Translation included, English-Major ;Oriental Languages and Literature / Translation included.

3 роки 10 місяців

3 years 10 months

1 рік 4 місяці

1 year 4 months

1600

1000

1800

1000

19

Початкова освіта

Primary Education

Початкова освіта

Primary Education

3 роки 10 місяців

3 years 10 months

1 рік 4 місяці

1 year 4 months

1500

1000

1600

1000

20

Соціальна робота

Social work

Соціальна робота

Social work

3 роки 10 місяців

3 years 10 months

1 рік 4 місяці

1 year 4 months

1500

1000

1600

1000

21

Середня освіта

Secondary education

Фізика

Physics

3 роки 10 місяців

3 years 10 months

1 рік 4 місяці

1 year 4 months

1500

1000

1500

1000

22

Середня освіта

Secondary education

Математика

Mathematics

3 роки 10 місяців

3 years 10 months

1 рік 4 місяці

1 year 4 months

1500

1000

1600

1000

23

Середня освіта

Secondary education

Інформатика

Informatics

3 роки 10 місяців

3 years 10 months

1 рік 4 місяці

1 year 4 months

1500

1000

1500

1000

24

Менеджмент

Management

Управління закладом освіти

Management of an educational institution

-

1 рік 4 місяці

1 year 4 months

-

-

1700

1000

25Менеджмент соціокультурної діяльності

Menagement of social and cultural activities

Менеджмент соціокультурної діяльності

Menagement of social and cultural activities3 роки 10 місяців

3 years 10 months-15001000--

26

Професійна освіта

Professional education

Професійна освіта (Дизайн)

Professional education (Design)


3 роки 10 місяців

3 years 10 months


-


1500


1000


-


-

27

Соціологія

Sociology

Соціологія

Sociology

3 роки 10 місяців

3 years 10 months

1 рік 4 місяці

1 year 4 months

1500

-

1500

-

28

Медицина

Medicine

Медицина

Medicine

-

6 років

6 years


-


-


3500


-

29

Медицина (викладання дисципліни іноземною мовою)

Medicine(in English)

Медицина (викладання дисципліни іноземною мовою)

Medicine(in English)-


6 років

6 years


-


-


3700


-Університет Ушинського запрошує іноземних громадян на навчання в аспірантурі

за освітньо-науковим ступенем “доктор філософії”:

Ushynsky University invites foreign citizens to join postgraduate studies

within the educational-scientific degree "Doctor of Philosophy":

Назва галузі знань

Name of the field of knowledge

Спеціальність

Specialty

Термін навчання

Training period

Вартість навчання

за один рік, в доларах США

Tuition fees per year,

in US dollars

денна форма

full-time study

заочна форма

part-time (extra-mural) study

денна форма

full-time study

заочна форма

part-time (extra-mural) study

1

Освіта / Педагогіка

Education / Pedagogy

Дошкільна освіта

Preschool Education

4 роки

4 years

4 роки

4 years

2700

2500

2

Освіта / Педагогіка

Education / Pedagogy

Середня освіта (за предметними спеціалізаціями)

Secondary education (according to specialization areas)

4 роки

4 years

4 роки

4 years

2700

2500

3

Освіта / Педагогіка

Education / Pedagogy

Фізична культура і спорт

Physical Culture and Sports

4 роки

4 years

4 роки

4 years

2700

2500

4

Освіта / Педагогіка

Education / Pedagogy

Професійна освіта (за спеціалізаціями)

Professional education (according to specialization areas)

4 роки

4 years

4 роки

4 years

2700

2500

5

Культура і мистецтво

Culture and Arts

Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація

Fine Arts, Decorative Arts, restoration

4 роки

4 years

4 роки

4 years

2700

2500

6

Гуманітарні науки

Human Sciences

Філософія

Philosophy

4 роки

4 years

4 роки

4 years

2700

2500

7

Гуманітарні науки

Human Sciences

Філологія

Philology

4 роки

4 years

4 роки

4 years

2700

2500

8

Соціальні та поведінкові науки

Social and behavioural sciences

Політологія

Political Science

4 роки

4 years

4 роки

4 years

2700

2500

9

Соціальні та поведінкові науки

Social and behavioural sciences

Психологія

Psychology

4 роки

4 years

4 роки

4 years

2700

2500

10

Природничі науки

Natural Sciences

Прикладна фізика та наноматеріали

Applied Physics and Nanomaterials

4 роки

4 years

4 роки

4 years

2700

2500


Положення про порядок вступу та навчання іноземних громадян в Державному закладі "Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського" pdf (2506.191 кБайт)  

В університеті також здійснюється підготовка іноземних громадян до вступу до закладів вищої освіти. Вартість навчання на підготовчих курсах — 1000 доларів США. Термін навчання — 10 місяців.

In the university, foreign citizens are also trained for admission to higher education institutions. The tuition fee at preparatory courses is USD 1,000. The term of study is 10 months.

Терміни подачі документів на навчання:

  • за освітніми ступенями бакалавра і магістра — з 15 серпня по 20 жовтня 2019 року;
  • в аспірантурі — з 01 серпня 2019 року до 10 серпня 2019 року; з 02 вересня 2019 року до 14 вересня 2019року; з 01 жовтня по 10 жовтня 2019 року.

Terms for applying documents:

- Educational degrees of a bachelor and a master – from 15 August to 20 October, 2019.

- Postgraduate studies – from 01 August to 10 August, 2019; from 02 September to 14 September, 2019; from 01 October to 10 October, 2019.

З питань прийому на навчання іноземних громадян звертатися до відділу міжнародних звʼязків Університету Ушинського.

For further information regarding the admission of foreign citizens to Ushynsky University, you should address the Department of International Relations.

26, Staroportofrankivska Str., Odesa, Ukraine, 65020. Tel/fax: +38-048-732-51-07. E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її..

www.pdpu.edu.ua

З питань прийому на навчання іноземних громадян за спеціальністю «Медицина» звертатися до відділу з набору та роботи з іноземними громадянами Університету Ушинського за адресою: м. Одеса, вул. Старопортофранківська,34 та за телефонами +38 096 061 03 51; +38 096-319-13-16 та на ел. адресу: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

For further information regarding the admission of foreign citizens to Medical Faculty of Ushynsky University, you should address: International  Student Recruitment Department

Head of Department: Taranov Illia Vasylovych 

Phone:  +38 096 061 03 51

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. 

34, Staroportofrankivska Str., Odesa, Ukraine, 65020 

 

Пустая синяя полоска

© 2017 Університет Ушинського