Інформація для іноземних громадян

Шановні абітурієнти!

Державний заклад “Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського”

запрошує іноземних громадян на навчання в 2018 році:

 

Dear entrants!

State institution "South Ukrainian National Pedagogical University named after K. D. Ushynsky"

invites foreign citizens to study in 2018:

 

Спеціальність

Specialty

Спеціалізація

(освітня програма)


Specialization

(educational program)

Освітній ступінь,

термін навчання


Educational degree

training period

Вартість навчання за один рік,

у доларах США

Tuition fees per year,

in US dollars

за освітнім ступенем бакалавра

Educational degree of a bachelor

за освітнім ступенем магістра

Educational degree of a

master

Бакалавр

Bachelor

Магістр

Master

денна форма

full-time study

заочна форма

part-time (extra-mural) study

денна форма

full-time study

заочна форма

part-time (extra-mural) study

1

Музичне мистецтво

Musical Arts

Музичне мистецтво

Musical Arts

4 роки

4 years

1 рік 4 місяці

1 year 4 months

1700

-

2000

-

2

Середня освіта

Secondary education

Музичне мистецтво

Musical Arts

4 роки

4 years

1 рік 4 місяці

1 year 4 months

1700

-

2000

-

3

Середня освіта

Secondary education

Хореографія

Choreography

4 роки

4 years

1 рік 4 місяці

1 year 4 months

1700

-

2000

-

4

Хореографія

Choreography

Хореографія

Choreography

4 роки

4 years

1 рік 4 місяці

1 year 4 months

1700

-

2000

-

5

Середня освіта

Secondary education

Образотворче мистецтво Fine Arts

4 роки

4 years

1 рік 4 місяці

1 year 4 months

1600

1500

1700

1600

6

Середня освіта

Secondary education

Трудове навчання та технології

Labour training and technologies

4 роки

4 years

1 рік 4 місяці

1 year 4 months

1500

1500

1600

-

7

Середня освіта

Secondary education

Фізична культура

Physical Education

4 роки

4 years

1 рік 4 місяці

1 year 4 months

1500

1500

1600

1500

8

Спеціальна освіта

Special education

Спеціальна освіта (логопедія)

Special education (Speech therapy)

4 роки

4 years

1 рік 4 місяці

1 year 4 months

1500

1500

1600

-

9

Психологія

Psychology

Психологія

Psychology

4 роки

4 years

1 рік 4 місяці

1 year 4 months

1600

1500

1600

1500

2 роки

2 years

-

-

2000

1500

10

Філософія

Philosophy

Філософія

Philosophy

4 роки

4 years

1 рік 4 місяці

1 year 4 months

1500

1500

1500

-

11

Середня освіта

Secondary education

Історія

History

4 роки

4 years

1 рік 4 місяці

1 year 4 months

1500

1500

1500

1500

12

Дошкільна освіта

Preschool Education  

Дошкільна освіта

Preschool Education  

4 роки

4 years

1 рік 4 місяці

1 year 4 months

1500

1500

1600

1500

13

Середня освіта

Secondary education

Українська мова і література

the Ukrainian language and Literature

4 роки

4 years

1 рік 4 місяці

1 year 4 months

1500

1500

1600

1500

14

Середня освіта

Secondary education

Мова і література (російська)

Language and Literature (Russian)

4 роки

4 years

-

1500

-

-

-

15

Середня освіта

Secondary education

Мова і література (англійська)

Language and Literature (English)

4 роки

4 years

1 рік 4 місяці

1 year 4 months

1500

1500

1700

1500

16

Середня освіта

Secondary education

Мова і література (китайська)

Language and Literature (Chinese)

4 роки

4 years

-

1500

-

-

-

17

Середня освіта

Secondary education

Мова і література (турецька)

Language and Literature (Turkish)

4 роки

4 years

-

1500

-

-

-

18

Філологія

Переклад з англійської, китайської українською

Translation from English, Chinese into Ukrainian

4 роки

4 years

1 рік 4 місяці

1 year 4 months

1600

1500

1800

1500

19

Початкова освіта

Primary Education

Початкова освіта

Primary Education

4 роки

4 years

1 рік 4 місяці

1 year 4 months

1500

1500

1600

1500

20

Соціальна робота

Social work

Соціальна робота

Social work

4 роки

4 years

1 рік 4 місяці

1 year 4 months

1500

1500

1600

1500

21

Середня освіта

Secondary education

Фізика

Physics

4 роки

4 years

1 рік 4 місяці

1 year 4 months

1500

1500

1500

1500

22

Середня освіта

Secondary education

Математика

Mathematics

4 роки

4 years

1 рік 4 місяці

1 year 4 months

1500

1500

1600

1500

23

Середня освіта

Secondary education

Інформатика

Informatics

4 роки

4 years

1 рік 4 місяці

1 year 4 months

1500

1500

1500

1500

24

Менеджмент

Management

Управління закладом освіти

Management of an educational institution

-

1 рік 4 місяці

1 year 4 months

-

-

1700

1500

Університет Ушинського запрошує іноземних громадян на навчання в аспірантурі

за освітньо-науковим ступенем “доктор філософії”:

 

Ushynsky University invites foreign citizens to join postgraduate studies

within the educational-scientific degree "Doctor of Philosophy":

 

Назва галузі знань

Name of the field of knowledge

Спеціальність

Specialty

Термін навчання

Training period

Вартість навчання

за один рік, в доларах США

Tuition fees per year,

in US dollars

денна форма

full-time study

заочна форма

part-time (extra-mural) study

денна форма

full-time study

заочна форма

part-time (extra-mural) study

1

Освіта / Педагогіка

Education / Pedagogy

Дошкільна освіта

Preschool Education  

4 роки

4 years

4 роки

4 years

2700

2500

2

Освіта / Педагогіка

Education / Pedagogy

Середня освіта (за предметними спеціалізаціями)

Secondary education (according to specialization areas)

4 роки

4 years

4 роки

4 years

2700

2500

3

Освіта / Педагогіка

Education / Pedagogy

Фізична культура і спорт

Physical Culture and Sports

4 роки

4 years

4 роки

4 years

2700

2500

4

Освіта / Педагогіка

Education / Pedagogy

Професійна освіта (за спеціалізаціями)

Professional education (according to specialization areas)

4 роки

4 years

4 роки

4 years

2700

2500

5

Культура і мистецтво

Culture and Arts

Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація

Fine Arts, Decorative Arts, restoration

4 роки

4 years

4 роки

4 years

2700

2500

6

Гуманітарні науки

Human Sciences

Філософія

Philosophy

4 роки

4 years

4 роки

4 years

2700

2500

7

Гуманітарні науки

Human Sciences

Філологія

Philology

4 роки

4 years

4 роки

4 years

2700

2500

8

Соціальні та поведінкові науки

Social and behavioural sciences

Політологія

Political Science

4 роки

4 years

4 роки

4 years

2700

2500

9

Соціальні та поведінкові науки

Social and behavioural sciences

Психологія

Psychology

4 роки

4 years

4 роки

4 years

2700

2500

10

Природничі науки

Natural Sciences

Прикладна фізика та наноматеріали

Applied Physics and Nanomaterials

4 роки

4 years

4 роки

4 years

2700

2500

 

В університеті також здійснюється підготовка іноземних громадян до вступу до закладів вищої освіти. Вартість навчання на підготовчих курсах — 1000 доларів США. Термін навчання — 10 місяців.

 

In the university, foreign citizens are also trained for admission to higher education institutions. The tuition fee at preparatory courses is USD 1,000. The term of study is 10 months.

 

Терміни подачі документів на навчання:

  • за освітніми ступенями бакалавра і магістра — з 15 серпня по 20 жовтня 2018 року;
  • в аспірантурі — з 01 серпня 2018 року до 10 серпня 2018 року; з 02 вересня 2018 року до 14 вересня 2018 року; з 01 жовтня по 10 жовтня 2018 року.

 

Terms for applying documents:

- Educational degrees of a bachelor and a master – from 15 August to 20 October, 2018.

- Postgraduate studies – from 01 August to 10 August, 2018; from 02 September to 14 September, 2018; from 01 October to 10 October, 2018.

 

З питань прийому на навчання іноземних громадян звертатися до відділу міжнародних звʼязків Університету Ушинського.

For further information regarding the admission of foreign citizens to Ushynsky University, you should address the Department of International Relations.

26, Staroportofrankivska Str., Odesa, Ukraine, 65020.  Tel/fax: +38-048-732-51-07. E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її..

                                                                                                        www.pdpu.edu.ua

 

Пустая синяя полоска

© 2017 Університет Ушинського