Перелік навчальних програм

Перелік навчальних програм 2017 року

 

п/п

Шифр та найменування

галузі знань

Код та напрям підготовки

бакалаврів

1.

 

0101 Педагогічна освіта

 

6.010101 Дошкільна освіта

6.010102 Початкова освіта

6.010103 Технологічна освіта

6.010104 Професійна освіта (Дизайн)

6.010105 Корекційна освіта (Логопедія)*

6.010106 Соціальна педагогіка

2.

0102 Фізичне виховання,

         спорт і здоров’я  людини

6.010201 Фізичне виховання *

3.

 

0201 Культура

 

6.020103 Музейна справа та охорона 

                пам’яток історії та культури

6.020106 Менеджмент соціокультурної

                діяльності

4.

0202 Мистецтво

6.020202 Хореографія *

6.020204 Музичне мистецтво*

6.020205 Образотворче мистецтво*

5.

 

0203 Гуманітарні науки

 

6.020301 Філософія

6.020302 Історія *

6.020303 Філологія*

6.020303 Філологія

6.020304 Богослов’я

 6.

0301 Соціально- політичні науки

6.030101 Соціологія

6.030102 Психологія

6.030103 Практична психологія

6.030104 Політологія*

 7.

 

0303 Журналістика та інформація

 

6.030302 Реклама і зв’язки з громадськістю

                (за видами діяльності)

8.

 

0304 Право

 

6.030401 Правознавство

9.

0402 Фізико-математичні науки

6.040201 Математика*

6.040203 Фізика*

 10.

 

0403 Системні  науки та кібернетика

6.040302 Інформатика*

 

 

п/п

Шифр та найменування

галузі знань

Код та назва спеціальності

підготовки магістрів

1.

 

0101 Педагогічна освіта

 

8.01010101 Дошкільна освіта

8.01010201 Початкова освіта

8.01010501 Корекційна освіта  (Логопедія)*                 

8.01010601 Соціальна педагогіка

 2.

0102 Фізичне виховання,

         спорт і здоров’я  людини

8.01020101 Фізичне виховання *

3.

0202 Мистецтво

8.02020201 Хореографія (за видами)*

8.02020401 Музичне мистецтво (за видами)*

8.02020501 Образотворче мистецтво

                    (за видами)*

4.

 

0203 Гуманітарні науки

 

8.02030101 Філософія*

8.02030201 Історія*

8.02030301 Українська мова і література*

8.02030302 Мова і література (англійська)*

8.02030304 Переклад

5.

0301 Соціально- політичні науки

8.03010201 Психологія

6.

0402 Фізико-математичні науки

8.04020101 Математика (за видами)*

8.04020301 Фізика (за видами)*

7.

0403 Системні науки та кібернетика

8.04030201 Інформатика*

8.

1801 Специфічні категорії

8.18010020 Управління навчальним

                    закладом (за типом)

 

 

 

 

 

 

 

Перелік навчальних програм 2016 року

п/п

Шифр та найменування

галузі знань

Код та найменування

 спеціальності бакалаврів

 

01 Освіта

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

012 Дошкільна освіта

013 Початкова освіта

014 Середня освіта (Трудове навчання та технології)

014 Середня освіта (Фізичне виховання)

014 Середня освіта (Хореографія)

014 Середня освіта (Музичне мистецтво)

014 Середня освіта (Образотворче мистецтво)

014 Середня освіта (Історія)

014 Середня освіта (Мова і література (англійська))

014 Середня освіта (Мова і література (російська))

014 Середня освіта (Мова і література (китайська))

014 Середня освіта (Мова і література (турецька))

014 Середня освіта (Українська мова і література)

014 Середня освіта (Математика)

014 Середня освіта (Фізика)

014 Середня освіта (Інформатика)

015 Професійна освіта (Дизайн)

016 Спеціальна освіта

 

02 Культура і мистецтво

 

 

 

 

023 Образотворче  мистецтво,   декоративне

       мистецтво,  реставрація

024 Хореографія

025 Музичне мистецтво

027 Музеєзнавство, пам’яткознавство

028 Менеджмент соціокультурної діяльності

 

03 Гуманітарні науки

 

033 Філософія

035 Філологія  (Переклад  з  англійської,  китайської 

       українською)

 

04 Богослов’я

041 Богослов’я

 

05 Соціальні та поведінкові науки

 

 

052 Політологія

053 Психологія

054 Соціологія

 

06 Журналістика

061 Журналістика

 

08 Право

081 Право

 

23 Соціальна робота

231 Соціальна робота

 

 

п/п

Шифр та найменування

галузі знань

Код та найменування

 спеціальності спеціалістів

 

01 Освіта

 

 

 

 

 

 

012 Дошкільна освіта

013 Початкова освіта

014 Середня освіта (Трудове навчання та технології)

014 Середня освіта (Фізичне виховання)

014 Середня освіта (Хореографія)

014 Середня освіта (Музичне мистецтво)

014 Середня освіта (Образотворче мистецтво)

 

 

 

 

 

 

 

014 Середня освіта (Історія)

014 Середня освіта (Українська мова і література)

014 Середня освіта (Математика)

014 Середня освіта (Фізика)

014 Середня освіта (Інформатика)

016 Спеціальна освіта

 

03 Гуманітарні науки

035 Філологія  (Переклад з англійської  українською)

 

05 Соціальні та поведінкові науки

053 Психологія

 

23 Соціальна робота

231 Соціальна робота

 

п/п

Шифр та найменування

галузі знань

Код та найменування

 спеціальності магістрів

 

01 Освіта

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

012 Дошкільна освіта

013 Початкова освіта

014 Середня освіта (Трудове навчання та технології)

014 Середня освіта (Фізичне виховання)

014 Середня освіта (Хореографія)

014 Середня освіта (Музичне мистецтво)

014 Середня освіта (Образотворче мистецтво)

014 Середня освіта (Історія)

014 Середня освіта (Українська мова і література)

014 Середня освіта (Мова і література (англійська))

014 Середня освіта (Математика)

014 Середня освіта (Фізика)

014 Середня освіта (Інформатика)

016 Спеціальна освіта

 

02 Культура і мистецтво

 

024 Хореографія

025 Музичне мистецтво

 

03 Гуманітарні науки

 

033 Філософія

035 Філологія  (Переклад з англійської українською)

 

05 Соціальні та поведінкові науки

053 Психологія

 

07 Управління та адміністрування

073 Менеджмент

 

23 Соціальна робота

231 Соціальна робота

 

 

Пустая синяя полоска

© 2017 Університет Ушинського