Сергеєва Алла Владимирівна

СЕРГЕЄВА АЛЛА ВЛАДИМИРІВНАдоктор психологічних наук, професор кафедри загальної та диференціальної психології.

Освіта: Ленінградський державний університет ім. О. О. Жданова, факультет психології, – студентка, спеціальність "Психологія" (1980-1985 рр.);

Южноукраїнський державний педагогічний інститут імені К. Д. Ушинського (м. Одеса), кафедра загальної психології, аспірантка (1989-1991 рр.), дисертацію захистила у 1993 р. на тему: «Психологічні особливості труднощів спілкування в осіб з різною емоційною диспозицією» (19.00.07 – вікова та педагогічна психологія), науковий керівник – кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології Саннікова Ольга Павлівна. З 1996 року – доцент.

Південноукраїнський національний педагогічний університет ім. К. Д. Ушинського (м. Одеса), докторантка, дисертацію захистила у 2013 р. на тему: «Психологія становлення інтегральної ідентичності особистості» (19.00.01 – загальна психологія, історія психології), науковий консультант –Саннікова Ольга Павлівна, завідувач кафедри загальної та диференціальної психології, доктор психологічних наук, професор (Україна, м. Одеса).

Професійна активність: В ПНПУ імені К. Д. Ушинського працює з 1980 р. (на той час – Одеський державний педагогічний інститут ім. К. Д. Ушинського) викладачем кафедри психології. З 1996 р. і до нині – професор кафедри психології.

Наукові інтереси: інтегральна психологія особистості, психологія ідентичності особистості, соціально-психологічні тренінги, становлення професійної ідентичності особистості, психологія трансформації особистості у процесі її зростання.

Науково-організаційна діяльність: А. В. Сергеєва науково-дослідну діяльність успішно поєднує з науково-організаційною – керує науково-дослідними роботами магістрантів, аспірантів, здобувачів. Під її керівництвом підготовлені до захисту 2 кандидатських дисертацій, 97 магістерських та випускних робіт.

Забезпечення дисциплін:

Соціальна психологія

  1. Психологія вищої школи

Психологія творчості

  1. Психологія фізичного виховання та спорту

Нагороди: А. В. Сергеєва грамотою Міністерства освіти (2010 р.); почесною грамотою наукової Ради Південноукраїнського національного педагогічного університету ім. К. Д. Ушинського (2013 р.)

Основні публікації. Опубліковано більше 63 наукових праць, серед яких: 1 індивідуальна монографія, 2 науково-методичних посібника, наукові статті, тези і доповіді на науково-практичних конференціях.

Орищенко Оксана Анатоліївна

ОРИЩЕНКО ОКСАНА АНАТОЛІЇВНА – кандидат психологічних наук, доцент; доцент кафедри загальної та диференціальної психології.

Освіта: Одеський державний педагогічний інститут імені К. Д. Ушинського, факультет початкового навчання – студентка, спеціальність «Педагогіка та методика початкового навчання» (1977 - 1981 рр.);

- Південноукраїнський державний педагогічний університет імені  К. Д. Ушинського, факультет післядипломної освіти «Психологія» - слухачка, спеціальність «Психологія. Практична психологія в системі освіти» (1994- 1995 рр.);

- Південноукраїнський державний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського, кафедра загальної та диференціальної психології – аспірантка (1999-2002 рр.), дисертацію захистила у 2004 році на тему: «Диференціально-психологічний аналіз емпатії» (19.00.01 – загальна психологія, історія психології), науковий керівник – доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри загальної та диференціальної психології Саннікова Ольга Павлівна. З 2008 року – доцент.

Професійна активність:

- школа-інтернат № 4 для дітей сиріт (м. Одеса), вчитель початкових класів (1981-1986 р.р.);

- Одеське педагогічне училище (з 1997 року Одеський педагогічний коледж Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського) викладач педагогіки та психології (1986 – 1999 рр.);

- Південноукраїнський національний педагогічний університеті імені К Д. Ушинського, старший викладач кафедри загальної та диференціальної психології (2002 - 2004 рр.). З 2004 року і до нині – доцент кафедри загальної та диференціальної психології.

Наукові інтереси: психологія емпатії, емпатична спрямованість у структурі особистісного зростання.

Науково-організаційна діяльність: О. А. Орищенко плідно працює у науково-організаційному напрямку ? керує науково-дослідними роботами магістрантів. Під її керівництвом виконано понад 70 магістерських та випускних робіт.

Забезпечення дисциплін:

Загальна психологія

Педагогічна психологія

Психологія особистості

Психологія вищої школи

Нагороди: О.А. Орищенко нагороджена знаком «Відмінник освіти України» (№ 281, від 01.06. 1998 р.).

Основні публікації. Опубліковано біля 50 наукових праць, серед яких: 3 науково-методичних посібника (2 - у співавторстві), 1 свідоцтво на реєстрацію авторського права на твір (у співавторстві), наукові статті, тези і доповіді на науково-практичних конференціях.

Маліч Ірина Володимирівна

МАЛІЧ ІРИНА ВОЛОДИМИРІВНА – викладач кафедри загальної та диференціальної психології

Освіта: Московський державний університет імені М.В. Ломоносова, факультет психології – студентка, спеціальність «Психологія» (1979-1984 рр.).

Московський державний університет імені М.В. Ломоносова, факультет психології, кафедра загальної психології, аспірантка (1984-1988 рр.), науковий керівник – доктор психологічних наук, професор Тихомиров Олег Костянтинович.

Професійна активність: В університеті (на той час - Одеський державний педагогічний інститут імені К.Д. Ушинського) працює з 1988 року викладачем кафедри психології.

Наукові інтереси: у теперішній час працює над проблемою ціннісно-орієнтаційних чинників особистісного зростання майбутнього педагога.

Забезпечення дисциплін:

Загальна психологія

Вікова психологія

Основи психологічного консультування

Психологія праці

Інженерна психологія

Проводить практичні, семінарські заняття, керує курсовими роботами студентів.

Основні публікації: має більше 40 наукових публікацій.

Кошлань Ірина Григорівна

КОШЛАНЬ ІРИНА ГРИГОРІВНА - кандидат психологічних наук, доцент кафедри загальної та диференціальної психології.

Освіта: Московський державний педагогічний інститут ім.В.І.Леніна, педагогічний факультет, відділення педагогіки та психології – студентка, спеціальність «Педагогіка та психологія (шкільна)» (1974 – 1979 рр.);

Південноукраїнський державний педагогічний університет ім..К.Д.Ушинського (м.Одеса), кафедра загальної та диференціальної психології – аспірантка (2000-2003 рр.), дисертацію захистила у 2005 р. на тему «Психологічні особливості емоційності підлітків та стилі сімейного виховання»(19.00.07 – педагогічна та вікова психології), науковий керівник – доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри загальної та диференціальної психології Саннікова Ольга Павлівна. З 2006 року – доцент.

Професійна активність: З 1979 р. по 1981 р. працювала викладачем психології Черкеського педагогічного училища, з 1981 р.по 2003 рр.викладачем психології Одеськогопедагогічного училища (з 1997 року - Одеський педагогічний коледж Південноукраїнського державного педагогічного університету ім..К.Д.Ушинського).В ПНПУ імені К.Д.Ушинського працює з 2003 р. викладачем кафедри психології. З 2006 р. і до нині – доцент кафедри загальної та диференціальної психології.

Наукові інтереси: вікова психологія, психологія розвитку особистості, психологія сімейних стосунків, становлення професіонала, особистісне зростання.

Науково – організаційна діяльність: Під керівництвом І.Г Кошланьвиконано понад 70 випускнихтамагістерських робіт.

Забезпечення дисциплін:

Загальна психологія;

Вікова психологія;

Психологія розвитку особистості та стосунків у сім’ї,

Основи психогігієни та психокорекції.

Нагороди: І.Г.Кошлань нагороджена знаком «Відмінник освіти України» (1997 р.).

Основні публікації

Опубліковано більше 50 наукових праць, серед яких: 3 науково-методичних посібника, 1 свідоцтво на реєстрацію авторського права на твір (у співавторстві), наукові статті, тези і доповіді на науково-практичних конференціях.

 

Черножук Юрій Григорович

ЧЕРНОЖУК ЮРІЙ ГРИГОРОВИЧ – кандидат психологічних наук, доцент кафедри загальної та диференціальної психології.

 Освіта: Одеський державний університет ім. І.І.Мечнікова, факультет романо-германської філології - студент, спеціальність «Англійська мова і література» (1970 – 1975 рр.);

Одеський державний педагогічний інститут ім. К.Д.Ушинського, спецфакультет – слухач, спеціальність «Практична психологія в системі народної освіти» (1990 – 1991 рр.).

Одеський національний педагогічний університет ім. К.Д. Ушинського, аспірант, дисертацію захистив у 2006 р. на тему: «Індивідуальні відмінності емоційності у співвідношенні з особливостями інтелекту» (19.00.01 – загальна психологія, історія психології), науковий керівник - Ольга Павлівна Саннікова, доктор психологічних наук, професор (Україна, м.Одеса). З 2011 р. доцент.

Професійна активність: В університеті (Одеський державний педагогічний інститут ім. К.Д.Ушинського) працює з 1991 р. викладачем кафедри психології. З 2008 і до нині - доцент кафедри загальної та диференціальної психології

Наукові інтереси: диференціальна психологія особистості, психологія творчості, історія психології, особистісне зростання.

Забезпечення дисциплін:

Загальна й вікова психологія

Психологія творчості

Історія психології

Психологія вищої школи

Психологія конфлікту і медіації.

Науково-організаційна діяльність: керування магістерськими роботами студентів інституту психології ОНПУ ім. К.Д.Ушинського та випускними роботами слухачів відділення перепідготовки кадрів зі спеціальності «Психологія» факультету післядипломної освіти та роботи з іноземними громадянами .

Нагороди: не має.

Основні публікації: Опубліковано 47 наукових праць (17 у наукових фахових виданнях) та 2 науково-методичних посібники (на електронних носіях).

Казанжи Марія Йосипівна

КАЗАНЖИ МАРІЯ ЙОСИПІВНА – доктор психологічних наук, доцент, професор кафедри загальної та диференціальної психології.

Освіта: У 1997 році закінчила Південноукраїнський державний педагогічний університет імені К.Д.Ушинського за спеціальністю «Математика та інформатика»; у 2003 році закінчила факультет післядипломної освіти «Психологія» Південноукраїнського державного педагогічного університету імені К.Д.Ушинського за спеціальністю «Психологія».

Кандидатську дисертацію «Психологічні особливості фасилятивності як властивості особистості» (19.00.01 – загальна психологія, історія психології) захистила в 2006 році, науковий керівник – доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри загальної та диференціальної психології Саннікова Ольга Павлівна. З 2008 року – доцент.

Докторську дисертацію «Психологія фасилятивного потенціалу особистості» (19.00.01 – загальна психологія, історія психології) захистила в 2014 році, науковий консультант – доктор психологічних наук, професор, дійсний член НАПН України, ректор, завідувач кафедри теорії та методики практичної психології Чебикін Олексій Якович.

Професійна активність: В Південноукраїнському національному педагогічному університеті імені К.Д. Ушинського працює з 2003 року викладачем кафедри психології, 2007-2014 – доцент кафедри загальної та диференціальної психології, а з 2015 року - на посаді професора цієї ж кафедри.

Член Української спілки психотерапевтів.

Наукові інтереси: психологія фасилятивності, методологія науково-психологічного пізнання, психодіагностика, проблема надання психологічної допомоги.

Науково-організаційна діяльність: М. Й. Казанжи керує науково-дослідними роботами студентів, магістрантів, аспірантів. Під її керівництвом підготовлено студентів, які стали дипломантами, переможцями конкурсів, олімпіад як національного, так і міжнародного рівня.

Забезпечення дисциплін:

Психологія.

Нагороди: Почесна грамота Південного наукового центру НАН і МОН України та Ради ректорів навчальних закладів Одеського регіону (2009 р.).

Основні публікації. Опубліковано більше 70 наукових праць, серед яких: наукові статті, тези і доповіді на міжнародних науково-практичних конференціях; 2 монографії (одноосібна та колективна); 2 науково-методичні рекомендації до навчальних курсів; автор 3 та співавтор 2 психодіагностичних методик, які пройшли процедуру отримання авторських свідоцтв і рекомендовані до практичного застосування.

Водолазська Ольга Олегівна

ВОДОЛАЗСЬКА ОЛЬГА ОЛЕГІВНА – кандидат психологічних наук, доцент кафедри загальної та диференціальної психології.

Освіта: Педагогічне училище № 1 (м. Київ) – студентка відділення дошкільного виховання; Південноукраїнський державний педагогічний інститут імені К.Д.Ушинського, факультет дошкільного виховання (заочна форма навчання) – студентка, спеціальність "Педагогіка і психологія (дошкільна)"(1982-1987 рр.);

Дослідницький центр сім'ї та дитинства Інституту розвитку особистості РАО (м.Москва) – аспірантка (1990-1993р.р.); дисертацію захистила у 1993 р. на тему: «Особенности общения и взаимодействия детей-лидеров со сверстниками в сюжетно-ролевых играх (старший дошкольный возраст)» зі спеціальності 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія, науковий керівник – доктор психологічних наук, професор Рєпіна Тетяна Олександрівна. З 2004 року – доцент.

Професійна активність: З 1974р. по 1987р. працювала у дошкільних закладах м. Одеси на посаді вихователя, методиста та завідуючої дошкільним закладом. З 1987р. по 1995р. працювала на кафедрі методики дошкільного виховання факультету дошкільної освіти Південноукраїнського державного педагогічного університету ім. К.Д.Ушинського на посаді викладача. З 1995 р. до нині – доцент кафедри загальної та диференціальної психології ПНПУ ім. К.Д.Ушинського.

Наукові інтереси: З 2005 року працює над проблемою професійного саморозвитку особистості. Основні напрямки наукової роботи: динаміка професійного саморозвитку особистості, зокрема дослідження його багаторівневої структури та індивідуальних відмінностей.

Науково-організаційна діяльність: О.О.Водолазська плідно працює у науково-організаційному напрямку ? керує науково-дослідними роботами магістрантів, слухачів відділення «Психологія» факультету післядипломної освіти та роботи з іноземними громадянами. Під її керівництвом виконано і захищено понад 60 магістерських та випускних робіт.

Забезпечення дисциплін:

Методологія сучасної психології

Загальна психологія

Методика викладання психології

Вікова та педагогічна психологія

Особливості психологічного консультування

Нагороди: О.О.Водолазська нагороджена грамотою Міністерства науки та освіти України (2004 р.).

Основні публікації. Опубліковано більше 70 наукових праць, серед яких: 3 науково-методичних посібника (у співавторстві), наукові статті, тези і доповіді на науково-практичних конференціях.

Кузнєцова Оксана Володимирівна

КУЗНЄЦОВА ОКСАНА ВОЛОДИМИРІВНАкандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри загальної та диференціальної психології.

Освіта:Південноукраїнський державний педагогічний університет імені К.Д.Ушинського, факультет початкового навчання, відділення практичної психології – студентка, спеціальність "Педагогіка і методика початкового навчання та психологія"(1991-1996 рр.);

Південноукраїнський державний педагогічний університет імені К.Д.Ушинського, кафедра загальної та диференціальної психології, аспірантка (1998-2003 рр.), дисертацію захистила у 2005 р. на тему: «Індивідуально-типологічні чинники адаптивності особистості» (19.00.01 – загальна психологія, історія психології), науковий керівник – доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри загальної та диференціальної психології Саннікова Ольга Павлівна. З 2008 року – доцент.

Професійна активність:З 1996 р. по 2002 р. Працювала в Одеському педагогічному коледжі на посаді практичного психолога та викладача. В ПНПУ імені К.Д.Ушинського працює з 2002 р. викладачем кафедри психології. З 2007 р. і до нині – доцент кафедри загальної та диференціальної психології.

З 2007 по 2013 р. – вчений секретар спеціалізованої вченої ради із захисту докторських та кандидатських дисертацій із психології при Південноукраїнському національному педагогічному університеті імені К.Д. Ушинського.

Наукові інтереси: диференціально-психологічнийаналізадаптивності як властивостіособистості.

Науково-організаційна діяльність: О. В. Кузнєцоваплідно працює у науково-організаційному напрямку? керує науково-дослідними роботами магістрантів, аспірантів, здобувачів. Під її керівництвом захищена 1 кандидатська дисертація, виконано понад 70 магістерських та випускних робіт.

Забезпечення дисциплін:

Диференціальна психологія

Психологіявищоїшколи

Вікова та педагогічна психологія

Соціальна психологія та психологія управління

Нагороди:О. В. Кузнєцова нагороджена грамотою Управлінняосвіти та наукової діяльності Одеської обласноїдержавної адміністрації (2009 р.), грамотою Академії педагогічних наук України (2011 р.).

Основні публікації. Опубліковано більше 50 наукових праць, серед яких: 1 монографія (у співавторстві з Санніковою Ольгою Павлівною), 3 науково-методичних посібника (у співавторстві), 1 свідоцтво на реєстрацію авторського права на твір (у співавторстві), наукові статті, тези і доповіді на науково-практичних конференціях.

Сторінка 1 із 2

 

Пустая синяя полоска

© 2017 Університет Ушинського