Кафедра фізичного виховання

Кафедра фізичного виховання

  1. Загальні відомості
  2. Науково-педагогічний склад
  3. Навчально - методична робота
  4. Наукова робота
  5. Організаційна робота
  6. Контакти

 Анотації до навчальних дисциплін

 


 

Загальні відомості

Кафедра працює у складі навчально-наукового інституту фізичної культури, спорту та реабілітації Державного закладу «Південноукраїнський нацiональний педагогічний університет iменi К. Д. Ушинського» та має довгу  історію.
У 1944 році в Одеському педагогічному інституті була створена кафедра військової та фізичної підготовки, якою завідував Гонтарев Андрій Тарасович (1944–1947 роки). У 1947 році відкрився факультет фізичного виховання. Перша кафедра, викладачі якої забезпечували весь освітній процес на перших курсах факультету, мала назву "кафедра фізичного виховання і спорту". Протягом першого року роботи на кафедрі працювали 7 викладачів.


 

Науково-педагогічний склад

 

Осіпова Ірина Валентинівна

Кандидат педагогічних

наук, доцент, завідувач кафедри.

Закінчила факультет фізичного виховання Одеського державного педагогічного інституту імені К. Д. Ушинського у 1978 р.

 

Казанжи Федір Іванович

Кандидат педагогічних

наук, професор.

Закінчив факультет фізичного виховання Одеського державного педагогічного інституту імені К. Д. Ушинського у 1972 р.

 

Мунтян Іван Савелійович

Кандидат педагогічних наук, доцент.

У 1972 р. закінчив Одеський державний педагогічний інститут імені

К.Д. Ушинського, факультет фізичного виховання

Пастернацький Вячеслав Всеволодович

Приват-доцент, старший викладач.

Закінчив Одеський державний педагогічний інститут імені

К.Д. Ушинського у 1982 р.,

факультет фізичного виховання

 

Бандура Валерій Анатолійович

Старший викладач.

Закінчив Південноукраїнський державний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського у1999 р.,

факультет фізичного виховання

 

Iщенко Маргарита Венадіївна

Викладач.

Закінчила Південноукраїнський державний педагогічний університет  імені К.Д. Ушинського у1996 р., факультет фізичного виховання

 

Щекотіліна Наталя Федорівна

Викладач.

Закінчила Південноукраїнський державний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського у1998 р.,

факультет фізичного виховання

 

Брезнер Світлана Абрамівна

Старший лаборант.

Закінчила Одеський державний університет імені І. І. Мечникова у 

1980 р.


 

Навчально–методична  робота

Склад кафедри: 1 професор, 2 доценти, 2 старших викладачі, 2 викладачі, старший лаборант.

Робота кафедри спрямована на формування в студентів знань з фізичної культури та здорового способу життя, необхідних у процесі життєдіяльності, навчанні, роботі, сімейному фізичному вихованні, набуттю фонду рухових умінь та навичок, забезпеченні загальної і професійно-прикладної фізичної підготовленості, що визначають психофізичну готовність випускників закладу вищої освіти до життєдіяльності й обраній професії.

На кафедрі проводяться методичні семінари з метою засвоєння новітніх форм та методів теорії та методики фізичного виховання. Викладачі кафедри ведуть секційну роботу з оздоровчої та ритмічної гімнастики, настільного тенісу, футболу, волейболу, баскетболу, шахів, шашок, тощо.

Спортивна база кафедри: ігрова, тренажерна, гімнастична зали та зала для гри в настільний теніс.

Заняття з фізичного виховання проводяться на І курсах всіх факультетів Університету Ушинського. Залік з фізичного виховання проводиться наприкінці навчального року.

Викладачами кафедри розроблені, затверджені та постійно вдосконалюються нові навчальні і робочі програми з нормативної та вибіркових дисциплін, за якими проводяться заняття зі студентами. Кожен студент має вільний доступ до сайту університету, де знаходиться сторінка кафедри, на якій розміщено весь навчально-методичний комплекс для самостійної роботи студентів.

Систематично викладачі кафедри проходять стажування.


 

Наукова робота

Протягом останнього періоду викладачі кафедри працювали над науково-дослідною роботою: «Формування професійних компетенцій у студентів засобами фізичної культури та можливості їх застосування в майбутній праці з учнівською молоддю». За результатами досліджень було опубліковано понад 75 наукових робіт. Викладачі кафедри постійно виступали з доповідями на всеукраїнських та міжнародних науково-практичних  конференціях.

Перспективна тематика досліджень викладачів кафедри буде пов`язана із формуванням основних фізичних якостей студентської молоді.

Наукові розробки та завдання кафедри відповідають державній Цільовій програмі «Фізична культура – здоров'я нації», Положенню про державні тести і нормативи оцінки фізичної підготовленості населення України, Концепції фізичного виховання в системі освіти України, Державним стандартам вищої освіти та вимогам Міністерства освіти і науки України.

Формування та розвиток фізичних якостей є однією з основних сторін фізичного виховання. Організуючою основою розвитку фізичних якостей є соціально визначені вимоги, виражені в нормативах державних тестів. Будучи інтегрованим виразом соціального замовлення, державні тести визначають поетапність розвитку фізичних якостей, задають рівні їх необхідного прояву і форми реалізації в різні вікові періоди.

Викладачі кафедри постійно співпрацюють з іншими закладами вищої освіти для обміну досвідом з проведення фізкультурно-оздоровчої роботи зі студентською молоддю.


 

Організаційна робота

З метою збереження та зміцнення здоров’я, прищеплення навичок здорового способу життя, для забезпечення духовного, інтелектуального, фізичного та соціального розвитку студентської молоді на кафедрі фізичного виховання постійно проводиться спортивно–масова робота згідно з Положенням "Про організацію та проведення обласних студентських змагань", положенням "Про організацію та проведення Спартакіади Університету  Ушинського", положенням "Про проведення Спартакіади серед студентів, що мешкають у гуртожитках".

Університетська Спартакіада щорічно проводиться серед студентів інститутів та факультетів  вишу з 10 видів спорту згідно з календарем змагань.

Викладачі кафедри постійно тренують студентів університету з різних видів спорту та організують їх для участі в обласних студентських іграх. Багато років збірні команди Університету Ушинського з настільного тенісу, гандболу, шахів, волейболу, які тренують викладачі кафедри, займають призові місця.

На початку кожного навчального року проводиться університетська Спартакіада, яка складається з 8 видiв спорту: шашки, шахи, м/футбол, н/тенiс, армрестлiнг, гирьовий спорт, бадмiнтон, баскетбол, а також спортивного свята, де підводяться підсумки всiх видів змагань. На заході нагороджуються  переможцi та призери Спартакiади унiверситету; кульмiнацiєю свята є велика підсумкова естафета.

У травні щороку відбувається спортивне свято, яке присвячується Дню Перемоги у Другій Світовій війні. Змагання містять в собі багато різноманітних і цікавих конкурсів на спритність та рівновагу.

 

Учасники спортивних змагань нагороджуються дипломами та призами.

 

  

Контакти

Кафедра фізичного виховання:

м. Одеса, вул. Старопортофранківська, 26;

тел.: (048) 732–55–20.

Спортивний комплекс:               

м. Одеса, вул. Манежна, 38;

тел.: (048) 732–21–35.

 

 

Пустая синяя полоска

© 2017 Університет Ушинського