Кафедра германської філології та методики викладання іноземних мов

  1. Загальні відомості
  2. Науково-педагогічний склад
  3. Наукова робота
  4. Навчально-методична робота
  5. Освітні програми
  6. Міжнародні зв’язки
  7. Контакти

Презентація спеціальності 014 Середня освіта(Мова і література (англійська))

Положення про кафедру

Анонси програм 2015-2016 навчального року

Звіт семінар 15-17 грудня

Звіт візит посла США


І. Загальнівідомості

 

Кафедра германської філології та методики викладання іноземних мов забезпечує фахову підготовку зі спеціальності 014 Середня освіта. Мова і література (англійська) за відповідними освітніми програмами першого (бакалаврський) та другого (магістерський) рівнів вищої освіти. Підготовка передбачає денну та заочну форми навчання.

З 1993 року кафедру очолює кандидат філологічних наук, професор Єременко Тетяна Євстафіївна, відмінник освіти України, нагороджена Почесною відзнакою губернатора Одеської області.

Професорсько-викладацький склад кафедри успішно здійснює підготовку студентів, дбає про удосконалення навчально-методичної бази підготовки зі спеціальності 014 Середня освіта. Мова і література (англійська), актвно залучає студентів до участі у науково-дослідній роботі. Кафедрою проводяться науково-практичні студентські конференції, молодіжні форуми, наукові семінари, конкурси, публікуються матеріали наукових досліджень студентів окремо та у співавторстві з викладачами.

Колектив кафедри підтримує контакти з іноземними фахівцями. На кафедрі у різні роки працювали спеціалісти з США. Викладачі кафедри є членами Міжнародної асоціації викладачів англійської мови як іноземної в Україні (IATEFL в Україні).

Усі викладачі кафедри – досвідчені професіонали, більшість з яких працюють в університеті вже багато років. Вони регулярно проходять стажування у вищих закладах освіти м. Одеси та за кордоном, з метою обміну професійним досвідом відвідують заклади вищої освіти США, Туреччини, Ізраїлю, Китаю.

При кафедрі функціонує лабораторія когнітивних і комунікативних досліджень, аспірантура зі спеціальності 10.02.04 – германські мови, кафедральна бібліотека, яка містить літературу з лінгвістики і методики навчання англійської мови. Кафедра германської філології і методики викладання іноземних мов є базою для проходження стажування викладачів іноземних мов вищих закладів освіти України.

Працевлаштування не є проблемою для випускників спеціальності 014 Середня освіта. Мова і література (англійська). Більшість з них працюють у середніх навчальних закладах Одеси та області (як-от гімназія № 2, Маріїнська гімназія, Чорноморський ліцей, ЗОШ № 117, 121, тощо), на курсах іноземних мов, інші щорічно поповнюють ряди науково-педагогічних працівників вищих закладів освіти, серед яких Одеський національний політехнічний університет, Одеський державний аграрний університет, Одеський національний морський університет, Одеська державна академія будівництва та архітектури, Одеська національна академія харчових технологій тощо.

Навчальний процес випускової кафедри германської філології та методики викладання іноземних мов зорієнтований на забезпечення відповідного рівня фахової підготовки майбутнього вчителя англійської мови, здатного до полікультурного функціонування в умовах глобалізації та участі у міжнародному співробітництві.

Кафедра германської філології та методики викладання іноземних мов на основі договорів про співпрацю, а також на основі загальноуніверситетських угод здійснює міжнародне співробітництво через науково-творчу співпрацю із зарубіжними

навчальними закладами (як-от Аріельським університетським центром в Самарії (Аріель, Ізраїль)).


ІІ. Науково-педагогічний склад

Освітній процес на кафедрі германської філології та методики викладання іноземних мов забезпечують 11 науково-педагогічних працівників. Науково-педагогічний склад кафедри германської філології та методики викладання іноземних мов забезпечує

викладання теоретичних та практичних курсів, керівництво курсовими роботами та кваліфікаційними роботами магістрів, виробничою (педагогічною) та виробничою (асистентською) практиками, а також переддипломною практикою. Робота здійснюється кваліфікованими фахівцями належного рівня. Заняття проводяться викладацьким складом кафедри на факультеті іноземних мов.

Єременко Тетяна Євстафіївна

Завідувач кафедри, кандидат філологічних наук, професор.

Працює у ДЗ «ПНПУ iмені К.Д.Ушинського» з 1992 року. Завідує кафедрою з 1993 року.

Член Міжнародної асоціації викладачів англійської мови як іноземної (IATEFL)

Керівник лабораторії когнітивних і комунікативних досліджень

Відмінник освіти України

Нагороджена Почесною відзнакою губернатора Одеської області.

Дисципліни, які викладає: «Теоретична фонетика (англ.)» (бакалаврат), «Оголошена інтерпретація англомовного художнього тексту» (бакалаврат); «Фоностилістика і культура іншомовного мовлення», «Теорія мовної комунікації» (магістратура).

Коло наукових інтересів: експериментальна фонетика та дискурсивний аналіз; вербальна та невербальна комунікація; інтерактивні технології викладання іноземних мов.


Жаборюк Ірина Анатоліївна

Кандидат філологічних наук, доцент.

Працює у ДЗ «ПНПУ iмені К.Д.Ушинського» з 1993 року.

Член Міжнародної асоціації викладачів англійської мови як іноземної (IATEFL)

Дисципліни, які викладає: «Лексикологія (англ.)»; «Теоретична граматика (англ)»; «Англійська мова».

Коло наукових інтересів: зародження і розвиток природної мови.


Трубіцина Ольга Михайлівна

Кандидат педагогічних наук, доцент.

Працює у ДЗ «ПНПУ iмені К. Д. Ушинского» з 1993 року.

Член Міжнародної асоціації викладачів англійської мови як іноземної (IATEFL)

Дисциплiни, які викладає: «Іншомовна комунікація у науковому та навчальному дискурсах», «Методика викладання англійської мови», «Методика викладання іноземних мов у старшій школі» «Методика викладання іноземних мов у вищих навчальних закладах».

Коло наукових iнтересiв: інноваційні технології викладання іноземних мов.


Мельниченко Галина Володимирівна

Кандидат педагогічних наук, доцент

Працює у ДЗ «ПНПУ iмені К.Д. Ушинского» з 1998 року.

Член Міжнародної асоціації викладачів англійської мови як іноземної (IATEFL)

У 2019 році отримала міжнародний мовний сертифікат Cambridge ESOL, яким підтвердила рівень C1

Дисциплiни, які викладає: «Практика усного та писемного мовлення (основна іноземна мова)», «Практична граматика (основна іноземна мова)»; «Історія мови (основна іноземна мова, «Лінгвокраїнознавство США)».

Коло наукових iнтересiв: діахронні зміни словникового складу англійської мови, його семантики й орфографії; етно- та соціокультурний аспекти дослідження англійської мови.

Керує постійно діючою студентською проблемною групою «Актуальні проблеми формування професійної компетентності учителя іноземних мов».


Демчук Ангеліна Іванівна

Кандидат філологічних наук, доцент.

Працює у ДЗ «ПНПУ імені К.Д.Ушинського» з 2000 року.

Член Міжнародної асоціації викладачів англійської мови як іноземної (IATEFL)

Дисципліни, які викладає: «Лінгвокраїнознавство» (основна іноземна мова), «Іншомовна комунікація у науковому та навчальному дискурсах»), «Практика усного та писемного мовлення (основна іноземна мова)», «Англійська мова для аспірантів»

Коло наукових інтересів: когнітивна семантика, ономасіологія.


Лук’янченко Ірина Олегівна

Кандидат педагогічних наук, доцент;

Працюєу ДЗ «Південноукраїнський національний педагогічний університетiмені К. Д. Ушинского» з вересня 2002 року.

Член Міжнародної асоціації викладачів англійської мови як іноземної (IATEFL)

Дисципліни, які викладає: «Стилістика (основна іноземна мова)», «Порівняльна типологія англійської та української мов, лінгвістичний аналіз текстів (основна іноземна мова)»; «Практика усного та писемного мовлення (основна іноземна мова)»

Коло наукових iнтересiв: інноваційний аспект викладання іноземних мов, проблеми лінгвостилістики, зіставного мовознавства, дослідження різних видів англомовного дискурсу


Зайцева Катерина Іванівна

Кандидат педагогічних наук, доцент кафедри германської філології та методики викладання іноземних мов

Член Міжнародних асоціацій викладачів англійської мови (IATEFL, TESOL).

Дисциплiни, яківикладає: «Практика усного та писемного мовлення(англ.)», «Практична граматика(англ.)», «Практична фонетика и (англ.)», «Лінгвістичний аналіз англомовного художнього тексту».

Коло наукових iнтересiв:  інноваційний аспект викладання іноземних мов, тренінгові форми навчання, аналіз конфліктної комунікативної поведінки людини, лінгвоконфліктологічний аспект дослідження англійської мови (мовні конфлікти).


Геркерова Олександра Михайлівна

Кандидат педагогічних наук

Працює у ДЗ «ПНПУ iмені К.Д.Ушинського» з 2004 року.

Член Міжнародної асоціації викладачів англійської мови як іноземної (IATEFL)

У 2019 році отримала міжнародний мовний сертифікат Cambridge ESOL

Дисципліни, які викладає: «Вступ до фаху»; «Література Великої Британії та США (кінець ХХ –поч ХХІ ст.)» «Практика усного та писемного мовлення»,«Практична фонетика»

Коло наукових інтересів: новітні технології навчання іноземних мов, мова та культура, культурологічний підхід у викладанні іноземних мов


Негрівода Олена Олексіївна

Кандидат педагогічних наук

Працює у ДЗ «ПНПУ iмені К.Д. Ушинського» з 2012 року.

Член Міжнародної асоціації викладачів англійської мови як іноземної (IATEFL)

Дисциплiни, яківикладає: «Практика усного та писемногомовлення(англійська)», «Практична грамматика(англійська)», «Практична фонетика (англійська)».

Коло наукових iнтересiв: інноваційний аспект викладання іноземних мов, інтерактивні методи роботи з лексичним, граматичним матеріалом у процесі професійної підготовки майбутніх вчителів.


Слободянюк Ганна Анатоліївна

Викладач

Працює у ДЗ «ПНПУ імені К.Д.Ушинського» з 2008 року.

Керівник культурно-інформаційного наукового центру держави Ізраїль

Координатор та викладач Міжнародної програми малих стипендій з вивчення англійської мови Посольства США в Україні «English Access Microscholarship Program»

Переможниця в номінації «Кращий викладач 2016 року»

Член Міжнародної асоціації викладачів англійської мови IATEFL

Проходила стажування в Ізраїлі та США

Дисципліни, які викладає: «Практична граматика», «Практика усного та писемного мовлення», «Лексикологія».

Коло наукових інтересів: інтеграційний підхід до навчання англійської мови, інноваційні технології викладання іноземних мов.


ІІІ. Наукова робота

Високий професійний рівень викладання фахових дисциплін досягається також завдяки систематичній плідній науково-дослідній роботі викладачів, підвищенню рівня їхньої науково-теоретичної та методичної підготовки. Основні напрями науково-дослідної роботи кафедри – дослідження в галузі германської філології та методики викладання іноземних мов.

Результати наукових досліджень представлено у публікаціях у наукометричних виданнях (WEB of Science, Scopus, ERIC, Index Copernicus International), у фахових виданнях України та у зарубіжних періодичних виданнях, вони виступають основою для написання навчальних посібників та монографій. Викладачі кафедри беруть активну участь у наукових конференціях в Україні та за кордоном, міжнародних семінарах, форумах, тренінгах та майстер-класах. Тільки за 2017-2019 роки співробітниками кафедри було підготовлено 5 публікацій у наукометричних виданнях (1 – WEB of Science, 3 – Scopus, 1 – ERIC), 22 – у фахових виданнях України, 5 – у зарубіжних періодичних виданнях, 5 – у періодичних виданнях України, 6 навчальних посібників. Викладачі кафедри взяли участь у 19 конференціях, на яких було представлено 21 доповідь.

На базі кафедри щорічно сумісно з Аріельським університетським центром в Самарії (Аріель, Ізраїль) проводиться Міжнародний форум «Сучасні тенденції в педагогічній освіті та науці України та Ізраїля: шлях до інтеграції», науково-практичні конференції для молодих вчених, молодіжні наукові форуми, майстер-класи для викладачів, функціонує науково-методичний семінар, де викладачі виступають з доповідями, обговорюють сучасні проблеми викладання англійської мови в вищій школі та філології.

Фахівці кафедри проводять плідну роботу з рецензування навчальних посібників, авторефератів кандидатських дисертацій, виступають офіційними опонентами під час захисту кандидатських дисертацій. Завідувач кафедри професор Єременко Тетяна Євстафіївна є членом спеціалізованої вченої ради.

На кафедрі працюють проблемні групи (керівники: к.філол.н., проф. Т.Є. Єременко, к.п.н., доц. О.М. Трубіцина, к.філол.н., доц. І.А. Жаборюк, к.філол.н., доц. А.І. Демчук, к.п.н., доц. Г.В. Мельниченко, к.п.н., доц. І.О. Лук’янченко, к.п.н., доц. К.І. Зайцева, к.п.н., доц. О.М. Геркерова, к.п.н. О.О. Негрівода), які об’єднують обдарованих студентів за інтересами, залучаючи їх до професійно-орієнтованої науково-дослідної діяльності. Результати наукових розробок студентів проходять апробацію на наукових конференціях різних рівнів (міжнародні, всеукраїнські, регіональні).

З 2017 р. при кафедрі германської філології та методики викладання іноземних мов працює лабораторія когнітивних і комунікативних досліджень під керівництвом

завідувача кафедри кандидата філологічних наук, професора Т.Є. Єременко. До складу лабораторії входять: к.п.н., доц. О.М. Трубіцина, к.філол.н., доц. І.А. Жаборюк, к.п.н., доц. Г.В. Мельниченко, к.п.н., доц. І.О. Лук’янченко, к.філол.н., доц. А.І. Демчук, к.п.н., доц. К.І. Зайцева, к.п.н., доц. О.М. Геркерова, к.п.н. О.О. Негрівода. Основною її метою є організація науково-дослідницької діяльності викладачів кафедри, науково-методичне вдосконалення освітнього процесу, зокрема, концептуальне оновлення змісту фахових та професійно орієнтованих дисциплін підготовки майбутнього вчителя англійської мови у руслі когнітивно-комунікативної парадигми. Діяльність лабораторії спрямована на підвищення якості наукової роботи, що проводиться професорсько-викладацьким складом кафедри; забезпечення підвищення кваліфікації співробітників кафедри та поліпшення професійної підготовки молодих спеціалістів (студентів та аспірантів) через їх включення в спільну науково-дослідну роботу (участь у конференціях з публікацією результатів роботи, публікація спільних наукових статей, підвищення рівня курсових, кваліфікаційних та дисертаційних робіт), наукове консультування викладачів, аспірантів, магістрантів з актуальних питань когнітивних і комунікативних досліджень. Наукова діяльність лабораторії здійснюється у межах двох напрямів, як-от вивчення мови у руслі когнітивно-комунікативної парадигми та фахове навчання іноземних мов у вищій школі у руслі комунікативно-когнітивного підходу. Співробітники лабораторії активно впроваджують результати досліджень у освітній процес підготовки студентів зі спеціальності 014 Середня освіта. Мова і література (англійська).

Кафедра германської філології та методики викладання іноземних мов завжди відкрита для наукового співробітництва.


ІV. Навчально-методична робота

Колектив кафедри германської філології та методики викладання іноземних мовпостійно працює над удосконаленням змісту та форм і методів навчання, регулярно оновлюється зміст теоретичних та практичних курсів з урахуванням сучасних підходів до аналізу мовних явищ і технологій навчання іноземних мов та результатів наукових досліджень викладачів кафедри. Фахівцями кафедри здійснено значну роботу з навчально-методичного забезпечення підготовки фахівців014 Середняосвіта. Мова і література (англійська).Зусилля кафедри знаходять своє втілення в авторських нормативних і спеціальних курсах, робочих програмах нових курсів, які розроблені і читаються студентам протягом усіх років навчання.

Фахівці кафедри розробляють методичні рекомендації, в яких відображено тематику лекцій та практичних занять, завдання для самостійного опрацювання матеріалу для студентів з усіх навчальних дисциплін,а також навчальні посібники, монографії, довідники, словники.Навчально-методичніматеріали є доступними для студентів як у друкованому, так і в електронномувигляді, інформаціянаявна на сайтівипусковоїкафедри в мережіІнтернет.

На базі робочих програм навчальних дисциплін викладачі кафедри розробляють матеріали для державних іспитів та вступних випробувань абітурієнтів, матеріали модульного контролю, дидактичні матеріали для підсумкового контролю.


 

V. Організаційна робота

Організаційна робота на кафедрі здійснюється у таких напрямках:

  1. Виховна робота зі студентським колективом. Куратори академічних груп проводять виховну роботу зі студентами спеціальності 014 Середня освіта (Мова і література (англійська)): організують різнопланові виховні заходи, конкурси навчально-дослідних робіт, та проводять бесіди на актуальні та сучасні для студентської молоді теми під час кураторських годин.

Також викладачі кафедри постійно проводять бесіди, лекції-бесіди з патріотичного виховання та відвідують музеї та вистави зі студентами.

  1. Профорієнтаційна робота та довузівська підготовка молоді– проводяться профорієнтаційні зустрічі (студенти старших курсів, під час педагогічної практики), бесіди зі старшокласниками та абітурієнтами навчальних закладів м. Одеси та Одеської області .

VІ. Міжнародні зв’язки

Кафедра тісно співпрацює з Ізраїльським культурним центром (м. Одеса) при підтримці посольства Держави Ізраїль в Україні (керівник – викладач кафедри Слободянюк Г.А.), проводить спільні конференції як в Україні, так і в Ізраїлі.

Не менш продуктивною є співпраця з Посольством США в Україні, зокремавідділом Департаменту освіти США. Викладачікафедри разом з американскькимиколегамиорганізовуютьсемінари для викладачів та студентів, викладаютьбезкоштовноанглійську для підлітків з малозабезпеченихсімей в рамках міжнародноїпрограми “AccessMicroscholarshipProgram”. Студентимаютьможливістьспілкуватися з носіямимови (дипломованимивикладачами), якіпроводятьзаняття та розмовніклуби; берутьактивну участь у різних конкурсах, організованих за підтримкивідділу Департаменту освіти США.


 

VII. Контакти

Адреса: м. Одеса, вул. Старопортофранківська, 34.

Тел.: 732-46-69

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.


Пустая синяя полоска

© 2017 Університет Ушинського