Кафедра музичного мистецтва і хореографії

Загальні відомості
Науково-педагогічний склад
Навчальна робота
Методичне забезпечення
Наукова робота
Організаційна робота
Контакти
Анонси програм 2015-2016 навчальний рік

Анонси програм 2016-2017 навчальний рік

Висновки експертної комісії

 

КАФЕДРА МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА І ХОРЕОГРАФІЇ

Кафедра музичного мистецтва і хореографії була створена у 2010 році як випускова кафедра для спеціальностей «Музичне мистецтво», «Хореографія» в  освітній галузі. До 2014 року очолював кафедру доктор мистецтвознавства, професор С.В.Шип. З 2014 року завідує кафедрою доктор педагогічних наук, професор О.Є.Реброва.

Професорсько-викладацький склад кафедри дуже потужний: три доктори наук, професори; 1 професор, кандидат мистецтвознавства; 1 доцент, кандидат мистецтвознавства (навчається в докторантурі); 2 кандидата наук, доценти; 1 кандидат наук, в.о. доцента; 1 кандидатнаук, старшій викладач; один заслужений артист, старший викладач; 1 старший викладач, 4 концертмейстера. За сумісництвом також працює 1 кандидат наук, старший викладач.

Залучаються до освітнього процесу також 1 заслужений артист України та 2 викладача-стажиста.

Кафедра є випусковою, оскільки забезпечує підготовку фахівців з основних фахових дисциплін за спеціальностями: 014. Середня освіта (Музичне мистецтво); 014 Середня освіта (Хореографія); 024 Хореографія; 025 Музичне мистецтво. З таких дисциплін, як: «Методика музичного виховання» та«Методика роботи з хореографічним колективом»здійснюється  державна атестація бакалаврів;  «Практикум з постановки малих форм у хореографії», «Методологія мистецької педагогіки та методи наукових досліджень», що забезпечує роботу над магістерським проектом –здійснюється державна атестація магістрів.


 BeiGrand

 

                           ДЕК Екзамен Кафедра музичного мистецтва і хореографії

 

Академічний спів

 

Естрадний спів

 

 Фортепіано


Науково-педагогічний склад кафедри

 

Реброва Олена Євгенівна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри;

Шип Сергій Васильович, доктор мистецтвознавства, професор;

Ніколаї Галина Юріївна, доктор педагогічних наук, професор;

Касьяненко Людмила Олегівна, кандидат мистецтвознавства, професор;

Батюк Наталія Орестівна,кандидат педагогічних наук, доцент;

Вороновська Ольга Володимирівна, кандидат мистецтвознавства, доцент;

Мікулінська Ольга Сергіївна, кандидат філософських наук, доцент;

Клюєва Сніжана Дмитріївна,кандидат філософських наук, в.о. доцента;

Степанова Людмила Василіївна, кандидат педагогічних наук, ст. викладач;

Трощенко Володимир Миколайович, заслужений артист, ст. викладач;

Лісовська Ніна Юріївна, старший викладач, завідувач циклової комісії з

хореографії;

Федорець Олександр Миколайовим, кандидат педагогічних наук, ст. викладач; працює за сумісництвом, основне місце роботи Одеський ліцей «Ланжеронівський»;

Севоян Гаррі Володимирович, заслужений артист України, працює за сумісництвом з основним місцем роботи завідуючим балетної трупи Одеського національного театру опери і балету.

Вдовиченко Юрій Анатолійович, викладач-стажист, працює за сумісництвом.

Чеботарь Григорій Олександрович, викладач-стажист, працює за сумісництвом.


 

НАВЧАЛЬНА РОБОТА

 

Відповідно до ОПП першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності014 Середня освіта (Музичне мистецтво)викладаються такі дисципліни:

Методика музичного виховання;

Історія зарубіжної західно-європейської музики;

Історія української музики;

Історія східно-європейської музики;

Ритміка і хореографія;

Педагогічна практика;

Історія української культури;

Світова художня культура;

Методика викладання художньої культури;

Музичне виховання дітей дошкільного віку;

Інноваційні підходи до змісту музичної освіти.

 

Відповідно до ОПП другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 014 Середня освіта (Музичне мистецтво) викладаються такі дисципліни:

Методологія мистецької педагогіки та методика наукових досліджень;

Практикум з інноваційних художньо-педагогічних технологій;

Герменевтичний практику з мистецтва;

Основи досліджень та викладання художньої культури;

Філософія мистецтва.

 

Відповідно до ОПП першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 014 Середня освіта (Хореографія) викладаються такі дисципліни:

Теорія і методика викладання хореографії (за видами):

 класичний, народно-сценічний, український, історико-побутовий, спортивно-бальний, сучасний танці;

Мистецтво балетмейстера;

Композиція та постановка танцю;

Історія хореографії;

Підготовка концертних номерів;

Гімнастика;

Основи теорії музики;

Ритміка і музичний рух;

Методика роботи з дитячими хореографічними колективами;

Народний костюм і сценічне оформлення танцю;

Педагогічна практика;

Історія української культури;

Світова художня культура;

Етика, естетика та методика їх викладання;

Хореографія свят і обрядів.

Хореографія у комбінованих видах спорту.

Практикум з ансамблевого хореографічного виконавства.

 

Відповідно до ОПП другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 014 Середня освіта (Хореографія) викладаються такі дисципліни:

 

Методологія мистецької педагогіки та методика наукових досліджень;

Теорія і методика викладання хореографічних дисциплін у вищій школі;

Курс виконавсько-хореографічної майстерності;

Практикум з постановки малих форм в хореографії;

Методика викладання ритміки, гімнастики та аеробіки;

Філософія мистецтва;

Мистецтво балетмейстера;

Теорія і методика викладання хореографічних дисциплін у вищій школі;

Герменевтичний практикум з хореографічного мистецтва

Практикум з інноваційних художньо-педагогічних технологій;

Основи хореографічної режисури

Основи досліджень та викладання художньої культури;

Хореографія в суспільстві;

Основихореографічноїтворчості та режисури;

Виробничаасистентська практика;

 

 

Відповідно до ОПП першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 024 Хореографія викладаються такі дисципліни:

 

Етико-естетичні основи художньої культури;

Культурологія;

Основи хореотерапії;

Основи мистецько-дослідницької діяльності;

Методика роботи з хореографічним колективом;

Практикум з ансамблевого хореографічного виконавства;

Теорія і методика викладання хореографії (за видами):

 класичний, народно-сценічний, український, історико-побутовий, спортивно-бальний, сучасний танці;

Мистецтво балетмейстера;

Композиція та постановка танцю;

Історія хореографії;

Підготовка концертних номерів;

Гімнастика;

Основи теорії музики;

Ритміка і музичний рух;

Хореографія в молодіжній субкультурі;

Методика роботи з хореографічними колективами;

Хореографічно-постановна діяльність у спорті;

Педагогічна практика.

 

Відповідно до ОПП другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 024 Хореографія викладаються такі дисципліни:

 

Методологія мистецької педагогіки та методика наукових досліджень;

Теорія і методика викладання хореографічних дисциплін у вищій школі;

Курс виконавсько-хореографічної майстерності;

Соціально-комунікативніосновихореографії (Сошлденс)

Віртуознірухивхореографії;

Практикум з постановки малих форм в хореографії;

Методика викладання ритміки, гімнастики та аеробіки;

Філософія мистецтва;

Мистецтво балетмейстера;

Теорія і методика викладання хореографічних дисциплін у вищій школі;

Герменевтичний практикум з хореографічного мистецтва

Практикум з інноваційних художньо-педагогічних технологій;

Основи хореографічної режисури

Основи досліджень та викладання художньої культури;

Хореографія в суспільстві;

Основихореографічноїтворчості та режисури;

Виробничаасистентська практика (практика ухореографічномуколективі).

 

 

Відповідно до ОПП першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 025 Музичне мистецтво викладаються такі дисципліни:

 

Методика музичного виховання;

Історія зарубіжної західно-європейської музики;

Історія української музики;

Історія східно-європейської музики;

Ритміка і хореографія;

Педагогічна практика;

Історія української культури;

Світова художня культура;

Методика викладання художньої культури

 

Відповідно до ОПП другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 025 Музичне мистецтво викладаються такі дисципліни:

 

Методологія мистецької педагогіки та методика наукових досліджень;

Практикум з інноваційних художньо-педагогічних технологій;

Герменевтичний практику з мистецтва;

Основи досліджень та викладання художньої культури;

Філософія мистецтва.

Методика навчання початківців.

 

Відповідно до ОНП третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти

за спеціальністю 014 Середня освіта (Музичне мистецтво); 014 Середня освіта (Хореографія) викладаються такі дисципліни:

Базовий курс (теорія і методика музичного навчання; теорія і методика навчання хореографії);

Художня дидактика;

Семіотика і герменевтика;

Методика організації художньо-виконавської діяльності;

 Інноваційні підходи  до мистецького навчання;

Полікультурні основи мистецької освіти;

Основи художньо-ментальних процесів: педагогічна проекція;

 

Викладачі кафедри постійно працюють над методичним забезпеченням дисциплін: розроблено навчальні програми, навчальні-методичні комплекси дисциплін; методичні рекомендації  для самостійної роботи, посібники, зокрема з грифом МОН, відеоматеріали тощо.

Провідні викладачі кафедри також залучаються до викладання курсу виконавської майстерності з фортепіано та основного музичного інструменту (доктор пед. наук, проф. О.Є.Реброва), сентизатору (канд.філос.наук С.Д. Клюєва).

Усі викладачі мають освіту, відповідно до дисциплін, які вони викладають. Лекційні години викладатимуть 100% фахівців, що мають науковий ступень доктора, або кандидата наук.


 

Методичне забезпечення

Основними документами, що регламентують навчальний процес, є навчальні плани, робочі навчальні плани, графік навчального процесу, робочі навчальні програми дисциплін.

У 2013-2014 н. р. було перероблено (а у 2015 р. було розроблено для заявленої спеціальності за новим терміном навчання) за новими формами і затверджено ректором та Науково-методичною комісією університету методичне забезпечення навчального процесу:

- навчальні плани, робочі навчальні плани;

- робочі навчальні програми та на їх основі - Навчально-методичні комплекси з дисциплін (НМКЗД) - нормативних і вибіркових;

- положення і програми всіх видів педагогічної і переддипломної практик;

- методичні рекомендації щодо підготовки дипломних і магістерських робіт;

- методичні вказівки щодо самостійного опанування основних розділів навчальних програм з усіх дисциплін (нормативних і вибіркових).

Робочі навчальні програми були затверджені в установленому порядку. Усі методичні матеріали існують у друкованому вигляді і на електронних носіях.

 

Професійна підготовка фахівців  за усіма спеціальностями здійснюється за навчальними планами, розробленими згідно з відповідними документами Міністерства освіти і науки України, концепції діяльності ДЗ «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського» та концепції факультету музичної та хореографічної освіти щодо підготовки фахівців.

У викладанні дисциплін за вибором навчального закладу і студентів використовуються такі посібники: «Основи теорії і практики художньо-ментальних процесів», «Методологічні основи педагогічної ментальності: культурологічний та професійний аспекти», «Теоретичне дослідження  художньо-ментального досвіду в проекції педагогіки мистецтва» (проф.. Реброва О.Є.); «Аналіз форми хореографічних творів. Від кінеми до жесту»,  «Теорія художніх стилів», «Основи дослідження та викладання художньої культури» (проф. Шип С.В.), «Історико-побутові танці в системі західноєвропейської художньої культури» (доцент Вороновська О.В.), «Теорія і методика викладання народно-сценічного танцю» (ст. викл. Лісовська Н.Ю); «Критерії оцінки професійної підготовки студентів з гімнастики в умовах кредитно-модульної організації навчання» (Погорєлова О.О.), «Програмний комплекс практики студентів: робочі й наскрізні програми практики з методичними вказівками» (Н.К.Білова, Н.О.Батюк, М.Г.Демидова).

Викладачі кафедри О.С.Мікулінська, К.В.Капустинський, Ю.В.Якуба є активними учасниками щорічної конференції кафедри режисури та хореографії факультету культури і мистецтв Львівського національного університету імені Івана Франка, за матеріалами якої друкується методичний посібник «Теоретико-методологічні, медико-біологічні аспекти в хореографії та спорті».

Виконавсько-хореографічні дисципліни забезпечуються посібниками доцента Суботи-Вороновської О.В. «Історико-побутові танці в системі західноєвропейської художньої культури» (70с.) та ст. викл. Лисовської Н.Ю. «Теорія і методика викладання народно-сценічного танцю» (108).

Викладачами кафедри постійно розробляється та вдосконалюється методичне забезпечення навчальних дисциплін. Створюється потужна електронна бібліотека відеоматеріалів з хореографічних уроків та постанов.

Викладачами випускової кафедри за звітний період підготовлено і опубліковано: 7 методичних посібників та курсів лекцій, які надруковані за рішенням Вченої ради Університету Ушинського; 3 викладачі кафедри, які брали участь у Науково-практичній конференції (м.Львів) стали співавторами колективного навчально-методичному  посібника; опубліковано 7 методичних розробок, 26 фахових статей методичного характеру.

Посібники:

Реброва О.Є. Методика викладання хореографічних дисциплін у вищій школі. Курс лекцій / О.Є.Реброва, Н.Ю.Лісовська. − Одеса: ПНПУ ім..К.Д.Ушинського, 2015. −35 с.

Реброва О.Є. Методичні вказівки до державних екзаменів з захисту дипломних та магістерських робіт. Методичний посібник. Для студентів спеціальностей 8.02020401 Музичне мистецтво (за видами)*, 8.02020201 Хореографія ( за видами) *.− Одеса: ПНПУ імені К.Д.Ушинського, 2015. − 34 с.

Реброва О.Є.Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів з дисципліни «Методологія і методика науково-педагогічних досліджень» Методичний посібник. Для студентів Інститутів мистецтв та факультетів мистецького профілю педагогічних університетів. – Одеса: ПНПУ імені К. Д. Ушинського, 2015. 63с.

Реброва О.Є. Методологія і методи досліджень педагогіки мистецтва. Навч.− метод. посібник (для студентів і магістрантів інститутів мистецтва педагогічних університетів). Вид 2-ге, переробл. та доп.− Київ: Видавництво НПУ імені М.П.Драгоманова, 2012. – 127с. (Лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України №1/11-12071 від 22.12.11р.)

Реброва О.Є. Основи теорії і практики художньо-ментальних процесів. Курс лекцій та методичні рекомендації до самопідготовки з дисципліни «Методологія мистецької освіти». − ч. 1.− Одеса, 2015: ПНПУ імені К.Д.Ушинського.− 74с.

Шип С.В. Основы анализа формы хореографических произведений. Учебное пособие к курсу «Герменевтический практикум. / С.В.Шип. − Ч. 1. − Выпуск  2. − Одесса: ПНПУ имени К.Д.Ушинского, 2015. − 55 с.

Шип С.В. Теория художественных стилей: Уч. Пособие к курсу Герменевтический практикум / С.В.Шип.Одесса.: Науковець, 2008. 32с.

Методичні розробки та рекомендації до самостійної роботи студентів:

Батюк Н.О. Застосування проективних технологій у хореографії. Методичні рекомендації до самостійної роботи з курсу дисципліни  «Методика викладання хореографічних дисциплін у вищій школі. Одеса, 2016.

Капустинський К.В. Аналіз стану проблеми формування творчого потенціалу майбутніх учителів хореографії // Сучасне хореографічне мистецтво: підґрунтя, тенденції, перспективи розвитку : навчально-методичний 

посібник : / упор. О. Плахотнюк. // О.Плахотнюк, Л.Андрощук, Т.Благова та інші.-Львів : СПОЛОМ, 2016. − С. 54-60.

Мікулінська О.С., Волкова Ю.І. Методичні рекомендації до опанування курсом Хореографічно-виконавської майстерності : сучасний танець. Одеса: ПНПУ імені К.Д.Ушинського, 2013 р. -30 с.

Мікулінська О.С. Деякі аспекти здоров’язберегаючого потенціалу хореографії // Теоретико-методологічні, медико-біологічні аспекти в хореографії та спорті : метод. Посібник . /упорядник О.А.Плахотнюк // О.Плахотнюк, Л.Андрощук, О.Мікулінська та ін. − Львів : СПОЛОМ, 2016. − 180 с.

Мікулінська О.С. Методичні рекомендації до самостійної роботи до дисципліни Методика викладання ритміки, гімнастики та аеробіки. – Одеса,: ПНПУ імені К.Д.Ушинського, 2015.

Реброва О.Є.Основи формування художньої компетентності майбутніх вчителів хореографічних дисциплін . Методичні рекомендації до самостійної роботи з курсу «Методика викладання хореографічних дисциплін у вищій школі». – Одеса, 2016.

Трощенко В.М., Якуба Ю.В. Методичні вказівки до самостійної роботи з курсу виконавської майстерності: народно-сценічний та класичний танець. –Одеса,: ПНПУ імені К.Д.Ушинського, 2016. – 24 с.

Шип С.В., Степанова Л.В. Методичні вказівки до самостійної  роботи з дисципліни Основи дослідження та викладання художньої культури. – Одеса,: ПНПУ імені К.Д.Ушинського, 2016.- 34 с.

Якуба Ю.В. Загальна характеристика психологічного та фізичного розвитку молодших школярів у контексті хореографічного мистецтва // Сучасне хореографічне мистецтво: підґрунтя, тенденції, перспективи розвитку : навчально-методичний посібник : / упор. О. Плахотнюк. // О.Плахотнюк, Л.Андрощук, Т.Благова та інші.−Львів : СПОЛОМ, 2016. − 74-83.

Статті методичного характеру

Батюк З.С. Особливості сучасного  хореографічного мистецтва  та його   роль  у збагаченні  художньо-естетичного досвіду   студентів-хореографів // Проблеми підготовки сучасного вчителя:  Збірник наукових праць Уманського держ. пед. ун. імені Павла Тичини / [Ред. кол. : Безлюдний О.І (Гол. ред.) та ін.].- Умань, 2015.− Вип.12, Ч.1.- С.211-219

Батюк Н.О. Особливості формування художньо-світоглядної компетентності студентів-хореографів засобами укрїнського фольклору // Наукові записки. Серія «Психолого-педагогічні науки» (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя)/ за заг. ред. Проф. Є.І.Коваленко. – Ніжин: НДУ ім. М.Гоголя, 2015. - №1.-163. С. 115-118.

Волкова Ю.І. Наукові підходи і принципи формування художньо-комунікативних умінь майбутніх учителів музики та хореографії // Науковий часопис Національного педагогічного університету іменів М.П.Драгоманова. Серія 14. Теорія і методика мистецької освіти: Зб. наук. праць. Вип. 18 ().23. К. : НПУ ім.. М.П.Драгоманова, 2015. С.8-13

Волкова Ю.І. Педагогічні умови формування художньо-комунікативних умінь майбутніх учителів музики та хореографії // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету ім. К.Д. Ушинського №3. – Одеса: ПНПУ ім. К.Д.Ушинського, 2015, - С. 15-24.

Клюєва С.Д. Формування естетичної культури студентської молоді в позанавчальній діяльності // Наукові записки  . Випуск 139 : Педагогічні науки. Кіровоград: Кіровоградський державний педагогічний університет імені В. Винниченка , 2015. С.62-65.

Клюєва С.Д. Эстетические эмоции в художественно-образной структуре хореографического искусства /. С,Д, Клюєва // Наука і освіта. Випуск 7: Психологія.- Одеса: ПНПУ ім.К.Д. Ушинського, 2015.-с 49-54

Реброва О.Є. Міждисциплінарні та синтезуючі методичні засади стимулювання художньо-ментального досвіду майбутніх учителів музики та хореографії // Наука і освіта. Журнал науково-практичний. Психологія і педагогіка. № 2/ СХХХІ, 2015. Одеса : ПНПУ імені К. Д. Ушинського, 2015. С. 101106.

Реброва О.Є. Поліхудожнє середовище як ситуативно створена педагогічна умова фахового навчання майбутніх учителів музичного мистецтва  і хореографії // Наукові записки / Ред. кол.-я: В.В.Радул, В.А.Кушнір та ін. Випуск 135. Серія : Педагогічні науки. Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В.Винниченка, 2015. 1923.

Реброва О.Є. Міждисциплінарні та синтезуючі методичні засади стимулювання художньо-ментального досвіду майбутніх учителів музики та хореографії // Наука і освіта. Журнал науково-практичний. Психологія і педагогіка. − № 2/ СХХХІ, 2015. − Одеса : ПНПУ імені К. Д. Ушинського, 2015. − С. 101−106.

Реброва О.Є. Міждисциплінарний підхід та його застосування у галузі хореографічно-педагогічної освіти /О.Є.Реброва // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д.Ушинського: зб. наук. пр. − № 5−6. − 2014.− С. 129−135.

Реброва О.Є. Поліхудожнє середовище як ситуативно створена педагогічна умова фахового навчання майбутніх учителів музичного мистецтва  і хореографії // Наукові записки / Ред. кол.-я: В.В.Радул, В.А.Кушнір та ін. Випуск 135. Серія : Педагогічні науки. Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В.Винниченка, 2015. 1923.

Реброва О.Є. Теоретичне дослідження художньо-ментального досвіду в проекції педагогіки мистецтва: [монографія] / О.Є.Реброва. – Київ: НПУ імені М.П.Драгоманова, 2013. – 295с.

Реброва О.Є. Хореографічне мислення як предмет науково-педагогічної рефлексії //Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Сучасні стратегії розвитку хореографічної освіти». Умань, 2014. С. 106109.

Реброва О.Є. Хореографічно-педагогічна ментальність як універсалія мистецької освіти // Наукові записки / Ред. колегія: В. В. Радул, В. А. Кушнір та ін. − Випуск 139. − Серія : Педагогічні науки.− Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2015. − 22−27.

Реброва О.Є. Художньо-педагогічна ментальність майбутніх учителів хореографії як чинник формування фахових якостей /О.Є.Реброва // Наукові записки. Серія «Психолого-педагогічні науки» (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя). − Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2015. − № 1. − С.  50−55.

На кафедрі розроблено:

- методичні вказівки до створення художньо-педагогічних проектів, застосовуються мультимедіа-засоби для втілення мистецько-педагогічних проектів, уроків хореографії, які презентуються магістрантами на підсумковій атестації з дисципліни «Використання інформаційних технологій у навчальному процесі», під час захисту магістерських робіт та на конференціях.

- розроблено програмно-методичний матеріал для самостійного опанування технологією формування художньої компетентності у студентів, майбутніх учителів хореографії, який може бути застосований під час асистентської практики;

- створено банк інтернет-ресурсів щодо фахових хореографічно-виконавских дисциплін; практикуму композиційної роботи з постановки малих форм у хореографії;


 

Наукова робота

Викладачі кафедри музичного мистецтва і хореографії працюють у двох напрямах наукової проблематики:

− Перший напрям досліджень відповідає науковій кафедральній та факультетській тематиці: «Методологія та методика фахової підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва і хореографії в контексті художньо-естетичних інновацій мистецької освіти» (0114U007160). Над темою працюють: доктор педагогічних наук, проф. Реброва О.Є., доктор мистецтвознавства , проф.. Шип С.В., кандидати педагогічних наук, доценти Батюк Н.О., Печерська Е.П., Батюк З.С.,  кандидат мистецтвознавства доцент, Вороновська О.В., кандидат педагогічних наук, в.о. доцента Федорець М.О., кандидат філософських наук, в.о. доцента Клюєва С.Д., викладач Степанова Л.В.

− Другий напрям досліджень здійснюється в межах Комплексного проекту «Теоретичні та методичні засади розвитку хореографічно-педагогічної освіти в Україні», що має номер державної реєстрації НДР: 0115U002489. Підтема: «Теоретико-методичні засади формування художньо-педагогічної ментальності майбутніх учителів хореографії як чинника підвищення якості освіти», проміжний етап у 2015-2016 роках: «Теоретико-методологічне обґрунтування та наукове визначення основних категорій і понять хореографічної освіти та змісту її художньо-ментальних процесів як галузі мистецької педагогіки». Над темою працюють: доктор педагогічних наук, проф. Реброва О.Є., доктор мистецтвознавства, проф. Шип С.В, кандидат педагогічних наук, доцент Батюк Н.О., кандидати філософських наук, в.о. доцента Клюєва С.Д., Мікулінська О.С., кандидат педагогічних наук Волкова Ю.І., ст. викладачі Лісовська Н.Ю., Трощенко В.М. та ін.

З 2010 року на кафедрі проводилася щорічна конференція молодих вчених та студентів. З 2015 року в межах проекту проводиться Міжнародна конференція молодих вчених та студентів «Музична та хореографічна освіта в контексті культурного розвитку суспільства», в якій беруть участь колишні студенти та аспіранти – громадяни інших держав, зокрема, Китаю, Турції, Швеції, США.

Результати своїх досліджень викладачі кафедри впроваджують на Міжнародних науково-практичних конференціях. Так, за звітний період, було представлено 20 наукових доповідей, зокрема:  Українсько-Ізраїльські форуми «Modern tendencies in the pedagogical science of Ukrain and  Israel : the way to integration» (2014, 2015, 2016 р.р.), «Гуманістичні орієнтири мистецької освіти» (Київ, 2015), «Професійна мистецька освіта і художня культура: виклики ХХІ століття» (Київ, 2015, 2016 р.р.), «Виховний та мистецький вплив сучасного хореографічного мистецтва: тенденції та перспективи розвитку» (Львів, 2015, 2016 р.р.) та ін.

Тематика досліджень дуже різноманітна: наукова рефлексія та ідентифікація хореографічно-педагогічної ментальності (проф. О.Є.Реброва), національно-виховний потенціал хореографічного мистецтва (доц. Н.О.Батюк, З.С.Батюк), світоглядний контекст хореографічного мистецтва (канд.філос. наук Клюєва С.Д.), здоров’язберегаючий потенціал хореографії (канд.філос. наук Мікулінська О.С.), художньо-комунікативний феномен хореографії (канд.пед.наук Волкова Ю.І.), організаційні аспекти балетмейстерської діяльності (засл. артист Трощенко В.М.), семіотичні та герменевтичні аспекти хореографії в педагогічному процесі (проф. Шип С.В.).

Домінантними у дослідженнях викладачів кафедри є художньо-ментальний та семіологічний підходи. Перший дозволяє визначити та спиратися на унікальність хореографічної синтезії, полікультурної творчості (Реброва О.Є., Мікулінська О.С., Лісовська Н.Ю., Петрова  Ю.В., Клюєва С.Д.); другий – пояснює шлях формування специфічного хореографічного мислення через осмислення мови хореографічного мистецтва (Шип С.В., Батюк Н.О., Батюк З.С.). Своєрідною інновацією стає феномен інсталяції у хореографічному мистецтві (Мікулінська О.С.). У парадигмі семіологічного підходу (Шип С.В.) застосовується також принцип селективності та контекстності (Реброва О.Є.) .

Оскільки кафедра є випусковою ще для спеціальності 8.02020401 – Музичне мистецтво*, цікавим напрямом досліджень є синестезія та інтеграція видів мистецтва у формуванні художньої компетентності як фахової якості майбутніх учителів музики і хореографії (Шип С.В., Реброва О.Є., Мікулінська О.С.).


 

Організаційна робота

 

На базі кафедри музичного мистецтва і хореографії було проведено Першу в Україні студентську міжвузівську олімпіаду зі спеціальності «Хореографія». Олімпіада проводилася в межах комплексного наукового проекту «Теоретичні та методичні засади хореографічно-педагогічної освіти в Україні» (номер державної реєстрації НДР: 0115U002489), який здійснює Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, ДЗ «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського», Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини. В Олімпіаді брали участь студенти зазначених ВНЗ, а також Криворізького державного педагогічного університету. Переможцями Олімпіади стали:

І місце − Савенко Каріна ДЗ «Південноукраїнський національний педагогічний університет імен К.Д.Ушинського»

2 місце − Сосновська Анастасія Криворізький держаний педагогічний університет; Голіус Інна Сумський державний педагогічний університет ім. А.С. Макаренка

3 місце −Підгорна Ганна Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини.

Досвід першої проведеної Олімпіади з хореографії став основою для започаткування Всеукраїнської студентської олімпіади з хореографічного мистецтва, що підтверджено Наказом Міністерства освіти і науки України.

На кафедрі створено умови для підвищення кваліфікації та стажування викладачів з інших навчальних закладів: розроблені відповідні програми, зокрема й для стажування викладачів хореографії та концертмейстерів у галузі хореографіїї. За останні 2 роки за цими програмами пройшли стажування 6 осіб.

Також викладачі кафедри доценти Н.О.Батюк, М.О.Федорець були учасниками та організаторами тренінгів з мистецької шкільної освіти. Так М.О.Федорець був тренером на Міжнародному форумі освітніх технологій «Перспектива-Миколаїв 2016». Він став переможцем Всеукраїнського конкурсу «Модель навчального закладу -2015.

Викладачами кафедри здійснюється також організація підготовки студентів до участі у конкурсах різних рівнів. А останні 2 роки науково-педагогічним складом кафедри музичного-мистецтва і хореографії підготовлено до участі в Міжнародних, Національних і Регіональних конкурсах та фестивалях 13 студентів і магістрантів, які отримали 7 місць

1 місце Кучерук А. ХІ Міжнародний фестиваль «VivafestaAreadia»;

1 місце Пан Шен на Міжнародному конкурсі «Музика єдная нас» (Україна- Німеччіна).

2 місце Падалка Г. УІ Міжнародний конкурс «Art-klavir»;

Кучерук А. УІІІ Інтернаціональний конкурс І.С.М. U.

УІ Всеукраїнський конкурс «Квітуча країна» Кучерук 2 місце;

3 місце Кучерук А. ІІ Міжнародний дитячо-юнацький фестиваль-конкурс.

Викладачі кафедри беруть участь у роботі журі Міжнародних конкурсів (Реброва О.Є, Лісовська Н.Ю, Капустинський К.В.).

При кафедрі створено хореографічний колектив „Орхестра” (художній керівник Лісовська Н.Ю.), який останніми роками досяг таких успіхів та результатів:

         І премія. Всеукраїнський конкурс хореографічних колективів „Натхнення”.(м. Херсон, квітень, 2010).

         І премія. ІІІ Обласний студентський фестиваль художньої самодіяльності. (Одеса, листопад 2010).

        ІІ премія. Всеукраїнський конкурс хореографічних колективів „Натхнення”.(м. Херсон, березень, 2011).

1 місце - Фестиваль-конкурс творчої молоді «Одеська хвиля» (2014, 2015 р.р.).

1 місце - XIII  Міжнародного фестивалю-конкурсі творчості «GoldenFest» Одеса 2015;

1 місце - Міжнародний фестиваль-конкурс творчості «VivaFestaArcadia»

        Викладачі-науковці О.С.Мікулінська та Ю.І. Волкова є керівниками образцових дитячих хореографічних колективів, які постійно займають призові місця на конкурсах та фестивалях. Їх досвід є дуже важливим в опануванні студентами фахових компетенцій з керування дитячим хореографічним колективом. Так останніми роками дитячий хореографічний ансамбль «Зірочка» ЦДЮТ «Зоресвіт», де художнім керівником-постановником є О.С.Мікулінської О.С. у серпні 2016 року отримав звання зразкового хореографічного колективу України, а  протягом двох років здобув такі нагороди:

Диплом 1 ступеня −8 міжнародний багатожанровий фестиваль-конкурс мистецтв «НОВОГОДНЕЕ СОЗВУЧИЕ»   (Одеса-Черноморськ 2015р.)

Гран-пріМіжнародний конкурс «GOLDENFEST» м.Одеса 2014р.)

Гран-прі4 міжнародний фестиваль-конкурс «НА ВОЛНАХ МУЗИКИ»,  Одеса 2015.

Диплом 1 ступеня 20 міжнародний фестиваль-конку «СПІВОГРАЙ» м. Харків, 2015р.

Диплом 1 ступеня –  Всеукраїнський конкурс-фестиваль хореографічних колективів «НАТХНЕННЯ» м. Херсон  2016р.

Гран-пріФестиваль народної творчості на Національному Сорочинському ярмарку 2016  с.Сорочинці Полтавської області.

Гран-Прі – Міжнародний  фестиваль-конкурс мистецтв «GOLDENLION» м. Львів 2016.

На кафедрі для постановки концертних номерів створено гарну костюмерну, яка повністю задовольняє потреби хореографічних курсових ансамблів, яки створені в межах дисципліни Композиція і постановка танцю (за видами).

 

 

Пустая синяя полоска

© 2017 Університет Ушинського