Кафедра соціальної педагогіки, психології та педагогічних інновацій

I. Загальні відомості

II. Науково-педагогічний склад

III. Навчальна робота

IV. Методична робота

V. Наукова робота

VI. Організаційна робота

VII. Контакти

Анотації програм 2015-2016 навчального року

 

І. Загальні відомості.

Кафедра здійснює підготовку майбутніх фахівців із спеціальності «соціальна педагогіка» та «соціальна робота» за двома освітніми рівнями «бакалавр» та «магістр». Потреба в спеціалістах соціально-педагогічного профілю в Україні сьогодні є надзвичайно актуальною. Установи, де можливе працевлаштування соціальних педагогів та робітників, можуть бути державними, громадськими чи державно-громадськими.

Кафедра соціальної педагогіки, психології та педагогічних інновацій здійснює навчальну роботу на базі факультету початкового навчання в комфортних аудиторіях зі студентами.

Членами кафедри виконується робота з розробки навчальних та робочих планів дисциплін, їх постійне оновлення та адаптація.

Для студентів проводяться соціально-виховні, соціально-педагогічні заходи (тренінги, творчі вечори, диспути, круглі столи).

Для науково-педагогічних працівників кафедри також проводяться семінари та тренінги щодо навичок професійного удосконалення, розвитку педагогічної інтуїції та педагогічної енергодії.

Кафедра упродовж свого існування проводить дослідження в соціальній, соціально-педагогічній та соціономічній сфері, щодо підготовки фахівців соціономічної сфери у межах наукової теми: «Теорія і практика інноваційної підготовки фахівців соціономічної сфери».

Згідно з науковою роботою щороку на базі кафедри проводиться всеукраїнська науково-практична конференція «Студентські соціальні ініціативи: реалії та перспективи» із залученням, викладачів, студентів, аспірантів кафедри та інших підрозділів університету.

 

II. Науково-педагогічний склад

Богданова Інна Михайлівна – завідувач кафедри  соціальної педагогіки, психології та педагогічних інновацій доктор педагогічних наук, професор.

У 1973 році закінчила Одеський державний педагогічний інститут ім. К.Д. Ушинського, отримала кваліфікацію - вчитель математики середньої школи.

         У 2003 році захистила докторську дисертацію, 13.00.04 – «Теорія і методика професійної освіти».

         У 2004 році отримала звання професора.

         З 1989 року працює в навчальному закладі. З 2002 року – завідувач кафедри соціальної педагогіки, психології і педагогічних інновацій.

Викладає дисципліни: «Соціальна педагогіка»,«Основи соціальної психології».

Здійснює керівництво написання дисертаційних та докторських досліджень.

Участь у редакційних колегіях

         Член редакційної колегії фахового журналу: 1)“Наука і освіта”;2) „Науковий вісник ПДПУ імені К.Д. Ушинського”

Участь у спеціалізованій раді

         Заступник голови спеціалізованої вченої ради Д 41.053.01 при Південноукраїнському національному педагогічному університеті імені К.Д. Ушинського 

Богданова І.М. є автором багатьох наукових праць, серед яких в наукових виданнях інших держав:

Богданова І.М. Актуальність вивчення німецького досвіду підготовки соціальних педагогів до захисту прав дитини//Сборник научных докладов «Наука и образование ХХІ века: Теория, практика, инновации».(29.11.2013 – 30.11.2013) – Opole: Warszawa: Wydawca: Sp.z o.o. “Diamond trading tour”, 2013. - С.99- 101

Богданова І.М. Аналіз особливостей процесу інноватизації підготовки майбутніх соціальних педагогів//Сборник научных докладов «Актуальні проблеми сучасної дошкільної та вищої освіти». (29.10.2014 – 30.10.2014). -. Warszawa: Wydawca: Sp.z o.o. “Diamond trading tour”, 2014. - С.105- 107

Богданова І.М. Педагогічна енергетика як невід’ємна складова педагогічної взаємодії//Матеріали міжнародної  науково-методичної конференції «Теорія та практика управління педагогічним процесом». Одеса: Атлант, ВОІ СОГУ, 2014.- С.28-32

Богданова І.М. Мобілізаційна готовність особистості майбутнього вчителя у структурі педагогічного професіоналізму.//Современные тенденции в педагогической  науке Украины и Израиля: путь к интенрации (6-7 ноября 2014 )-№ 5. –Ariel, Israel,2014.- С.46-51.

Богданова І.М. Educational energy as basis of teacher’s energy efficiency //Современные тенденции в педагогической  науке Украины и Израиля: путь к интенрации (14-15 ноября 2015 )-№ 6. –Ariel, Israel,2015.- С.46-51.

 

ПАСКАЛЬ ОЛЕНА ВІКТОРІВНА

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри соціальної педагогіки, психології і педагогічних інновацій

Закінчила Одеський державний педагогічний інститут імені К.Д. Ушинського за спеціальністю “Педагогіка і методика початкового навчання”. Кандидат педагогічних наук з 1998 року. Дисертацію захистила у спеціалізованій  раді Південноукраїнського державного педагогічного університету ім. К.Д.Ушинського. Стаж педагогічної роботи у вищих навчальних закладах освіти III-IV рівня акредитації 18 років, у тому числі у даному навчальному закладі 18 років. Працює на кафедрі з 1998 року.

Викладає дисципліни:

Теорія соціальної роботи,

Технології соціально-педагогічної роботи,

Вікова та педагогічна психологія,

Технології соціально-педагогічних досліджень,

Методика викладання дисциплін соціальної сфери.

З курсу “Технології соціально-педагогічної роботи” знятий навчальний відеофільм “Технологія соціально-педагогічного консультування: взаємодія соціального педагога з клієнтом”. Зміст відеофільму орієнтований на формування базових процесуальних вмінь, зокрема: спостереження, активне емпатій не слухання, встановлення і збереження взаємовідношень з клієнтом, вміння справлятися з аффективними станами, баланс між опікою і контролем, рефлексія, підтримка, використання базових цінностей і знань; оцінка потреб, можливостей, ситуації і ступеня ризику; фіксація процесу соціально-педагогічної діяльності (складання генограми).

Розроблені відео презентації з курсу “Організація роботи з різними соціальними групами”.

Олена Вікторівна є автором понад 60 наукових публікацій, методичних рекомендацій з курсу  “Порівняльна психологія”, навчальних посібників “Практична підготовка соціального педагога”, “Технологія соціально-педагогічної діяльності”, “Соціальна робота у сфері дозвілля” та Організація супроводу соціально-педагогічної практики. Є співавтором навчальних посібників “ Інтегрований курс соціально-педагогічної теорії і практики”, частина І та ІІ, серед яких три – з грифом МОН.

Наукові інтереси: підготовка майбутніх соціальних педагогів до розробки і реалізації технологій соціально-педагогічної діяльності; особливості підготовки майбутніх соціальних педагогів до використання соціалізуючих можливостей рекреаційної діяльності; використання коуч-технології в практиці підготовки майбутніх соціальних педагогів.

Підготувала студентів, що зайняли 1 місце у Всеукраїнській олімпіаді з соціальної педагогіки (2013 рік). Диплом 1-ступеня за перемогу у номінації «соціальна реклама» (студентки 5 курсу, спеціальності «соціальна педагогіка» Юлія Степаненко та Наталії Чернявської) та диплом 2 ступеня за перемогу у номінації «Соціальні проекти»; Всеукраїнський дистанційний конкурс студентських та учнівських наукових робіт з соціальної педагогіки).

Підготувала студентку 1 курсі, спеціальності 8.01010601 "соціальна педагогіка" Тропанець Вероніку, що зайняла 2 місце у Всеукраїнській олімпіаді з соціальної роботи (2015 рік).

Підготувала студентку, спеціальності "соціальна педагогіка" Степул Наталію Миколаївну, що отримала диплом 1 ступеню у ІV Всеукраїнському дистанційному конкурсі  студентських та учнівських наукових робіт з соціальної педагогіки та диплом за найкращу соціальну рекламу, втілену у відеоролік на Всеукраїнській студентській олімпіаді з соціальної педагогіки (2016 рік).

За результатами роботи у Проекті “Гражданское образование:”, міжнародному семінарі “Тенденции и перспективы внедрения инновационных технологий обучения в учебный процесс высшей школы» (Україна)” отримала сертифікат Центрального Європейського університету.

У 2016 році пройшла підвищення кваліцікації в Вищій  Школі Лінгвістичній,  місто Ченстохова, Польща за програмою "Інноваційні методи та технології: Сучасні Європейські освітні практики (Соціальна робота)" в Вищій Школі Лінгвістичній, в місті Ченстохова, Польща. Виконана випускна робота з теми "Управління самоосвітньою діяльністю студентів - соціальних педагогів на основі коучінгу".        

 

 

Колбіна Людмила Анатоліївна

Кандидат педагогічних наук, доцент кафедри соціальної педагогіки, психології і педагогічних інновацій.

Закінчила у 2002 році Південноукраїнський державний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Початкове навчання, соціальна педагогіка» та здобула кваліфікацію вчителя початкових класів, соціального педагога.

 У 2008 році захистила кандидатську дисертацію та отримала ступінь кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти на тему «Підготовка майбутніх учителів початкової школи до формування соціально-ціннісних орієнтацій у молодших школярів».

Працює на кафедрі з 2002 року.

Викладає дисципліни:

Соціалізація особистості

Методика роботи з дитячими та молодіжними організаціями

Менеджмент соціальної роботи

Організація і методика соціально-педагогічного тренінгу

Педагогічна інноватика

Людмила Анатоліївна є автором понад 50 наукових публікацій; здійснює наукове керівництво курсовими, дипломними та магістерськими роботами.

Наукові інтереси:

Пройшла навчання в літній педагогічній школі з інноваційних освітніх технологій (м. Київ).

Приймала участь у семінарі-тренінгу «Ведення випадку й оцінка потреб дитини та її сім’ї» (Партнерство кожній дитині м. Київ 2015р.)

Пройшла участь семінару-тренінгу «Особистісний розвиток у підлітковому віці як основа формування лідерських якостей», що відбувся в рамках міжнародного культурно-освітнього стажування (Словаччина – Польща 2015р.).

For participation in training seminar «Leadership for Success» which took place as a part of the international cultural and educational trip to the Slovak Republic. 

 

 

 

Віцукаєва Катерина Михайлівна – кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри соціальної педагогіки, психології та педагогічних інновацій.

Закінчила у 2005 році Південноукраїнський державний педагогічний університет ім. К.Д. Ушинського за спеціальністю «Соціальна педагогіка» та здобула кваліфікацію магістра педагогічної освіти, викладача соціальної педагогіка.

У 2012 році захистила кандидатську дисертацію та отримала науковий ступінь кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.05 – соціальна педагогіка на тему: «Підготовка майбутнього соціального педагога як суб’єкта професійної діяльності».  

На кафедрі соціальної педагогіки, психології та педагогічних інновацій читає дисципліни:  

«Соціальний супровід сім’ї»,

«Соціальна робота в Україні»,

«Корекційна педагогіка»,  

«Соціальний супровід клієнта».

Працює на кафедрі соціальної педагогіки, психології та педагогічних інновацій з 2007року.

В 2016 році відбулося підвищення кваліфікації в Вищій Школі Лінгвістичній  (місто Ченстохова, Польща) за навчальною програмою підвищення кваліфікації «Інноваційні методи та технології: Сучасні європейські освітні практики» («Соціальна робота») обсягом 180 годин (Сертифікат підвищення кваліфікації РК012016104 реєстраційний №:104/03/16 від 31.03.2016року).

Коло наукових інтересів становить проблема  формування суб’єктності у фахівців соціономічної сфери.

Віцукаєва К.М. є автором 42 опублікованих наукових праць, серед яких в наукових виданнях інших держав:

- Vitsukaeva E.M. Providing integrative knowledge, skills and habits of future social pedagogue with respect to the implementation of subjectivity in professional activity/ E.M.  Vitsukaeva //  This international yearbook, as a periodical, uncludes the  scientific papers of Israeli and Ukrainian scholars on the problems of contemporary psychological sciences. Ariel. Issue № 5/ Ariel University Center of Samaria – Ariel, Israel 2014 – S. 472-478.

- Віцукаєва К.М.  Наявність стійкої мотивації до вияву власної позиції – педагогічна умова підготовки майбутнього соціального педагога як суб’єкта професійної діяльності/ К.М. Віцукаєва //Nowoczesna edukacja: filozofia, innowacja, doświadczenie – Nr 1. – Łódź: Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Informatyki i Umiejętności – S.155-159.

- Віцукаєва К.М. Підготовленість майбутнього соціального педагога як суб’єкта професійної діяльності / К.М. Віцукаєва К.М. // International Scientific-Practical Conference Actual questions and problems of development of social sciences: Conference Proceedings, June 28-30, 2016. Kielce: Holy Cross University. – S. 73-75.

 

 

Леонова Вероніка Іванівна кандидат педагогічних наук за спеціальністю13.00.05 – соціальна педагогіка, викладач кафедри соціальної педагогіки, психології і педагогічних інновацій.

Закінчила у 2007 році Південноукраїнський державний педагогічний університет ім. К. Д. Ушинського і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Соціальна педагогіка» та здобула кваліфікацію соціального педагога, вчителя початкових класів; у 2008 році – здобула кваліфікацію магістра педагогічної освіти, викладача соціальної педагогіки; у 2010 році – здобула кваліфікацію керівника підприємства, установи та організації (у сфері освіти та виробничого навчання); у 2014 році - відбувся захист дисертаційного дослідження на тему: «Підготовка майбутніх соціальних педагогів до професійної діяльності у закладах соціального захисту дітей» (29 жовтня на засіданні спеціалізованої вченої ради К 12.112.01 у Державному вищому навчальному закладі «Донбаський державний педагогічний університет» м. Слов’янськ).

На кафедрі соціальної педагогіки, психології і педагогічних інновацій читає дисципліни:

«Технології роботи соціального гувернера»,

«Технології роботи з дітьми вулиці»,

«Дисципліни спеціалізації»,

 «Методологія досліджень соціальної сфери»,

«Основи педагогічної майстерності».

Результати наукової роботи висвітлено в 35 публікаціях, із них 33 одноосібних, зокрема 12 – у фахових виданнях, затверджених ВАК України, 2 – зарубіжних у фахових виданнях  (Росія), (Польща).

Леонова В. І. є автором таких опублікованих наукових праць:

 1. Особливості професійної етики майбутнього соціального педагога в закладах соціального захисту дітей / В. І. Леонова // Наукові записки Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя : Психолого-педагогічні науки. – Ніжин, 2012. – №6. – С. 45 –
 2. Предварительная диагностика подготовленности будущих социальных педагогов к профессиональной деятельности в заведениях социальной защиты детей / В. И. Леонова // Вестник Московского государственного университета : Педагогика. – Москва, 2013. – № 2. – С. 86 – 89
 3. Підготовка соціального педагога до роботи в закладах соціального захисту дітей. Наукові записки УКУ.- Львів,- Число ІV. Серія: «Педагогіка. Психологія».- Вип.1.- 334 с.
 4. Підготовка майбутніх соціальних педагогів до професійної діяльності у закладах соціального захисту дітей як соціально-педагогічна проблема. Сучасна освіта: Філософія, інновації, досвід. Збірник наукових праць Wyźszej Szkoły Informatyki i Umiejętności i Fundacji Central European Academy Studies and Certification (CEASC), Polska. 2015. – 235 с. С. – 173-177.
 5. Характеристика закладів соціального захисту дітейЗбірник „Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка. Серія: Педагогічні науки” Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції «Соціально-педагогічний простір: виклики сьогодення». Старобільськ. 2015 р. С. 19-30.
 6. Професійна діяльність майбутніх соціальних педагогів у закладах соціального захисту дітей ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», XXII Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах Європи та Азії». Переяслав-Хмельницький, 2016. С.-112-11.

З 4 січня 2016 року по 4 квітня 2016 року відповідно до наказу від "_26_" січня 2016 року № 20 -  ос  § 2 відбулися курси підвищення кваліфікації в Вищій  Школі Лінгвістичній,  місто Ченстохова, Польща. Відомості про виконання навчальної програми підвищення кваліфікації «Інноваційні методи та технології: Сучасні європейські освітні практики» («Соціальна робота») обсягом 180 академічних годин виконана повністю, за результатами якої захищена кваліфікаційна випускна робота за темою  «Актуальні проблеми соціальної роботи та соціальної педагогіки» на «відмінно».

Документ, що підтверджує підвищення кваліфікації Сертифікат підвищення кваліфікації РК012016103 Реєстраційний номер №103/03/16 від 31.03.2016 Вища Школа Лінгвістична місто Ченстохова, Польща.

 

 

 

Чусова Ольга Миколаївна, старший викладач кафедри соціальної педагогіки, психології і педагогічних інновацій.

У 1999 році закінчила Південноукраїнський державний університет імені К.Д. Ушинського та здобула кваліфікацію «спеціаліст» за спеціальністю «практичний психолог».

У 2012 році закінчила ДЗ «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського» та отримала кваліфікацію «магістр» за спеціальністю «управління навчальними закладами».

З 2016 року працює старшим викладачем на кафедрі.

На кафедрі соціальної педагогіки, психології і педагогічних інновацій читає такі навчальні дисципліни: «Технології соціально-педагогічної роботи»,  «Етика і психологія сімейного життя», «Психолого-педагогічні засади спілкування», Вступ до спеціальності «Соціальна робота».

Брала участь в  науково-практичних конференціях:

 • ХХХVIII міжнародна науково – практична конференція  «Наукова дискусія: питання педагогіки та психології» (Москва, 2015);
 • 9-й міжнародна  науково – практична конференція «Педагогіка і психологія в контексті сучасних досліджень проблем розвитку особистості»  (Махачкала, 2015);
 • Шоста наукова конференція «Сучасні тенденції у педагогічній освіті і науці України та Ізраїлю: шляхи до інтеграції» (Одеса, 2015);
 • всеукраїнська науково-практична конференція «Інноватизація професійної підготовки майбутніх фахівців соціально – педагогічної сфери» (Одеса, 2010; 2011);

Чусова О.М. є автором багатьох наукових праць, деякі з них: 

 • Модель подготовки будущих социальных педагогов к работе с девиантными младшими школьниками // материалы международной заочной научно – практической конференции  международной заочной научно – практической конференции [«Научная дискуссия: вопросы педагогики и психологии»], – Москва: Интернаука, 2015.– С.52 – 61
 • Особенности подготовленности будущих социальных педагогов к работе с девиантными младшими школьниками // «Педагогика и психология в контексте современных исследований проблем развития личности: сборник материалов 9-й международной научно – практической  конференции». -  Махачкала: ООО «Апробация», 2015.  – С.116 – 119
 • Особливості підготовки соціального педагога до роботи з молодшими школярами девіантної поведінки // Виховання і культура: міжнародний науково-практичний журнал. – Одесса, 201 - № 1. – С.85 - 88
 • Оценочно - рефлексивный компонент подготовленности социального педагога к работе с девиантными младшими школьниками // Журнал научных трудов Ариэльского университетского центра в Самарии . – г. Ариэль (Израиль), 2015 - №6. - с 58 - 62.
 • Підготовленість майбутніх соціальних педагогів до роботи з молодшими школярами девіантної поведінки // «Соціальна педагогіка і соціальна робота: виклики сьогодення». -  Тернопіль: Вектор, 2015. – С.188 – 193

Підвищення кваліфікації:

 • посвідчення №73114 від 28.11.2012р., видане Одеським обласним інститутом удосконалення вчителів;
 • посвідчення № 3728 від 15.07.2011р., видане Шуменським університетом «Єпископ Константин Преславски» (м. Варна, Болгарія). 

 

 

 

 

III. Навчальна робота

Кафедра соціальної педагогіки, психології та педагогічних інновацій здійснює навчальну роботу на базі факультету початкового навчання в комфортних аудиторіях зі студентами.

Членами кафедри виконується робота з розробки навчальних та робочих планів дисциплін, їх постійне оновлення та адаптація.

 

За кафедрою закріплені такі дисципліни:

 1. Соціалізація особистості
 2. Педагогіка
 3. Теорія соціальної роботи
 4. Вступ до спеціальності
 5. Соціальна педагогіка
 6. Вікова, педагогічна та етнопсихологія
 7. Основи соціальної психології
 8. Дисципліни спеціалізації
 9. Основи педагогічної майстерності
 10. Технологія роботи соціального гувернера
 11. Етика і психологія сімейного життя
 12. Соціально- молодіжна політика
 13. Спецкурс «Історія соціальної педагогіки»
 14. Технології соціально – педагогічної роботи
 15. Методика роботи з різними дитячими та молодіжними організаціями України
 16. Менеджмент соціальної роботи
 17. Технології соціальної роботи в зарубіжних країнах
 18. Соціальний супровід сім'ї
 19. Корекційна педагогіка
 20. Технології соціально – педагогічних досліджень
 21. Соціально-педагогічна робота з різними типами сімей
 22. Організація і методика соціально-педагогічного тренінгу
 23. Соціальна робота в Україні
 24. Педагогічна інноватика
 25. Методологія досліджень у соціальній сфері
 26. Методика викладання дисциплін соціальної сфери
 27. Соціально-педагогічна профілактика правопорушень
 28. Психолого-педагогічні засади міжособистісного спілкування
 29. Соціальний супровід клієнта
 30. Технології роботи з дітьми вулиці

 

 

IV. Методична робота

Кафедра соціальної педагогіки здійснює методичну роботу за такими напрямами:

-розробка навчальних та робочих планів щодо професійної підготовки освітніх ступенів «бакалвр» та «магістр»;

-розробка навчально-методичних комплексів з навчальних дисциплін щодо підготовки студентів;

- складання тестових завдань, екзаменаційних білетів та творчих конкурсів для підсумкового контролю з навчальних курсів кафедри;

- систематизування самостійної роботи студентів;

Для студентів проводяться соціально-виховні, соціально-педагогічні заходи (тренінги, творчі вечори, диспути, круглі столи).

Для науково-педагогічних працівників кафедри також проводяться семінари та тренінги щодо навичок професійного удосконалення, розвитку педагогічної інтуїції та педагогічної енергодії.

Результати методичної роботи викладачів кафедри висвітлені у таких публікаціях:

 1. Богданова І.М. Теорія і методика професійної освіти /Теорія і методика професійної освіти: навч. посіб./З.Н. Курлянд, Т.Ю.Осипова [та ін.]; К.:Знання,2012.-390с.
 2. Богданова І.М. Особистісна змобілізованість майбутнього вчителя як предмет психолого-педагогічних досліджень /Навчальний посібник. – Одеса: видавець Букаєв Вадим Вікторович, 2013. – 123 с.
 3. Паскаль О.В.Організація супроводу соціально-педагогчної практики / Навчально-методичний посібник. - Одеса: ПНПУ імені К.Д. Ушинського, 2014. - 284 с.
 4. Біла О.О. Першооснови соціально-педагогічного проектування : [навчально-методичний посібник] / О.О. Біла. – Одеса : Астропринт, 2012. – 260 с.
 5. Біла О.О. Підготовка майбутніх фахівців соціономічної сфери до проектування професійної діяльності: теорія і практика : [монографія] / О.О. Біла. – Одеса : Астропринт, 2013. – 420 с.
 6. Боксгорн В.В. Соціально-педагогічна робота з різними типами сімей: навч. посібн./ В. В. Боксгорн.- Одеса: видавець Букаєв Вадим Вікторович, 2014.- С.192.
 7. Боксорн В. В. Психолого-педагогічні засади міжособистісного спілкування: навч. посібник / В. В. Боксгорн.- Одеса: видавець Букаєв Вадим Вікторович, 2014.- 310 с.
 8. Яновський А.О. Соціально-педагогічна профілактика правопорушень :[методичні рекомендації] / А.О. Яновський – Одеса: ПНПУ ім. К.Д. Ушинського, 2014. – 75 с.
 9. Яновський А.О. Соціальна молодіжна політика:[методичні рекомендації] / А.О. Яновський – Одеса: ПНПУ ім. К.Д. Ушинського, 2014. – 83 с.

 

 

V. Наукова робота

Кафедра упродовж свого існування проводить дослідження в соціальній, соціально-педагогічній та соціономічній сфері, щодо підготовки фахівців соціономічної сфери у межах наукової теми: «Теорія і практика інноваційної підготовки фахівців соціономічної сфери».

Згідно з науковою роботою щороку на базі кафедри проводиться всеукраїнська науково-практична конференція «Студентські соціальні ініціативи: реалії та перспективи» із залученням, викладачів, студентів, аспірантів кафедри та інших підрозділів університету.

Викладачі кафедри є авторами великої кількості наукових публікацій, серед яких:

 1. Богданова І.М. Аналіз особливостей процесу інноватизації підготовки майбутніх соціальних педагогів//Сборник научных докладов «Актуальні проблеми сучасної дошкільної та вищої освіти». (29.10.2014 – 30.10.2014). -. Warszawa: Wydawca: Sp.z o.o. “Diamond trading tour”, 2014. - С.105- 107.
 2. Богданова І.М. Educational energy as basis of teacher’s energy efficiency //Современные тенденции в педагогической науке Украины и Израиля: путь к интенрации (6-7 ноября 2015 )-№ 6. –Ariel, Israel,2015.- С.42-46.
 3. Паскаль О.В.Viktorivna Preparing future social pedagogues to the usage of socialing opportunities of recreational activities Ph.D., Associate Professor, Department of Sosial Pedagogy, Psychological and Pedagogical Innovations. South Ukraine National Psychological University named after K.D. Ushynsky. Odessa, Ukraine / Modern tendencies in the pedagogical science of Ukraine and Israel: the way to integration. This international yearbook, as a periodical, uncludes the scientific papers of Israeli and Ukrainian scholars on the problems of contemporary psychological and pedagogical sciences. Ariel. Issue №5. – Ariel University Center of Samaria. – Ariel Israel 2014. – C. 316-323.
 4. Біла О.О. Європейські та світові тенденції підготовки майбутніх фахівців соціономічної сфери до проектування професійної діяльності / О.О. Біла // Knowledge, education, law, management, nauka, oswiata, pravo, zarzadzanie. – Szkola Informatyki i Umiejetnosci: Fundacja «Nauka i Oswiata Bez Granic», 2013. – № 2 (1). – Сzerwiec 1. – S. 7–15.
 5. Белая Е.А. Педагогические принципы подготовки будущих специалистов социономической сферы к проектированию профессиональной деятельности / Е.А. Белая // Revista «Psihologie. Pedagogie specială. Asistenţa socială». – Chişinău: Editura Universităţii Pedagogice de Stat «Ion Creangă». – 2013. – Nr. 3 (32). – P. 69–76.
 6. Колбіна Л.А. Anatoliivna Socio-pedagogical precautions of the first-form pupils’exclusion by means or a fairytale therapy Ph.D., Associate Professor, Department of Sosial Pedagogy, Psychological and Pedagogical Innovations. South Ukraine National Psychological University named after K.D. Ushynsky. Odessa, Ukraine / Modern tendencies in the pedagogical science of Ukraine and Israel: the way to integration. This international yearbook, as a periodical, uncludes the scientific papers of Israeli and Ukrainian scholars on the problems of contemporary psychological and pedagogical sciences. Ariel. Issue №5. – Ariel University Center of Samaria. – Ariel Israel 2014. – S. 159-164.
 7. Vitsukaeva E.M. Providing integrative knowledge, skills and habits of future social pedagogue with respect to the implementation of subjectivity in professional activity/ E.M. Vitsukaeva //  This international yearbook, as a periodical, uncludes the  scientific papers of Israeli and Ukrainian scholars on the problems of contemporary psychological sciences. Ariel. Issue № 5/ Ariel University Center of Samaria – Ariel, Israel 2014 – S. 472-478.
 8. Леонова В. І. Предварительная диагностика подготовленности будущих социальных педагогов к профессиональной деятельности в заведениях социальной защиты детей / В. И. Леонова // Вестник Московского государственного университета : Педагогика. – Москва, 2013. – № 2. – С. 86 – 89
 9. Леонова В. І. Підготовка майбутніх соціальних педагогів до професійної діяльності у закладах соціального захисту дітей як соціально-педагогічна проблема. Сучасна освіта: Філософія, інновації, досвід. Збірник наукових праць Wyźszej Szkoły Informatyki i Umiejętności i Fundacji Central European Academy Studies and Certification (CEASC), Polska. 2015. – 235 с. С. – 173-177.

 

 

 

VI. Організаційна робота

Організаційна робота наукового-педагогічними працівниками проводиться у різних напрямах:

 • проведення кураторських годин (виховні заходи за планом);
 • проведення профорієнтаційної роботи на закріплених за викладачами базах шкіл;
 • організація для студентів активного дозвілля (похід до театру, музею, поїздки по визначним місцям України);
 • науково-методичні засідання кафедри щотижня.

 

 

VII. Контакти

Кафедра знаходиться за адресою:

вул. Ол. Невського, 39 , 802 аудиторія

тел. кафедри             048–749-25-00

Поштова адреса: м. Одеса, вулиця Старопортофранківська 26,

кафедра соціальної педагогіки, психології та педагогічних інновацій.

Електронна адреса: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

 

 

Пустая синяя полоска

© 2017 Університет Ушинського