Вітаємо! Фізико-математичному факультету 100 років!

Кафедра вищої математики і статистики

Загальні відомості
Науково-педагогічний склад
Навчальна робота
Методична робота
Наукова робота
Організаційна робота
Контакти
Анотації програм 2015-2016 н.р.
Анотації програм 2016-2017 н.р.

 

I. Загальні відомості:

Кафедра вищої математики і статистики утворена внаслідок об’єднання кафедри  алгебри та геометрії з  кафедрою вищої математики у 2016 році.

Як структурний підрозділ кафедра входить до складу фізико-математичного факультету.

 

 

 

 

 

II. Науково-педагогічний склад:

На даний час навчальний процес на кафедрі вищої математики і статистики забезпечують 12 науково-педагогічних працівників, 84% викладацького складу кафедри – доктори та кандидати наук.  Кафедру очолює доктор фізико-математичних наук, професор Вячеслав Миколайович Пивоварчик.

 

Структура информации по членам кафедры

 

Пивоварчик Вячеслав Миколайович

Доктор фізико-математичних наук, професор.

Завідувач кафедри вищої математики і статистики.

Закінчив Будапештський університет імені Е. Лоранда у 1974 р.

Викладає курси: «Дискретна математика», «Аналітична геометрія», «Методи обчислень», а також спеціальні курси. Для студентів спеціальності <<Середня освіта. Математика. Англійська мова і література >> проводить заняття англійською мовою.

Керує аспірантами, виконанням дипломних і магістерських робіт.

Активно займається науковою роботою в області квантової теорії графів, обернених задач, теорії операторів, має багато наукових публікацій.

Підтримує наукові зв’язки зі вченими Австрії, Швейцарії, Китаю, Сполучених Штатів Америки, Південноафриканської республіки, Мексики.

Член американського математичного товариства.

Є членом редколегії British Journal of Mathematics and Computer Science та співавтором монографії M.MÖller, V.Pivovarchik. Spectral Theory of Operator Pencils, Hermite-Biehler Functions, and Their Applications. Birkhauser, Basel, 2015, 412pp.

ДЕТАЛЬНІШЕ...

Третьяк Олександр Іванович

Доктор фізико-математичних наук, професор.

Закінчив Одеський національний університет імені І. І. Мечникова у 1970 р. Завідувач кафедри вищої математики по 2016 рр.

Викладає курси: «Диференціальні рівняння», «Диференціальні та інтегральні рівняння», «Рівняння в частинних похідних», «Комплексний аналіз», а також спеціальні курси.

Для студентів спеціальності <<Середня освіта. Математика. Англійська мова і література >> проводить заняття англійською мовою.

Керує виконанням дипломних і магістерських робіт.

Займається науковою роботою за напрямом «диференційно-геометричні методи в теорії керування», є автором  п’яти  монографій.

Третьяк О. І. є постійним членом редакційної колегії міжнародного наукового журналу “Journal of Dynamical and Control Systems” (Нью-Йорк, Лондон). У 2009 - 2012 рр. був членом експертної ради ВАК з математики.

Синюкова Олена Миколаївна

Кандидат фізико-математичних наук, Доцент кафедри алгебри та геометрії. Закінчила Одеський державний університет імені І.І. Мечникова у 1980 році.

Викладає курси: «Аналітична геометрія», «Диференціальна геометрія і топологія», «Теорія зображень просторових фігур на площині при викладенні евклідової геометрії», «Тензорний аналіз», «Підстави математики», «Підстави геометрії»,  <<Ріманова геометрія>> .

Для студентів спеціальності <<Середня освіта. Математика. Англійська мова і література >> проводить заняття англійською мовою.

Керує виконанням дипломних і магістерських робіт.

Займається науковою роботою в області ріманової геометрії, зокрема теорії геодезичних і голоморфно-проективних відображень ріманових просторів та їх узагальнень.

Підтримує наукові зв’язки зі вченими Росії, Білорусі, Естонії, Чехії, Румунії.

Яковлєва Ольга Миколаївна

Кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри алгебри та геометрії. Закінчила Одеський державний університет імені                 І.І. Мечникова у 1987 році.

Викладає курси: «Лінійна алгебра», «Алгебра і теорія чисел», «Алгебра і геометрія», «Підстави математики», «Підстави геометрії», «Елементи теорії вимірності», а також спеціальні курси.

Керує виконанням дипломних і магістерських робіт.

Займається науковою роботою в області інтегральних рівнянь та теорії розв’язності нескінчених дискретних систем алгебраїчних рівнянь.

Волкова Марія Георгіївна

Кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри вищої математики. Закінчила Південноукраїнський державний педагогічний  університет  імені К. Д. Ушинського,  у 2000 році.

Викладає курси: «Математичний аналіз», «Функціональний аналіз», «Теорія ймовірностей та математична статистика», «Математичні методи у психології» тощо.

Для студентів спеціальності <<Середня освіта. Математика. Англійська мова і література >> проводить заняття англійською мовою.

Керує виконанням дипломних і магістерських робіт.

Досліджує безумовні базиси гільбертових просторів зі значень цілих вектор-функцій половинного порядку зростань.

Сапрікін  Сергій Михайлович

Кандидат фізико-математичних наук. Закінчив Одеський державний університет імені                     І. І. Мечникова у 1999 році.

Викладає курси: «Математичний аналіз», «Диференціальні рівняння», «Теорія ймовірностей та математична статистика» та інші.

Для студентів спеціальності <<Середня освіта. Математика. Англійська мова і література >> проводить заняття англійською мовою.

Керує виконанням дипломних робіт.

Наукова робота полягає у дослідженні алгебраїчних нерівностей Ріккаті, що відповідають лінійним стаціонарним мінімальним системам опору з дискретним часом з гільбертовими  просторами станів.

Систематично проводить додаткові заняття зі студентами, які щороку беруть участь студентських олімпіадах різних рівнів. Протягом останніх років входить до складу жюрі III етапу Всеукраїнської олімпіади  з математики для учнів середніх загальноосвітніх заходів.

Урум Галина Дмитрівна

Кандидат технічних наук. Закінчила Південноукраїнський державний педагогічний  університет  імені К. Д. Ушинського,  у 1991 році.

Викладає курси: «Математичний аналіз», «Теорія ймовірностей та математична статистика», «Математичні методи у психології» тощо.

Керує виконанням дипломних і магістерських робіт.

Досліджує дельсартові функціонали  і лінійні диференціали.

Олефір Олена Іванівна

Кандидат фізико-математичних  наук, старший викладач кафедри вищої математики і статистики. Закінчила Південноукраїнський державний педагогічний  університет  імені К. Д. Ушинського,  у 1996  році.

Викладає курси: «Математичний аналіз», «Теорія ймовірностей та математична статистика», «Диференціальні рівняння» тощо.

Керує виконанням дипломних робіт.

Досліджує оператори в просторах з індефінітною метрикою.

Драганюк Сергій Володимирович

Закінчив Одеський державний університет імені І.І. Мечникова у 1984 році.

Кандидат фізико-математичних наук. Викладач кафедри вищої математики і статистики.

Викладає курси: «Лінійна алгебра», «Алгебра і теорія чисел», «Математична логіка», «Універсальні алгебри», спеціальні курси.

Керує виконанням дипломних   робіт.

Займається науковою роботою в області теорії груп.

Болдарєва Ольга Миколаївна

Кандидат фізико-математичних наук. Закінчила Південноукраїнський державний педагогічний  університет  імені К. Д. Ушинського,  у 2008 році.

Викладає курси: «Диференціальна геометрія», «Лінійна алгебра», «Алгебра і геометрія», «Алгебра і теорія чисел» тощо.

Керує виконанням дипломних робіт, виробничою (педагогічною) практикою студентів факультету з математики в основній і старшій загальноосвітніх школах.

Досліджує прямі та напiвобернені спектральні задачі, породжені  рівнянням Штурма–Лiувiлля та рівняннями коливань стiльтьєсiвських струн.

Коваль Тетяна Володимирівна

Старший викладач кафедри. Закінчила Одеський державний університет імені

І. І. Мечникова у 1979 році.

Викладає курси: «Математичний аналіз», «Теорія ймовірностей та математична статистика», «Диференціальні рівняння», «Математичні методи в психології» тощо.

Керує виконанням курсових  робіт.

Досліджує  прямолінійні тріангуляції  симплексів. Є автором методичних розробок з курсів, які викладаються на кафедрі.

Ладиненко Лада Павлівна

Закінчила Південноукраїнський державний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського у 1996 році.

Викладач кафедри алгебри та геометрії.

Проводить практичні заняття з курсів «Аналітична геометрія», «Диференціальна геометрія і топологія»,  «Алгебра та геометрія».

Керує виконанням курсових  робіт.

Займається науковою роботою в області ріманової геометрії, зокрема теорії спеціальних перетворень афінозв’язних і ріманових просторів.

 

 

 

ІІІ. Наукова робота

 

Завідувач кафедри, професор Пивоварчик В.М. керує науковими темами «Обернені задачі на графах за різними вхідними даними» і «Скінченновимірні та нескінченновимірні демпфовані системи», в яких приймають участь співробітники кафедри вищої математики і  статистики, прикладної математики та інформатики.

Професор Пивоварчик В.М. підтримує наукові зв’язки зі  вченими Австрії, Швейцарії, Китаю, Сполучених Штатів Америки, Південноафриканської республіки та публікує статті в провідних світових виданнях. Основними надрукованими роботами є

 1. MÖller, V.Pivovarchik. Spectral Theory of Operator Pencils, Hermite-Biehler Functions, and Their Applications. Birkhauser, Basel, 2015, 412pp.
 2. Boyko, V. Pivovarchik. On damped vibrations of Stieltjes string. Opuscula Mathematica, Vol. 35, no. 2 (2015), 143–159
 3. Kac, V. Pivovarchik. On the Density of the Mass Distribution of a String at the Origin. Integral Equations and Operator Theory. Vol. 81, (2015) No. 4, 581-599.
 4. Martynyuk, V.Pivovarchik, C.Tretter. Inverse problem for a damped Stieltjes string from parts of spectra, Applicable Analysis, Vol. 95, no. 12 (2015), 2605--2619
 5. Pivovarchik, C.Tretter. Location and multiplicities of eigenvalues for a star graph of Stieltjes strings. J. Difference Equation and Applications, Vol.21, No.5, (2015), 383-402.
 6. Pivovarchik, Characteristic functions under series and parallel connection of quantum graphs. J. Phys. A 48 (2015), no. 36, 365201, 13 pp.
 7. Boyko, Olga; Martinyuk, Olga; Pivovarchik, Vyacheslav. Higher order Nevanlinna functions and the inverse three spectra problem. Opuscula Math. 36 (2016), no. 3, 301--314.

В.М. Пивоварчик приймав участь у міжнародному швейцарсько-українському проекті «Mathematical analysis of quantum networks and PT-symmetric quantum mechanics» (within Eastern Europe and NIS), 2009-2013 рр.

 Співробітники кафедри займаються науковою роботою в рамках бюджетної теми «Розробка теорії інваріантних типів дифеоморфізмів та елементів відповідної теорії дотичних розшарувань» (керівник доцент Синюкова О.М.). У межах такої роботи підтримуються наукові зв’язки зі вченими Росії, Білорусі, Чехії, Румунії, Естонії, Германії, Франції, Австралії,  Єгипту та Сполучених Штатів Америки. Публікації з теми за останні роки:

 1. Синюкова Е. Н. Геодезическая однозначная определённость в целом некоторых обобщённо-рекуррентных римановых пространств. Фундаментальная и прикладная математика, 2010,16:2, с.93-101 .
 2. Яковлева О. Н. О разрешимости одной матричной дискретной системы типа Винера-Хопфа // Вісник Одеського національного університету. Математика і механіка. – Т. 15. – Вип. 19. – 2010. – с. 135-141
 3. Синюкова Е.Н. О голоморфно-проективных отображениях "в целом" некоторых класов обобщенно рекуррентных келеровых пространств. Праці Міжнародного геометричного центру, т.3, №4, 2010, с. 15-24
 4. N.Sіnyukova, Geodesic uniqueness in the whole of some generally recurrent Riemannian spaces. Jornal of Mathematical Sciences, 2011, DOI 10, 1007 / s 10958-011-0500-x.
 5. Синюкова Е.Н. О голоморфно-проективной однозначной определенности в целом келеровых пространств , удовлетворяющих некоторым условиям дифференциально-алгебраического характера. Известия ПГПУ имени В.Г. Белинского. № 30, 2012,       с. 164- 170.

Викладачі кафедри регулярно приймають участь у міжнародних, всеукраїнських та регіональних наукових конференціях, серед яких треба виокремити щорічну Міжнародну конференцію «Геометрія в Одесі», Міжнародну конференцію імені академіка М. Кравчука (м. Київ),  Боголюбовские чтения DIF-2013»; Міжнародну конференцію  “Complex Analysis and Related Topics ” (м. Львів); Міжнародну  конференцію «Waves in Science and Engineering – WIS&E» (Queretaro, Mexico), Міжнародну конференцію «Analysis and Mathematical Physics» (м. Харків),  Міжнародну конференцію «Тhe Ethos of the Academe - Stending the Test of time», Аріельський ун-т, Ізраїль, Всеукраїнську науково-практичну конференцію «Реалізація наступності в математичній освіті: реалії та перспективи» (м. Одеса, ДЗ «ПНПУ імені К. Д. Ушинського»). На цих конференціях викладачі кафедри часто виступають з доповідями разом зі студентами. Таким чином відбувається апробація дипломних і магістерських робіт.

  Кафедра є базою для стажування з алгебри, геометрії і математичного аналізу викладачів інших одеських вузів, насамперед, викладачів Одеського національного університету імені І.І. Мечникова.

 

ІV. Навчально-методична робота

 

Кафедра вищої математики і статистики є випускаючою зі спеціальності Середня освіта. Математика.

Кафедрою забезпечується викладання таких навчальних дисциплін як лінійна алгебра, аналітична геометрія, алгебра і геометрія, алгебра і теорія чисел, дискретна математика, математична логіка, диференціальна геометрія і топологія, тензорний аналіз, підстави математики, підстави геометрії, математичний аналіз, теорія ймовірностей та математична статистика, диференціальні рівняння, функціональний та комплексний аналіз, математичні методи у психології, методи обчислень, історія математики та інші дисципліни і спеціальні курси.

 

Зміст навчально-методичної роботи кафедри є багатоаспектним. Він відповідає сучасним потребам суспільства і вимогам Міністерства освіти і науки України.

 

Створені і постійно вдосконалюються авторські навчально-методичні комплекси з усіх дисциплін, що викладаються викладачами кафедри. Кожен комплекс містить нормативну програму відповідної навчальної дисципліни, робочу програму, плани або тексти лекцій, комплекти завдань для модульних контрольних робіт з дисципліни (не менш як 10 варіантів), комплект завдань  комплексної контрольної роботи із дисципліни разом із зовнішньою рецензією на нього, перелік питань для самоконтролю, перелік рекомендованої літератури з дисципліни, комплект білетів до іспиту, якщо іспит передбачено відповідним навчальним планом.

 

За основними навчальними дисциплінами кафедри розроблені і видані навчальні посібники, збірники вправ і задач, навчальні посібники для самостійної роботи студентів (один навчальний посібник (автори Яковлєва О.М., Перець О.Б., Яблонська Н.В.) має гриф МОН України).

 

Викладачами кафедри успішно реалізується комп’ютеризація навчального процесу.  Підготовлено методичне забезпечення для проведення занять в комп’ютерних  класах, під час яких застосовується табличний процесор MS Excel, система комп’ютерної математики  Maple, система  MS Project, видавнича система LaTeX 2e.

 

Робота над створенням нових і подальшим вдосконаленням вже підготовлених навчальних посібників триває.

 

 

 

V. Організаційна робота

 

Викладачі кафедри Драганюк С.В., Сапрікін С. М., Яковлєва О.М., Волкова М. Г., Урум Г. Д., Олефір О. І. та Коваль Т. В. є кураторами студентських академічних груп і виконують всю необхідну виховну роботу, починаючи з проведення кураторських годин.

Профорієнтаційною роботою займаються всі викладачі кафедри згідно плану профорієнтаційної роботи фізико-математичного факультету. Доц. Синюкова О.М. займається довузівською підготовкою майбутніх абітурієнтів під час викладання математики на підготовчих курсах до вступу до нашого університету.

Доц. Яковлєва О. М.  доц. Синюкова О. М., доц.. Волкова М.Г. щорічно входять до складу журі Обласного етапу Всеукраїнської олімпіади з математики для учнів середніх шкіл.

Протягом 2013 – 2016 років доц. Синюкова О.М., доц. Сапрікін С. М. розробляли завдання і входили до складу журі Всеукраїнської Інтернет-олімпіади для учнів середніх шкіл.

Більшість співробітників кафедри активно займалися підготовкою і проведенням ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади  з математики для студентів напряму підготовки Математика*, спеціальності Математика*, яка проходила протягом 2014 - 2016 років на базі фізико-математичного факультету.

Вже декілька років поспіль готує студентів факультету до участі в математичних олімпіадах різних рівнів доц. Сапрікін С. М.

 

VІ. Контакти

 

Адреса: 650020, м. Одеса, вул. Старопортофранківська, 26, Державний Заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені  К.Д. Ушинського», кафедра вищої математики і статистики  алгебри та геометрії.

Телефон:  (048) 738-47-87

Електронна адреса: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Пустая синяя полоска

© 2017 Університет Ушинського