Кафедра біології і охорони здоров'я

Загальні відомості

Науково-педагогічний склад

Навчальна робота

Методична робота

Наукова робота

Організаційна робота

Профорієнтаційна робота

Новини

Контакти


Положення про кафедру


 

Загальні відомості

Кафедра входить до складу медичного факультету Університету Ушинського і має тривалу історію: її витоками слід вважати створення у серпні 1920 р. біологічної комісії на агробіологічному відділенні факультету професійної освіти Одеського педагогічного інституту.

З 1947 року кафедру було закріплено за факультетом фізичного виховання, вона забезпечувала підготовку викладачів фізичного виховання, анатомії та фізіології людини до 1966 року включно. У теперішній час кафедра бере участь у підготовці фахівців усіх напрямів, які ліцензовані в університеті.

У 2011 році у зв’язку з переїздом у інший корпус кафедрі було надано приміщення за новою адресою (вул. Фонтанська дорога, 4) загальною площею близько 1000 м2, якому був потрібен капітальний ремонт. Завдяки бажанню працювати в гідних умовах, безпосередній участі завідувача і колективу кафедри, студентів в ремонтних роботах, були відновлені старі приміщення та створені: велика лекційна аудиторія та 6 спеціалізованих кабінетів-лабораторій – анатомії і спортивної морфології, біології і екології, біохімії і біохімії спорту, валеології і основ здоров’я, фізіології, лабораторії вікової фізіології спорту імені проф. Цонєвої Т. М., пізніше було створено також лабораторію диференціальної психофізіології та адаптивної корекції, допоміжні приміщення – все це забезпечило оптимальні умови для проведення освітнього процесу і підготовки фахівців високого рівня.


Науково-педагогічний склад

Наразі на кафедрі працюють професор, 3 доценти, 2 старших викладачі, 3 викладачі, фахівець, старший лаборант і лаборант.

topchiy

ТОПЧІЙ МАРІЯ СЕРГІЇВНА

TOPCHII MARIIA

ORCID ID: 0000-0002-7470-1032

Research ID: D-4607-2018

Google Scholar profile: https://scholar.google.com/citations?hl=ru&user=X0LZ2mVHiW8C

Посада: завідувач кафедри біології і охорони здоров’я

bosenko

БОСЕНКО АНАТОЛІЙ ІВАНОВИЧ

BOSENKO ANATOLII

ORCID ID: 0000-0003-3472-0412

Research ID: Н-9653-2018

Google Scholar profile: https://scholar.google.com/citations?hl=ru&user=4mCdSowAAAAJ

Посада: професор кафедри біології і охорони здоров’я

holodov

ХОЛОДОВ СЕРГІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ

KHOLODOV SERHII

ORCID ID: 0000-0001-5108-3035

Research ID: Н-8469-2018

Посада: доцент кафедри біології і охорони здоров’я

b6

БОБРО ОЛЕНА ВАЛЕРІЇВНА

BOBRO OLENA

ORCID ID: 0000-0001-8255-5541

Research ID: D-4622-2018

Посада: доцент кафедри біології і охорони здоров’я

b8

БОРЩЕНКО ВАЛЕРІЯ ВОЛОДИМИРІВНА

BORSHCHENKO VALERIIA

ORCID ID: 0000–0001-6102-3845

Research ID: D-4615-2018

Google Scholar Profile: https://scholar.google.com/citations?authuser=1&user=maVcrssAAAAJ

Посада: доцент кафедри біології і охорони здоров’я

b91

ФІЛІПЦОВА КАТЕРИНА АНАТОЛІЇВНА

FILIPTSOVA KATERYNA

ORCID ID:0000-0003-4385-7090

Research ID: H-9043-2018

Google Scholar profile: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=Sr6q1rYAAAAJ

Посада: доцент кафедри біології і охорони здоров’я

b92

ДИШЕЛЬ ГАЛИНА ОЛЕКСАНДРІВНА

DYSHEL GALYNA

ORCID ID: 0000-0002-4850-94142

Research ID: D-4619-2018

Google Scholar profile: https://scholar.google.ru/citations?user=BqmzR6sAAAAJ&hl=ru

Посада: старший викладач кафедри біології і охорони здоров’я

orlyk

ОРЛИК НАДІЯ АНАТОЛІЇВНА

ORLYK NADIIA

ORCID ID: 0000-0003-0144-6576

Research ID: AAQ-6122-2020

Google Scholar profile: https://scholar.google.com/citations?hl=uk&user=6XsjDPYAAAAJ

Посада: старший викладач кафедри біології і охорони здоров’я

fedorova

ФЕДОРОВА ГАЛИНА ВОЛОДИМИРІВНА

FEDOROVA HALYNA

ORCID ID: 0000-0002-3312-8057

Google Scholar profile: https://scholar.google.com.citations?user=hnsyGtUAAAAJ&hl=ru

Посада: доцент кафедри біології і охорони здоров’я

degtyarenko

ДЕГТЯРЕНКО ТЕТЯНА ВОЛОДИМИРІВНА

DEGTIARENKO TATIANA

ORCID ID: 0000-0003-4462-8863

Research ID: AAЕ-3151-2019

Google Scholar profile: https://scholar.google.com.ua/citations?user=i1k04OcAAAAJ&hl=uk&oi=ao

Посада: професор кафедри біології і охорони здоров’я

b9

КОДЖЕБАШ ВЛАДИСЛАВ ФЕДОРОВИЧ

KODZHEBASH VLADISLAV

ORCID ID: 0000-0002-6735-5549

Research ID: E-1328-2019

Google Scholar profile: https://scholar.google.com/citations?hl=ru&user=4mCdSowAAAAJ

Посада: доцент кафедри біології і охорони здоров’я

Графік роботи викладачів


Наукова робота

Запатентований пристрій (ліворуч)

і старий комплект обладнання

для вивчення ЗФС мозку

Однією з умов підготовки фахівців високого рівня є наукова складова. Кафедральні дослідження проводяться в школах, спортивних та інших закладах, але переважно на базі створеної у 1965 році лабораторії вікової фізіології спорту, засновником якої була д. б. н. професор Тетяна Миколаївна Цонєва – талановитий педагог і вчений, улюблениця всіх студентів, аспірантів і співробітників. Т. М. Цонєва не тільки організувала проблемну лабораторію вікової фізіології спорту, а й була засновником наукової школи за напрямом «Вікові особливості адаптації до м’язової діяльності різного характеру». За її заслуги і на її честь цій лабораторії рішенням вченої  ради університету присвоєно ім’я Тетяни Миколаївни.

Основна тематика наукових досліджень кафедри у останні десятиріччя – «Системні механізми адаптації до фізичних навантажень різного ступеню мотивації на окремих етапах онтогенетичного розвитку людини». Так, у попередню п’ятирічку, співробітники кафедри опублікували близько 250 робіт, серед яких підручники (7), посібники, монографії, статті, патенти на винахід, авторські твори тощо, прийняли участь у понад 60 конференціях різного рівня.


Звіти про участь у Міжнародних конференціях:

 

Активну участь у виконанні науково-дослідної роботи беруть студенти. Студенти з задоволенням і особистим бажанням виконують дипломні і магістерські роботи, курсові проєкти; за чверть століття підготовлено і захищено на відмінно більше 50 дипломних робіт, хоча кафедра не є випусковою. Тільки за останні 5 років студентами опубліковано близько 40 наукових робіт, зроблено 34 доповідей на конференціях, 7 робіт нагороджені дипломами І-ІІІ ст. міжнародних студентських конференцій.

На кафедрі працюють наукові студентські гуртки під керівництвом провідних професорів і доцентів. Студенти під їх керівництвом розв’язують актуальні для нашого часу питання медико-біологічного напряму. Результатом такої праці є успішний захист дипломних і магістерських робіт. Так, наприклад, студент заочної форми навчання Калайда А. С. на відмінно захистив дипломну роботу «Стан механізмів регуляції серцевого ритму юнаків – студентів молодших курсів факультету фізичного виховання». У своїй роботі студент дослідив динаміку змін стану серцево-судинної системи юнаків при різних видах навантажень. Ці знання стануть у пригоді при складанні нових програм з тренування та вдосконаленні своєї професійної діяльності, адже Калайда А. С. працює тренером у фітнес-клубі.

Роботі над актуальними питаннями нашого часу на кафедрі завжди віддають перевагу. Студентом-заочником Судець С. В., під керівництвом проф. Босенка А. І., було проведено наукове дослідження з виявлення загального фізичного стану сучасних юнаків. Результатом дослідження став захист на відмінно дипломної роботи «Стан фізичної підготовленості допризовної молоді на сучасному етапі реформування Збройних Сил України». Це питання викликало зацікавленість й за межами наукового закладу, про що свідчить виступ проф. Босенка А. І. та Судець С. В. на Одеському обласному телебаченні.


Наукові досягнення студентів


Отже, спільна праця студентів та викладачів є плідною та практично цінною. Знання, отримані на кафедрі у ході проведення наукової роботи, завжди знадобляться у повсякденній професійній діяльності майбутнього вчителя фізкультури, тренера або фізичного реабілітолога.

Починаючи з 1996 року, раз у 2 роки, у вересні кафедра організовує Міжнародну науково-практичну конференцію «Адаптаційні можливості дітей та молоді», за підтримки управління у справах фізичної культури і спорту Одеської обласної державної адміністрації. Остання ХІІ-а конференція відбулася у вересні 2020 р., у якій взяли участь науковці України, Білорусі, Молдови та Польщі. За результатами конференції видано 2 наукових збірника загальним обсягом 46 друкованих аркушів, які включать значну кількість студентських публікацій.


Наукові школи

1) «Вікові особливості адаптації до м’язової діяльності різного характеру»

2) «Психофізіологія індивідуальності та адаптивної корекції»


Наукові конференції

Конференція 2018

Чергова ХІІІ конференція «Адаптаційні можливості дітей та молоді» була присвячена 100-річчю заснування кафедри, яка проходила 10-11.09.2020 р.


Навчальна робота

Робочі програми

Вибіркові дисципліни

Кафедра забезпечує викладання навчальних дисциплін:

· анатомія людини з основами спортивної морфології (доц. Холодов С.А.)

· анатомія людини і динамічна морфологія (доц. Холодов С.А.)

· анатомія, фізіологія дітей та підлітків (доц. Бобро О. В.)

· біологічно-статистичні методи досліджень (проф. Босенко А. І., к.б.н. Топчій М. С.)

· валеологія (доц. Борщенко В. В.)

· вікова фізіологія та валеологія (ст. викл. Філіпцова К. А.)

· вікова фізіологія та шкільна гігієна, (ст. викл. Філіпцова К. А., к.б.н. Топчій М. С.)

· вікова фізіологія, валеологія та екологія (доц. Борщенко В. В., ст. викл. Дишель Г. О.)

· вікова фізіологія, валеологія та основи медичних знань (проф. Босенко А. І., доц. Бобро О. В.)

· методика викладання соціальної і здоров’язбережувальної освітньої галузі (доц. Борщенко В. В.)

· основи біохімії у фізичному вихованні і спорті (ст. викл. Філіпцова К. А.)

· основи біохімії спорту (ст. викл. Філіпцова К. А.)

· основи медичних знань, валеологія та екологія (доц. Бобро О. В.)

· основи медичних знань (проф. Дегтяренко Т. В., к.б.н. Топчій М. С.)

· основи раціонального і оздоровчого харчування (к.б.н. Топчій М. С.)

· регуляція рухової активності і адаптація у спорті (ст. викл. Філіпцова К. А.)

· основи психіатрії та патопсихології (к.м.н. Шевченко-Бітенський К. В.)

· сучасні технології здорового способу життя (доц. Борщенко В. В.)

· сучасні технології оздоровчого масажу (доц. Холодов С.А.)

· технології функціональної діагностики у фізичному вихованні і спорті (проф. Босенко А. І., к.б.н. Топчій М. С.)

· фізіологія людини та вікова фізіологія (проф. Босенко А. І., ст. викл. Дишель Г. О., к.б.н. Топчій М. С., к.б.н. Орлик Н. А.)

· фізіологія спорту (проф. Босенко А. І., к.б.н. Орлик Н. А


Анотації до робочих програм


Екзаменаційні питання


Графік індивідуальних консультацій викладачів


Методична робота

Викладачами кафедри постійно вдосконалюються робочі програми, за якими виконуються освітньо-професійні програми. Щорічно затверджуються теми науково-методичних семінарів, відкритих занять з метою підвищення науково-методичного рівня викладачів кафедри. Систематично викладачі кафедри проходять підвищення кваліфікації у провідних вищих навчальних закладах України, ближнього та далекого зарубіжжя. Стажування в Польщі.

Основні підручники, навчальні посібники і монографії, що видані за останні роки:

  • Босенко А. І. Біологічні методи досліджень у фізичному вихованні та спорті: Навчальний посібник. Одеса: ПНПУ ім. К. Д. Ушинського, 2016. 70 с.
  • Босенко А. І., Холодов С. А., Коваль О. Г. Оздоровчій фітнес для учнівської та студентської молоді: Навчальний посібник. Кам’янець-Подільський: ПП «Медобори-2006», 2016. 88 с.
  • Босенко А. І. Розвиток адаптаційних можливостей учнів основної школи в процесі фізичного виховання: теорія і практика: монографія. Одеса, 2017. 481 с.
  • Босенко А. І., Орлик Н. А., Топчій М. С. Фізіологія спорту: навч. посіб.  Одеса, 2017. 68 с.
  • Дегтяренко Т. В., Коджебаш В. Ф. Антропогенетика для психологов: учебник [для студентов психолого-педагогического профиля] Одесса: Бондаренко М.А., 2016. 268 с.
  • Дегтяренко Т. В., Долгієр Є. В. Медико-педагогічний контроль у фізичному вихованні та спорті: Підручник для студентів вищих навчальних закладів. Одеса: Атлант ВОИ СОИУ, 2018. 282 с.
  • Топчій М. С., Босенко А. І., Долинський Б. Т. Практикум з вікової фізіології та валеології: Навчальний посібник. Одеса: Букаєв Вадим Вікторович, 2019. 218 с.
  • Філіпцова К.А., Топчій М. С.  Практикум з вікової фізіології та шкільної гігієни: Навчальний посібник. Одеса: Букаєв Вадим Вікторович, 2019. 217 с.
  • Філіпцова К. А. Практикум з основ біохімії у фізичному вихованні: навчальний посібник. Одеса: Букаєв Вадим Вікторович, 2018. 216 с.

Основними завданнями методичної роботи кафедри є:

- оптимізація структури навчальних дисциплін;

- впровадження інноваційних форм навчання, зокрема дистанційного;

- розвиток і вдосконалення навчально-методичного та матеріально-технічного забезпечення освітнього процесу.


Організаційна робота

Велику увагу викладачі кафедри приділяють й організаційно-виховній роботі. Доброю традицією стало проведення тематичних вечорів відпочинку зі студентами, які систематично організовуються для студентів і співробітників інституту, університету. Виховна робота проводиться кураторами академічних груп і викладачами як на кураторських годинах і заняттях, так і за місцем проживання студентів (гуртожиток № 4), організовуються бесіди, дискусії за широким колом питань.

Вечір зустрічі ветеранів і друзів кафедри біології і охорони здоров’я (13 січня 2016 р)  

У 2015 році співробітниками кафедри (переважно завідувачем А. І. Босенко) було оформлено стенд, присвячений усім, хто не просто залишив слід у спортивному житті Одещини, а призерам і переможцям чемпіонатів світу та Олімпійських ігор – це переважно вихованці факультету фізичного виховання нашого університету:


Профорієнтаційна робота

Багато заходів кафедра проводить з профорієнтаційної роботи:

Вже традицією стало проведення  у лютому тренінгів-тестувань (для підготовки до ЗНО) з біології для майбутніх абітурієнтів (чергове відбулося 27.02.2021), де після перевірки виконаних завдань школяри отримують консультації з помилкових відповідей.


Новини

Лекція для студентів Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького

Онлайн семінар «Робоча програма та силабус у структурі науково-методичного забезпечення навчальної дисципліни»

XІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Адаптаційні можливості дітей та молоді»

Пам’ятка щодо запобігання розповсюдження коронавірусної інфекції (підготовано доцентом кафедри БІОЗ, к. мед. н. Бобро О. В.)


Контакти

Адреса: 65009, м. Одеса, вул.Фонтанська дорога, 4, ауд. 126–143.

Телефон кафедри: +38 048 705-46-68

Ел. поштаЦя електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Пустая синяя полоска

© 2017 Університет Ушинського