Зарахування 2019

 

Прийом 2019

Зараховані (ОС "Бакалавр" на базі ПЗСО)

 

Денна

(Бюджет)

pdf

 Заочна

(Контракт)

Денна

(Контракт)

 

 

 

Зараховані (ОС "Бакалавр" на базі ОКР Молодший спеціаліст)

 

Денна

(Бюджет)

pdf

 Заочна

(Бюджет)

pdf

Денна

(Контракт)

 

Заочна

(Контракт)

Рекомендовані (ОС "Бакалавр" на базі ПЗСО)

 

  Денна Заочна
Рейтингові списки Рекомендовані до зарахування на місця державного замовлення Рейтингові списки
012 Дошкільна освіта pdf
013 Початкова освіта pdf
014 Середня освіта (Трудове навчання та технології) pdf
014 Середня освіта (Фізичне виховання) pdf
014 Середня освіта (Хореографія)
014 Середня освіта (Музичне мистецтво) pdf
014 Середня освіта (Образотворче мистецтво) pdf
014 Середня освіта (Історія) pdf
014 Середня освіта (Українська мова і література) pdf
014 Середня освіта (Мова і література (російська))
014 Середня освіта (Мова і література (англійська)) pdf
014 Середня освіта (Мова і література (китайська)) pdf
014 Середня освіта (Мова і література (турецька)) pdf
014 Середня освіта (Математика) pdf
014 Середня освіта (Інформатика) pdf
014 Середня освіта (Фізика) pdf
015 Професійна освіта (Дизайн)
016 Спеціальна освіта pdf
017 Фізична культура і спорт pdf
023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація pdf
024 Хореографія pdf
025 Музичне мистецтво pdf
027 Музеєзнавство, пам'яткознавство pdf
028 Менеджмент соціокультурної діяльності
033 Філософія pdf
034 Культурологія pdf
035 Філологія pdf
052 Політологія
053 Психологія pdf
054 Соціологія pdf
061 Журналістика
081 Право
231 Соціальна робота pdf
281 Публічне управління та адміністрування

 

Пустая синяя полоска

© 2017 Університет Ушинського
 • Наукові центри
 • Наукові лабораторії
 • Місія та стратегічна мета
 • Проекти освітніх програм
 • Вчена рада
 • Всі категорії
 • Організаційно-виховна робота
 • Фінансова
 • Студентський клуб
 • Наукове товариство
 • Асоціації випускників