Склад науково-методичної комісії

СКЛАД

науково-методичної комісії Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського»

 

 1. Осипова Тетяна Юріївна – доктор педагогічних наук, професор – голова науково-методичної комісії
 2. Постоян Тетяна Григорівна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри освітнього менеджменту та публічного управління – заступник голови науково-методичної комісії
 3. Галіцан Ольга Анатоліївна – кандидат педагогічних наук, доцент – учений секретар науково-методичної комісії

Члени науково-методичної комісії:

 1. Копусь Ольга Антонівна – доктор педагогічних наук, професор, перший проректор з навчальної та науково-педагогічної роботи
 2. Койчева Тетяна Іванівна – доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри педагогіки
 3. Попадинець Олександр Олексійович – проректор з розвитку інфраструктури
 4. Білова Наталя Костянтинівна – кандидат педагогічних наук, доцент, декан факультету музичної та хореографічної освіти
 5. Булгакова Олена Юріївна – доктор психологічних наук, доцент, декан факультету дошкільної педагогіки та психології
 6. Джуринський Петро Борисович – доктор педагогічних наук, професор, директор навчально-наукового інституту фізичної культури, спорту та реабілітації
 7. Кон Олена Олександрівна – кандидат філологічних наук, доцент, декан філологічного факультету
 8. Ордановська Олександра Ігорівна – доктор педагогічних наук, доцент, декан фізико-математичного факультету
 9. Пальшкова Ірина Олександрівна – доктор педагогічних наук, професор, декан факультету початкового навчання
 10. Петухова Тетяна Анатоліївна – кандидат педагогічних наук, доцент, декан художньо-графічного факультету
 11. Попова Олександра Володимирівна – доктор педагогічних наук, професор, декан факультету іноземних мов
 12. Фурман Анатолій Анатолійович – доктор психологічних наук, доцент, декан соціально-гуманітарного факультету
 13. Гедікова Наталія Пилмпівна – доктор політичних наук, професор, директор інституту післядипломної освіти та сертифікації
 14. Добролюбська Юлія Андріївна – доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри всесвітньої історії та методології
 15. Наумкіна Світлана Михайлівна – доктор політичних наук, професор, завідувач кафедри політичних наук та права
 16. Саннікова Ольга Павлівна – доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри загальної та диференціальної психології
 17. Борінштейн Євген Руславович – доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри філософії, соціології та менеджменту соціокультурної діяльності
 18. Тагієва Ірина Сергіївна – начальник навчально-методичного відділу

 

Пустая синяя полоска

© 2017 Університет Ушинського