Cимпозіум «Глобальні та інформаційні впливи на систему підготовки вчителів-словесників»

 

Симпозіум «Глобальні та інформаційні впливи на систему підготовки вчителів-словесників» проводився в межах ІІІ Міжнародного Конгресу «Глобальні виклики педагогічної освіти в університетському просторі», присвяченому 200-річчю заснування Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського, що відбувся 18-21 травня 2017 року.

У роботі секції №1 «Сучасні тенденції формування мовної особистості філолога в умовах мультилінгвального глобалізованого світу» симпозіуму взяли участь завідувач кафедри української філології і методики навчання фахових дисциплін, 14 членів кафедри і 3 аспіранти. За результатами роботи секції опубліковано 11 тез доповідей учасників у збірнику матеріалів Конгресу.

Тематика симпозіуму охоплювала такі основні напрями : упровадження інноваційних освітніх технологій у систему підготовки вчителів-словесників, етнолінгвокультурологічні засади формування мовної особистості філолога, художній текст у системі естетичного виховання вчителя-словесника.

У ході роботи секції прослухано і обговорено такі доповіді:

1. Етнолінгвістичний підхід до вивчення лексики в шкільному курсі української мови

Босак Н. Ф. – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри української філології і методики навчання фахових дисциплін Університету Ушинського

2. Лінгвістичні студії О. Різниківа

Васильєва К. П. – аспірант кафедри української філології і методики навчання фахових дисциплін Університету Ушинського

3. Технологія формування перекладацьких умінь і навичок з використанням ресурсів мережі Інтернет

Воробець С. В. – аспірант кафедри української філології і методики навчання фахових дисциплін Університету Ушинського

4. Методична презентація креолізованих текстів реклами на освітньому web-порталі

Горіна Ж. Д. – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри української філології і методики навчання фахових дисциплін Університету Ушинського

5. Вигукові фразеологізми як експлікатори етнічної ідентифікації мовця

Євтушина Т. О. – кандидат філологічних наук, доцент кафедри української філології і методики навчання фахових дисциплін Університету Ушинського

6. Інноваційно-інтегративний підхід до викладання мовознавчих дисциплін у системі підготовки магістрів філології

Копусь О. А. – доктор педагогічних наук, професор, перший проректор з навчальної та науково-педагогічної роботи Університету Ушинського

7. Особливості професійної підготовки вчителів-мовознавців

Крупеньова Т. І. – кандидат філологічних наук, доцент кафедри української філології і методики навчання фахових дисциплін Університету Ушинського

8. Лінгвоконцептологічний підхід до опанування студентами філологічних факультетів простору української культури

Кучерява О. А. – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри української філології і методики навчання фахових дисциплін Університету Ушинського

9. Використання гіпертекстової технології в процесі мовної підготовки фахівців

Лазаренко С. В. – кандидат філологічних наук, доцент кафедри української філології і методики навчання фахових дисциплін Університету Ушинського

10. Проблема розмежування порівняльних сполучників і модально-гіпотетичних часток

Марчук О. І. – кандидат філологічних наук, доцент кафедри української філології і методики навчання фахових дисциплін Університету Ушинського

11. Хрононіми у структурі ідеостилю роману «Маруся Чурай» Ліни Костенко

Мельник М. Р. – кандидат філологічних наук, доцент кафедри української філології і методики навчання фахових дисциплін Університету Ушинського

12. Андрухович про мову

Міхеєва В. Г. – аспірант кафедри української філології і методики навчання фахових дисциплін Університету Ушинського

13. Словникова робота на заняттях з російської мови як іноземної

Надолинська А. С. – кандидат педагогічних наук, викладач кафедри української філології і методики навчання фахових дисциплін Університету Ушинського

14. Художній текст у системі естетичного виховання

Немировська О. Ф. – кандидат філологічних наук, доцент кафедри української філології і методики навчання фахових дисциплін Університету Ушинського

15. Дидактичний потенціал використання відеоресурсу на заняттях з методики навчання української мови

Прокопенко Л. І. – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри української філології і методики навчання фахових дисциплін Університету Ушинського

16. Людинотворча місія слова

Сподарець В. І. – кандидат філологічних наук, доцент кафедри української філології і методики навчання фахових дисциплін Університету Ушинського

17. Формування лінгвокультурологічної компетентності майбутніх магістрів-філологів засобами прецедентних текстів

Тагієва І. С. – викладач кафедри української філології і методики навчання фахових дисциплін Університету Ушинського

18. Методика використання мультимедійних технологій у роботі зі студентами-іноземцями

Хижняк І. А. – кандидат філологічних наук, доцент кафедри української філології і методики навчання фахових дисциплін Університету Ушинського

 

Завідувач кафедри української

філології і методики навчання фахових дисциплін                      О. А. Копусь

  

 

Пустая синяя полоска

© 2017 Університет Ушинського