До дня науки

22 травня на факультеті дошкільної педагогіки та психології було організовано то проведено виставку наукових праць співробітників факультету для студентів та викладачів.

На виставці, було представлено збірники статей у наукових періодичних виданнях, що індексуються Web of Science і Copernicus, монографії, підручники, навчально-методичні посібники викладачів кафедри теорії і методики дошкільної освіти, кафедри сімейної та спеціальної педагогіки і психології, кафедри дошкільної педагогіки. З вітальним словом виступили доктор педагогічних наук, професор, дійсний член НАПН України, Заслужений діяч науки і техніки України, Лауреат Державної премії в галузі освіти А.М. Богуш і доктор педагогічних наук, професор, декан факультету дошкільної педагогіки та психології Т.Г. Жаровцева.

  

Пустая синяя полоска

© 2017 Університет Ушинського