Договір про співпрацю з ТОВ «Антиплагіат»

Університетом Ушинського у травні 2018 року підписано договір про співпрацю з ТОВ «Антиплагіат». Відтепер, університет має можливість безоплатно використовувати інформаційну онлайн-систему під назвою «Unicheck», яка призначена для виявлення збігів / ідентичності / схожості в текстах наукових та інших робіт.

Це надасть можливість ґрунтовно перевіряти тексти дисертацій здобувачів наукових ступенів на наявність у них наукових результатів, які отримані іншими авторами та / або відтворення опублікованих текстів, інтелектуальних продуктів інших авторів без відповідних посилань. Водночас використання системи Unicheck надасть можливість упродовж року безкоштовно перевіряти на наявність текстових запозичень наукові статті періодичних видань Університету Ушинського.

Сьогодні використання антиплагіатного програмного забезпечення стає необхідністю задля дотримання принципів академічної доброчесності учасниками освітнього процесу. 

Пустая синяя полоска

© 2017 Університет Ушинського