Доктор педагогічних наук А. І. Босенко відвідав Гомельський державний університет імені Ф. Скорини

3-4 грудня 2018 р. завідувач кафедри біології і охорони здоров'я Університету Ушинського, доктор педагогічних наук А. І. Босенко з робочим візитом відвідав Гомельський державний університет імені Ф. Скорини.

Під час візиту він прочитав лекцію для студентів біологічного факультету та факультету фізичної культури на тему «Современные проблемы функциональной диагностики занимающихся в физическом воспитании и спорте». Крім того, був проведений круглий стіл з магістрантами, аспірантами і молодими вченими факультету фізичної культури за темою сучасних проблем у фізичному вихованні та освіті студентів України.

Анатолій Іванович відвідав науково-дослідну лабораторію олімпійських видів спорту, що функціонує на базі факультету фізичної культури (науковий керівник – доктор педагогічних наук, професор Геннадій Іванович Нарскін), де спілкувався з співробітниками лабораторії, а також був ознайомлений з матеріально-технічною базою, основними досягненнями і методиками що використовуються при комплексному контролі висококваліфікованих спортсменів як в індивідуальних, так і командних видах спорту. За підсумками зустрічі були намічені шляхи співпраці, перспективи розвитку міжуніверситетських відносин.

Ключовим моментом візиту стала зустріч Анатолія Івановича з проректором з наукової роботи, доктором технічних наук, професором Олегом Михайловичем Демиденко. Під час зустрічі обговорювалися питання студентської мобільності, міжнародного співробітництва та спільної підготовки міжнародних наукових проектів.

 

Пустая синяя полоска

© 2017 Університет Ушинського