Філологічний факультет

Ykr fil

 

Філологічний факультет зі своїми багатими традиціями, які беруть початок з 12 липня 1930 року, та висококваліфікованим кадровим складом є одним із найстаріших підрозділів Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського. Історія факультету пов'язана з іменами відомих письменників та науковців, зокрема С. П. Дудника, С. І. Олійника, Р. М. Волкова, С. С. Дложевського та ін.

Факультет є справжнім центром підготовки вчителів української мови і літератури, російської мови і літератури з додатковими спеціальностями та спеціалізаціями з англійської мови та літератури й українознавства. Навички професійної діяльності студенти набувають під час навчальної та виробничої практик у провідних закладах освіти.

Перспективними напрямами міжнародного співробітництва факультету української філології є: інтернаціоналізація навчально-наукової діяльності, розвиток наукових шкіл, робота з інституціями Європейських країн,  проведення міжнародних наукових конференцій, олімпіад, конкурсів, фестивалів; організація літніх шкіл,  участь у наукових і освітянських асоціаціях, здійснення академічних та культурних обмінів.Декан факультету – кандидат філологічних наук, доцент Кон Олена Олександрівна.

Секретар деканату – Аргірова Марія Василівна.

Фахівець – Тримуд Ольга Юріївна

 

Факультет об’єднує 3 кафедри, які спрямовують свої зусилля на реалізацію навчально-виховних, науково-дослідних та культурно-просвітницьких завдань вищої освіти України:

  • Кафедра української та зарубіжної літератур (завідувач кафедри – доктор філологічних наук Н. В. Сподарець);

  • Кафедра української філології і методики навчання фахових дисциплін (в.о. завідувача кафедри – кандидат філологічних наук, доцент О. А. Кучерява);

  • Кафедра словянського мовознавства (завідувач кафедри – кандидат філологічних наук, доцент М. А. Сокаль)

 

Колективи кафедр активно запроваджують нові ефективні форми навчання з використанням інноваційних технологій. Основна увага викладачів спрямована на модернізацію освітнього процесу, науково-дослідну роботу. Теоретичну і практичну підготовку забезпечує висококваліфікований науково-педагогічний склад, зокрема 6 докторів наук, професорів і 29 кандидатів наук, доцентів. Відомою є наукова школа професора В. П. Дроздовського, справу якого успішно продовжують його учні. На факультеті плідно працюють доктори наук, професори О. А. Копусь, Н. В. Сподарець, доценти Ж. Д. Горіна, М.А. Сокаль, В. І. Сподарець та ін.

Пріоритетне місце в житті факультету посідає робота з обдарованою молоддю. Студенти регулярно беруть участь у науково-практичних конференціях, перемагають у предметних олімпіадах, творчих конкурсах. На факультеті функціонує театральна студія, КВК «Туркменчики-красавчики»; проводяться Андріївські вечорниці, Шевченківські читання, ігрові шоу, національні українські свята тощо. Студенти факультету є багаторазовими переможцями конкурсу «Студентська осінь».Факультет української філології готує фахівців зі спеціальностей і спеціалізацій (освітніх програм):  • Середня освіта (Українська мова і література), додаткова спеціалізація – українознавство.

  • Середня освіта (Українська мова і література), додаткова спеціальність – Мова та література (англійська).

  • Середня освіта (Мова і література (російська), додаткова спеціальність – Мова та література (англійська);

  • Середня освіта (Мова і література (російська), додаткова спеціальність –Українська мова і література.Після закінчення університету випускники працюють учителями української, російської та англійської мов, української та зарубіжної літератур, спеціалістами в засобах масової інформації (журналістами, дикторами, ведучими на радіо та телебаченні), перекладачами, перекладачами-референтами, державними службовцями.

Кваліфікацію вчителя української мови і літератури можна здобути за скороченим терміном навчання впродовж 3 років на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст».

Адреса: Україна, 65020, м. Одеса, вул. Старопортофранківська, 34, ІІ поверх, телефон: +38-048-721-69-32. E-mail: odimys@gmail.com.

Години прийому декана філологічного факультету

Кон Олени Олександрівни

Понеділок – 14:00-16:00

Четвер - 14:00-16:00

 

Пустая синяя полоска

© 2017 Університет Ушинського