Публічна діяльність ректора Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського


Ректор університету

ЧЕБИКІН ОЛЕКСІЙ ЯКОВИЧ

доктор психологічних наук, академік

заслужений діяч науки і техніки України

Олексій Якович Чебикін пройшов шлях від студента, аспіранта, викладача, завідувача кафедри, керівника психологічного відділення, директора Південного наукового центру НАПН України, в.о. директора Одеського філіалу Національної Академії державного управління при Президентові України до ректора Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського.

Упродовж багаторічної наукової діяльності О. Я. Чебикін вивчав досвід та стажувався в таких університетах: Сегедському (Угорщина); Пільзенському та Оломоуцькому (Чехословаччина); Афінскому (Греція), Дюссельдорфському університеті та Хагенському Інституті психології ім. К. Левіна (Німеччина); Вищій школі адміністративного управління м. Криниці (Польща); Люїсвільському університеті, університетах міст: Балтимор, Сан-Хосе, Сан-Франциско, Нью-Йорк, Вашингтон, Нью-Джерсі, Чикаго, Бостон, Гарвард (США); Стамбул (Туреччина); Токіо (Японія); Харбін, Гуаджоу (Китай) та ін.

О. Я. Чебикін як визнаний вчений обраний академіком НАПН України без попереднього обрання членом-кореспондентом. Він також обирався членом міжнародної (ІСР) та американської (АРА) асоціацій психологів, Міжнародної академії психологічних наук, Одеського товариства психологів (1984-2015 рр.) та регіонального відділення Міжнародної Євразійської Платформи «Діалог» (2008-2015 рр.), членом правління асоціації університетів Центральної та Східної Європи як координатор від України (2006-2011), Президентом асоціації університетів України (2011-2015 рр.), Спілки журналістів України та інших різних громадських академій, асоціацій. У 2015 році обраний віце-президентом Асоціації педагогічних університетів Європи.

          

Науково-організаційна діяльність

Професійна діяльність Олексія Яковича Чебикіна протягом багатьох років супроводжується поступовим розширенням науково-організаційної діяльності, де особливе місце посідає система підготовки вчителів та психологів. За його ініціативи вперше в Україні було запроваджено підготовку практичних психологів на університетському рівні.  У 1989 році виступив ініціатором створення відділення психології, а пізніше – факультету та Інституту психології, а також відкриття магістратури, аспірантури та докторантури при університеті. За його ініціативи та сприяння з 1994 року в університеті почала працювати спеціалізована вчена рада із захисту кандидатських, а з 2006 – докторських дисертацій із психології, яка успішно продовжує свою діяльність дотепер.

Завдяки його авторитету як ученого в Одесі створено Південний науковий центр НАПН України, Об’єднання «Інноваційні та інформаційні технології освіти», міжвузівську лабораторію «Психологічна діагностика та психолого-педагогічна корекція», Психоаналітичний інститут, соціально-психологічну службу, лабораторію профорієнтації учнівської молоді, експериментальну школу-лабораторію з навчальної діяльності. Завдяки роботі цих та інших установ поширилася кількість нових експериментальних майданчиків, суттєво покращилося надання науково-методичної допомоги практичним психологам, педагогам, батькам та учням.

За ініціативи та безпосередньої участі Олексія Яковича в 1984 році вперше створено незалежне Одеське товариство психологів, президентом якого він є і сьогодні. Цей факт став поштовхом для створення подібних товариств у Києві, Львові, Харкові  й інших містах.

Для координації й апробації результатів своїх досліджень він бере участь у роботі та організації різних конференцій.  Він є учасником численних конгресів, з’їздів, конференцій з різноманітних проблем сучасної психологічної та педагогічної науки. До найбільш важливих з-поміж них можна віднести: Всесоюзні з’їзди товариства психологів (1977, 1987, 1989), світові конгреси-конференції (Оломоуц – 1981; Москва – 1983, 1985, 1987; Сегед – 1989; Кіото – 1990; Прага – 1991; Брюссель – 1992, Токіо – 1993, 1995; Оттава – 1993; Вашингтон – 1994, Афіни – 1995; Піза – 1996; Дюссельдорф – 1998; Лас Вегас – 2005; Стамбул – 2007, Афіни – 2008, Астана – 2011, Родос – 2012, Дюссельдорф - 2013 та ін.).

Ураховуючи як зарубіжний, так і вітчизняний досвід, починаючи з 1983 року О. Я. Чебикін щорічно організовує в Одесі за участю провідних учених різних країн світу конгреси, симпозіуми, конференції, семінари-наради, що одержали високу оцінку як  в Україні, так і поза її межами. Ним започаткована Академічна щорічна сесія міжнародних наукових форумів із серії симпозіумів з актуальних проблем сучасної педагогічної науки і практичної психології для молодих учених-психологів нашої країни. Серед них найпотужнішими визнані форум «Молодь за діалог та толерантність в подоланні соціальних конфліктів» (м. Одеса, 2011 р.), «Вчитель та його місія в сучасному світі» (м. Одеса, 2012 р.), «К. Д. Ушинський» (м. Одеса, 2013 р.),  «Когнитивні процеси та творчість» (м. Одеса, 2014 р.), «Актуальні проблеми рекреаційної психології та педагогіки дитинства» (м. Одеса, 2014 р.), «Адаптаційний потенціал особистості в сучасному соціальному середовищі» (м. Одеса, 2015 р.) та інші.

За ініціативи О. Я. Чебикіна та під його керівництвом у 2009 році створено Міжнародний університетський консорціум онлайн, завдяки якому передбачено безпосереднє спілкування з магістрантами, аспірантами, докторантами, ученими провідних світових навчально-наукових установ різних країн світу.

О. Я. Чебикін є ініціатором створення більше як 20 різних творчих колективів для реалізації вітчизняних і міжнародних програм, спрямованих на інтеграцію української науки й освіти до світової спільноти. Це проекти «Професійні міжнародні викладацькі студії», «Професіонали Професіоналам» для ректорів і президентів університетів України та інших держав.

Наукова школа О. Я. Чебикіна з проблем емоційної регуляції діяльності відома як в нашій країні, так і за її межами. Основні наукові здобутки школи: концепція про детермінуючі фактори емоційної стійкості людини та умови її формування; концептуальна модель емоційної регуляції пізнавальної діяльності, концепція емоційної зрілості особистості, концепція сучасного вчителя та ін. Результати досліджень пройшли апробацію на 120 міжнародних конгресах, з’їздах, конференціях,  у понад 600 наукових працях, у тому числі 26 монографіях, 14 науково-тематичних збірниках, 20 посібниках і розробках для науковців, викладачів, студентів, батьків, 18 навчальних планах та програмах для підготовки психологів, 400 статтях та доповідях, частина з яких надрукована у виданнях Австрії, Бельгії, Франції, ФРН, Іспанії, США тощо. Упровадження численних психологічних розробок (технологій) у практику педагогічної, інженерної та військової діяльності дали соціальний та економічний ефект на сотні тисяч гривень. У межах наукової школи ним підготовлено майже 60 аспірантів та докторантів.

Він є членом редакційних колегій провідних наукових журналів, серед яких: «Педагогіка і психологія» НАПН України (м. Київ), «Наука і освіта», «Виховання і культура», «Гуманітарні науки», «Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського», «Психологія і суспільство», «Industrial Ergonomic» (США) та ін. Водночас є рецензентом чисельних монографій, дисертацій, статей, навчальних посібників.

Завдяки зусиллям О. Я. Чебикіна як ректора університет протягом 10 років стабільно знаходиться в когорті лідерів серед педагогічних, спортивних та гуманітарних ВНЗ держави за рейтингом Міністерства освіти і науки України, є безперечним лідером з якості наукової продукції серед вказаної групи вишів за міжнародною рейтинговою системою SCOPUS. Такі визначні досягнення відбулися завдяки ефективним реформам, що здійснювалися за його ініціативи та дали змогу створити 16 спеціалізованих  інтернет-класів, 2 спеціалізовану учені ради із захисту кандидатських та докторських дисертацій, 7 міжнародних науково-інформаційних  центрів, 2 ліцеї, відділ інформаційних технологій, запровадити запропоновану 6ним системно-діяльнісну авторську концепцію підготовки вчителів, яка відповідає найкращим світовим стандартам, відбудувати сучасну бібліотеку. Університет у 15 разів збільшив підготовку іноземних студентів; в 11 разів збільшив кількість студентів, які щорічно виборюють призові місця як на вітчизняних, так і на міжнародних олімпіадах, змаганнях, виставках, конкурсах; у 10 разів розширив міжнародну співпрацю з університетами різних країн; у 5 разів збільшив реалізацію міжнародних проектів; значно розширив кількість напрямів, спеціальностей та спеціалізацій, за якими здійснюється підготовка студентів, аспірантів та докторантів; утричі розширив матеріальну базу, провівши масштабний її капітальний ремонт; отримав статус національного та інше.

Нагороди, почесні відзнаки

Здобутки в науково-педагогічній та організаційно-управлінській роботі академіка О. Я. Чебикіна неодноразово відмічалися численними нагородами, подяками та дипломами в межах вітчизняного та світового наукового простору, серед яких:   ордени «За заслуги» II та III ступенів,  нагрудний знак «Петро Могила», медалі «Ушинський К. Д.», «Григорій Сковорода», «Володимир Мономах», почесними грамотами Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, регіональних влад та ін.

Він також нагороджувався відзнаками рейтингу популярності «Народне визнання»: у 2010 р. – за розвиток науки в Південному регіоні, у 2011 р. – за вагомий внесок у розвиток науки,  у 2012 р. – керівник року, у 2013 р. – ректор року. У 2015 році увійшов до 100 впливових одеситів за рейтингом Південноукраїнського медіахолдингу.

 

 

Життєві пріоритети академіка Олексія Чебикіна

 

МОЄ ЖИТТЯ – це мрії, які ведуть до мети і допомагають досягти бажаного.

 

Освіта і наука – гарантія процвітання будь-якої держави. За рахунок високих технологій деякі країни Азії за короткий період стали високорозвиненими в усіх відношеннях. На жаль, в Україні поки що інші пріоритети…

 

Моє кредо – не розмови про справу, а прагнення досягти конкретних результатів. Справжню насолоду отримуєш тоді, коли вдається вирішити проблему, яку раніше ніхто не вирішував.

 

Політику на сучасному етапі сприймаю як дуже дороге шоу людей, зацікавлених вирішити перш за все свої особисті проблеми. Водночас для подолання виробничих труднощів з політиками потрібно дружити, тоді хоч зрідка вони допомагають.

 

Те, що відбувається на політичній арені в нашій країні останніми роками, викликає більше песимізму, ніж оптимізму. Єдине, що пом’якшує ситуацію, – це гумор і толерантність.

 

Сім’я – це найсвятіше і найкоштовніше в моєму житті. Я дуже люблю своїх близьких.

 

Усі мої захоплення пов’язані переважно з моєю роботою. Напевно, це погано. Хоча справа не в захопленнях і їх кількості, а в тому, на що вони тебе надихають і духовно збагачують.

 

Завжди отримую величезне задоволення як інтелектуальне, так і емоційне, від спілкування з розумними і гарними людьми.

 

Працюючи 16 годин на добу, я постійно перебуваю в стресових ситуаціях. Як людина азартна, долаю їх, а потім знаходжу нові. Інколи хочеться все кинути, але знаю напевно, що вже за день відчую нестачу адреналіну.

 

Бути вчителем вчителів – неймовірно складно і дуже відповідально. Горжуся, коли мої учні роблять великі успіхи і в чомусь перевершують мене.

 

Я завжди відкритий для спілкування з друзями, однодумцями й опонентами. Щодо ворогів скажу, що в мене їх немає, оскільки зла я нікому не роблю. Усі неприємності – від заздрісників.

 

Щосуботи академік О. Я. Чебикін здійснює особистий прийом студентів, аспірантів та всіх бажаючих (телефон приймальні – 723-40-98).

 

ПЕРСПЕКТИВНА РОЗГОРНУТА ПРОГРАМА ДІЯЛЬНОСТІ кандидата на посаду ректора ЧЕБИКІНА ОЛЕКСІЯ ЯКОВИЧА на 2014-2020 роки

 

 

Пустая синяя полоска

© 2017 Університет Ушинського