Висновки експертів

Експертні висновки первинної акредитаційної експертизи
Магістри за спеціальністю 8.0203010 Філософія*
Магістри за спеціальністю 8.02020201 Хореографія*
Магістри за спеціальністю 8.01010501 Корекціяна освіта (Логопедія)

Бакалаври з напряму підготовки 6.010104 Професійна освіта (Дизайн)

Бакалаври з напряму підготовки 6.020106 Менеджмент соціокультурної діяльності галузі знань 0201 Культура

Бакалаври з напряму підготовки 6.030101 "Соціологія"

 

Пустая синяя полоска

© 2017 Університет Ушинського