Кафедра теорії та методики практичної психології

Загальні відомості
Науково-педагогічний склад
Навчальна робота
Методична робота
Наукова робота
Організаційна робота
Контакти
Анотації програм 2015-2016 навчального року

 

І. Загальні відомості.

Кафедра теорії та методики практичної психології почала своє існування у 1981 році (із змінами назви). Із самого початку діяльності кафедру очолює доктор психологічних наук, професор, академік Чебикін Олексій Якович. Кафедра здійснює підготовку фахівців за спеціальностями «Психологія», «Початкова освіта», «Соціальна педагогіка» за освітніми ступенями «бакалавра» та «магістра» за денною та заочною формами навчання.

ІІ. Науково-педагогічний склад.

Професорсько-викладацький склад кафедри теорії та методики практичної психології відзначається високим рівнем професійної підготовки. У складі кафедри 21 штатна одиниця, у тому числі: професорів, докторів наук - 2 особи (10 %), кандидатів наук, доцентів – 14 осіб (67 %), викладачів – 5 осіб (23 %).

Кафедрою забезпечується викладання фундаментальних та фахових дисциплін, що передбачені навчальними планами: Вступ до спеціальності, Загальна психологія, Практикум з психології, Порівняльна психологія, Експериментальна психологія, Соціальна психологія, Педагогіка, Психодіагностика, Історія психології, Диференціальна психологія, Методика викладання психології, Психологія управління, Методологічні та теоретичні проблеми психології, Психологія спорту, Основи психологічного консультування, Юридична психологія, Основи психологічного тренінгу, Політична психологія, Профорієнтація та профдобір, Паблік Рілейшн, Основи психогігієни, Основи психотерапії, Психологія вищої школи, Чинники успішного працевлаштування за фахом та інших.

Заняття з психологічних дисциплін проводяться викладацьким складом кафедри в інституті психології на факультеті психологічної освіти (напряму/спеціальності «Психологія»), а також на інших факультетах університету.

Хмель Наталія Дмитрівна кандидат психологічних наук, доцент, декан соціально-гуманітарного факультету.

Освіта: Закінчила Одеський державний педагогічний інститут імені К.Д. Ушинського (факультет підготовки вчителів початкових класів). Відмінник освіти України. Практичний психолог вищої категорії. ДЕТАЛЬНІШЕ...

САННІКОВ ОЛЕКСАНДР ІЛЛІЧдоктор психологічних наук, доцент, доцент кафедри теорії та методики практичної психології.

Освіта: Ростовський державний університет, філософський факультет, відділення психології – студент, спеціальність "Психологія" (1971?1976 рр.).

Інститут психології АН СРСР (м. Москва), лабораторія інженерної психології, аспірант (1979?1983 рр.), дисертацію захистив у 1985 р. на тему: "Психологічні фактори складності прийняття рішень групою операторів" (19.00.03 – психологія праці, інженерна психологія), науковий керівник – доктор психологічних наук, професор, завідувач лабораторії інженерної психології Інституту психології Венда Валерій Федорович.

Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського (м. Одеса), докторант, науковий консультант – завідувач кафедри теорії та методики практичної психології ПНПУ імені К. Д.Ушинського, дійсний член НАПН України, доктор психологічних наук, професор Чебикін Олексій Якович. З 1991р. – старший науковий співробітник. ДЕТАЛЬНІШЕ...

Цибух Людмила Миколаївна – кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри теорії та методики практичної психології.

Освіта: Південноукраїнський державний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського, факультет початкового навчання, спеціальність "практичний психолог у закладах освіти" (1994 ? 1997 рр.)

Південноукраїнський державний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського, аспірантура (1997 - 2000 рр.). У 2000 р. захистила кандидатську дисертацію на тему "Розвиток і корекція мисленнєвих операцій у дітей різного віку та статі" за спеціальністю 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія. Науковий керівник: дійсний член НАПН України, доктор психологічних наук, професор Чебикін О.Я. ДЕТАЛЬНІШЕ...

Сінєльнікова Тетяна Вячеславівнакандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри теорії та методики практичної психології.

 

Освіта: Південноукраїнський державний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського.

 

Кандидат психологічних наук. Тема дисертації "Тренінгові технології в системі фахової підготовки майбутніх психологів".

ДЕТАЛЬНІШЕ...

Лазоренко Тетяна Миколаївнакандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри теорії та методики практичної психології.

Освіта: Одеський державний педагогічний інститут імені К. Д. Ушинського, факультет початкового навчання, спеціальність "Педагогіка і методика початкового навчання, шкільна психологія" (1988-1993 рр.).ДЕТАЛЬНІШЕ...

Поспелова Ірина Донатасівнакандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри теорії та методики практичної психології.

Освіта: Південноукраїнський державний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського у 1981 році за спеціальністю "Педагогіка і методика початкового навчання", кваліфікація за дипломом "Вчитель початкових класів". Кандидат психологічних наук, спеціальність 19.00.07 Педагогічна та вікова психологія.

З 23.12.02 доцент кафедри теорії та методики практичної психології, назва теми дисертації «Психологічні умови формування позитивного ставлення до праці дітей шестирічного віку» захистила 19.04.93 в Інституті психології АПН України, нагороджена знаком «Відмінник освіти» (посв. №79844 від 23.05.10) ДЕТАЛЬНІШЕ...

Пивоварчик Ірина Михайлівна кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри теорії та методики практичної психології.

Освіта: Закінчила Державний заклад "Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д.Ушинського" за спеціальністю "Психологія". Кандидат психологічних наук; доцент.

Член Ассоциации детских, семейных и перинатальных психологов, медиков и педагогов.

  ДЕТАЛЬНІШЕ...

Мельничук Ірина Валентинівна кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри теорії та методики практичної психології.

Освіта: Закінчила Південноукраїнський державний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського, (1998 рік), зі спеціальності "Початкове навчання, практична психологія", кваліфікація за дипломом "Вчитель початкових класів, практичний психолог в закладах освіти".

Кандидат психологічних наук, захистила кандидатську дисертацію "Генеза емоційних особливостей у дітей різного віку та статі" за спеціальністю 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія.

  ДЕТАЛЬНІШЕ...

Ликова Вікторія Анатоліївна кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри теорії та методики практичної психології

Відмінник освіти України.

Представник від України в Європейській групі супроводу Болонського процесу (BFUG).

Член Асоціації професорів слов’янських країн.

Володар Гранту (# HAG810) Інституту «Відкрите суспільство» (Фонд Сороса) за перемогу в конкурсі навчальних програм з базових курсів в межах програми «Вища освіта».

Освіта: Одеський державний педагогічний інститут імені К. Д. Ушинського, "Музика та співи", спеціальність: вчитель музики та співів. Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського, диплом спеціаліста про перепідготовку за кваліфікацією "психолог". ДЕТАЛЬНІШЕ...

Коваль Катерина Ігорівна – старший викладач кафедри теорії та методики практичної психології

Освіта: Закінчила Державний заклад «Південноукранський національний педагогічний університет імені К.Д.Ушинського» за спеціальністю «Практична психологія».

Додаткова освіта за спеціалізаціями:

2007-2008 рр. – Юнгіанська піскова психотерапія (диплом АНО ИПП СЗО Российской Академии Образования № 126161);

2011р. – Перинатальна психологія та сімейне консультування (свідоцтво)

2012р. – Арт-терапія (диплом про перепідготовку, 180 годин)

З 2012 року член ассоціації дитячих, сімейних та перинатальних психологів, медиків і педагогів «ПСИХЕЯ», з 2005 року член громадської організації МКО «Мозаїка» ДЕТАЛЬНІШЕ...

ІЛЬНИЦЬКА ЛАРИСА АНАТОЛІЇВНА - старший викладач кафедри теорії та методики практичної психології.

Освіта: Південноукраїнський державний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського, Інститут психології – студентка, спеціальність «Психологія» (2000-2005 рр.). ДЕТАЛЬНІШЕ...

Головська Ірина Георгіївна кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри теорії та методики практичної психології.

Освіта: Одеський державний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського, спеціальність "Педагогіка і методика початкового навчання".

Кандидат психологічних наук. Кандидатська дисертація "Эмоціогенні компоненти дидактичного матеріалу як умова розвитку учбової діяльності". ДЕТАЛЬНІШЕ...

width=297Вдовіченко Оксана Володимирівна кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри теорії та методики практичної психології.

Освіта: Одеське педагогічне училище, спеціальність "Початкове навчання" (1992-1996). Південноукраїнський державний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського, спеціальність "Початкове навчання, психологія" (1996-1999). ДЕТАЛЬНІШЕ...


ІІІ. Наукова робота.

       Про високий рівень професорсько-викладацького складу випускової кафедри теорії та методики практичної психології свідчить наявність наукової школи, організація та участь у різноманітних конференціях. В межах наукової школи академіка, професора, доктора психологічних наук О. Я. Чебикіна досліджуються проблеми, пов’язані з емоційною сферою особистості: розвитком емоційної сфери дітей різного віку (канд. психол. наук, доц. І. В. Мельничук), та її залежності від соціально-психологічних умов виховання (канд. психол. наук, доц. І. П. Кондратьєва); становлення емоційної зрілості (канд. психол. наук, доц. І. Г. Павлова), емоційної регуляції психологічної взаємодії особистостей (канд. психол. наук, доц. І. Г. Головська). Крім того, досліджуються проблеми розвитку мисленнєвих операцій (канд. психол. наук, доц. Л. М. Цибух), цілеутворення та цілепокладання (канд. психол. наук, доц. Н. Д. Хмель, психологічної готовності до навчання (канд. психол. наук, доц. І. Д. Поспєлова), становлення професійно важливих дій (канд. психол. наук, доц. С. В. Ситнік), проблеми ризику (канд. психол. наук, доц. О. В. Вдовіченко), питання розробки тренінгових технологій (канд. психол. наук Т. В. Сінєльнікова), проблеми впливу соматичних захворювань на психіку людини (канд. психол. наук, доц. Т. М. Лазоренко), а також історико-психологічні аспекти становлення наукових шкіл (канд. психол. наук І. М. Пивоварчик) та ін. Професор, доктор психологічних наук, Л. К. Велітченко працює над проблемою дослідження психологічних механізмів суб’єктності людини.

       Викладачі випускової кафедри плідно розробляють колективну тему “Науково-методичні основи практичної підготовки психолога». Проведене теоретико-методологічне дослідження загальних тенденцій у становленні особистості психолога у системі фахової підготовки дозволяє використовувати результати в удосконаленні навчально-виховної роботи ВНЗ, у роботі психологічної служби.

Кафедра проводить інтенсивну роботу щодо підготовки кадрів вищої кваліфікації. Професори кафедри успішно працюють у спеціалізованій вченій раді із захисту докторських та кандидатських дисертацій за двома спеціальностями: 19.00.01 – загальна психологія, історія психології і 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія. Тематика науково-дослідних робіт на здобуття наукових ступенів кандидатів та докторів психологічних наук охоплює широкий спектр проблем у галузі психології. Результати досліджень складають основу дисертаційних робіт аспірантів та молодих викладачів кафедри, на їх базі написано декілька монографій, які широко використовуються у навчальному процесі з профілюючих дисциплін кафедри.

Одержані висновки досліджень викладачів кафедри публікуються у збірнику наукових розвідок «Науковий вісник ПНПУ імені К. Д. Ушинського», затверджений ВАК України у якості фахового видання, та журналі «Освіта та наука». Комплексний підхід до організації теоретичних та експериментальних досліджень дозволив кафедрі теорії та методики практичної психології стати опорною базою для організації та координації наукових досліджень, що проводяться у Південному регіоні України. 

Викладачі кафедри регулярно беруть участь у міжнародних і Всеукраїнських наукових та науково-практичних конференціях; разом із студентами виступають з доповідями й обговорюють актуальні проблеми сучасної психологічної науки на засіданнях студентського наукового гуртка; проходять стажування у вищих навчальних закладах м. Одеси та за кордоном, у свою чергу, кафедра є базою для проходження стажування викладачів психології відповідних факультетів південних регіонів України.

 

ІV. Навчально-методична робота.

Зміст навчально-методичної роботи кафедри є багатоаспектним, гнучким та відповідає сучасним потребам суспільства і вимогам Міністерства освіти і науки України до змісту вищої освіти. 

Працівниками кафедри здійснено значну роботу з навчально-методичного забезпечення підготовки фахівців спеціальності «Психологія» за освітньо-кваліфікаційними рівнями «бакалавр», «спеціаліст», «магістр». На сьогодні кафедра має в наявності авторські робочі програми з таких навчальних дисциплін: 

1) за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» – «Філософія психології», «Методологічні та теоретичні проблеми психології» (проф. Л.К. Велитченко), «Вступ до спеціальності» (доц. Н.Д. Хмель, викл. Ю.С. Потєхіна), «Психодіагностика» (доц. Н.Д. Хмель, викл. Л.А. Ільницька), «Історія психології» (доц. І.Д. Поспелова), «Чинники успішного працевлаштування за фахом» (доц. І.Д. Поспелова, доц. І.В. Мельничук, доц. О.В. Вдовіченко), «Психологія управління», «Основи психологічного консультування» (доц. І.Г. Головська), «Диференційна психологія», «Клінічна психологія», «Основи психологічної практики», «Функції та специфіка роботи психолога в клініках психічних та соматичних захворювань» (доц. Т.М. Лазоренко), «Юридична психологія» (доц. І.В. Мельничук), «Зоопсихологія та порівняльна психологія», «Політична психологія» (доц. О.В. Вдовіченко), «Вступ до теорії психологічного вимірювання» (доц. І.Г. Павлова), «Інженерна психологія», «Психологія праці» (доц. О.І. Санніков), «Основи психотерапії», «Педагогіка» (доц. В.А. Ликова), «Профорієнтація та профдобір», «Психологія спорту» (доц. С.В. Ситнік), «Основи психогігієни», «Методика викладання психології», «Методика проведення психологічної експертизи в різних галузях психології» (в.о. доц. І.П. Кндратьєва), «Загальна психологія», «Практикум з загальної психології» (викл. Л.А. Ільницька, викл. Г.О. Кондрицька, викл. А.І. Ланкін), «Експериментальна психологія» (доц. Л.М. Цибух), «Соціальна психологія», «Теорія та методика психологічного тренінгу», (в.о. доц. Т.В. Сінєльнікова), «Псих.спецпрактикум по спецкурсам» (доц. Л.М. Цибух, викл. Г.О. Кондрицька, викл. Л.А. Ільницька, вмкл. І.В. Хмель) та інші;

2) за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст» – «Психологія управління персоналом» (доц. І.Г. Головська), «Соціальна робота» (доц. І.В. Мельничук), «Основи антропогенезу», «Психологія травмуючих ситуацій» (доц. О.В. Вдовіченко), «Психологія масової поведінки», «Теоретичні та методичні проблеми психологічного вимірювання» (доц. І.Г. Павлова), «Психологічна служба» (доц. С.В. Ситнік), «Основи сімейного консультування» (доц. Л.М. Цибух), «Дисципліни спеціалізації», «Практикум з арт-терапії» (в.о. доц. І.М. Пивоварчик) та інші;

3) за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр» – «Методика та організація наукових досліджень», ««Особистість в інтерактивному середовищі» (проф. Л.К. Велитченко), «Психологія організації» (доц. І.Г. Головська), «Вища освіта України та Болонський процес» (доц. І.Г. Павлова), «Психологія сексуальності» (доц. С.В. Ситнік), «Основи PR» (доц. Л.М. Цибух), «Етнопсихологія», «Методика викладання у вищій школі», «Дисципліни спеціалізації» (в.о. доц. І.М. Пивоварчик) та інші.

Згідно з тематикою навчальних програм співробітниками кафедри розробляються методичні рекомендації, в яких відображено тематику, зміст, питання для самостійного вивчення, зразки типових практичних завдань, завдання для самоконтролю знань студентів з усіх навчальних дисциплін. Методичні рекомендації висвітлюють актуальні напрями науково-методичних досліджень і є оригінальними за композиційним та змістовим компонентами. 

На базі змістового компоненту робочих програм навчальних дисциплін викладачами кафедри розробляються, оновлюються та допрацьовуються програми державних іспитів, корегуються матеріали модульного контролю. Слід відзначити роботу авторів монографій, навчальних посібників, серед яких декілька отримали гриф МОН України: д. психол. н., проф. О.Я. Чебикін, д. психол. н. Л.К. Велитченко, к. психол.н., доц. О.В. Вдовиченко, к. психол. н., доц. І. В. Мельничук, к. пед. н., доц. В.А. Ликова та інших. Навчальні посібники і підручники відрізняються своєрідністю, цікавими ідеями та актуальним професійно орієнтованим матеріалом, вперше розробленим представниками кафедри і виданими в країні. 

V. Організаційна робота.

Організаційна робота на кафедрі здійснюється у таких напрямках:

1. Виховна робота зі студентським колективом. Куратори академічних груп проводять виховну роботу зі студентами, а саме організують різноманітні виховні заходи, разом зі студентами активно беруть участь у виховних загально університетських та факультетських заходах, проводять бесіди за актуальною для студентської молоді тематикою під час кураторських годин, відвідують студентські гуртожитки та інструктують студентів з питань щодо запобігання розповсюдження у студентському середовищі негативних явищ: пияцтва, паління, наркоманії тощо, проводять моніторинг працевлаштування випускників (спеціалісти та магістри) спеціальності «Психологія».

2. Профорієнтаційна робота та довузівська підготовка молоді– проводяться профорієнтаційні зустрічі, презентації напряму підготовки «Психологія», бесіди зі старшокласниками та абітурієнтами, їх батьками, адміністрацією навчальних закладів м. Одеси та Одеської області під час проходження різних видів практики (к. психол. н., доц. Ситнік С.В., к. психол. н., доц. Головська І.Г., к.психол. н., доц. Цибух Л.М., ст. викл. Кондрицька Г.О. та інші), організуються виступи викладачів у ЗМІ (д. психол. н., Чебикін О.Я., д. психол. н. Велитченко Л.К., к. психол. н. Хмель Н.Д., к. психол. н. Поспелова І.Д., к. психол. н. Вдовиченко О.В. ).

3. Проведення позанавчальних заходів – залучення студентів до участі в освітньо-культурних заходах університету та у художній самодіяльності.

4.Організація та проведення Всеукраїнських олімпіад зі спеціальності «Психологія», міжнародних та всеукраїнських студентських конференцій, а також міжнародних і всеукраїнських наукових конференцій з проблем психології; видання програм та матеріалів конференцій.

VI. Контакти.

 

Пустая синяя полоска

© 2017 Університет Ушинського