Кафедра теорії та методики практичної психології

Загальні відомості
Науково-педагогічний склад
Навчальна робота
Методична робота
Наукова робота
Організаційна робота
Контакти
Анотації програм 2015-2016 навчального року

 

І. Загальні відомості.

Кафедра теорії та методики практичної психології почала своє існування у 1981 році (зі змінами назви). У витоків її діяльності як засновник і очільник перебував нині доктор психологічних наук, професор, академік Чебикін Олексій Якович. Кафедра здійснює підготовку фахівців зі спеціальності «Психологія» за першим (бакалаврським) та другим (магістерським) рівнями вищої освіти за денною та заочною формами навчання, при ній відкрита аспірантура та докторантура, активно долучається до освітніх програм за спеціальностями «Початкова освіта», «Соціальна педагогіка», «Дошкільна педагогіка», «Філософія», «Менеджмент соціокультурної діяльності», «Соціологія», «Політологія», «Правознавство», «Образотворче мистецтво». Наразі очолює кафедру, плекаючи і примножуючи її науково-педагогічний потенціал, кандидат психологічних наук, доцент Пивоварчик Ірина Михайлівна.

ІІ. Науково-педагогічний склад.

Професорсько-викладацький контингент кафедри теорії та методики практичної психології відзначається високим рівнем професійної підготовки, до її складу входять 23 штатних співробітника, у тому числі: докторів наук, професорів – 6 осіб (26 %), кандидатів наук, доцентів – 14 осіб (61 %), викладачів – 3 особи (13 %).

Співробітниками кафедри забезпечується викладання фундаментальних та фахових дисциплін, що передбачені навчальними планами: Вступ до спеціальності, Загальна психологія, Практикум з психології, Експериментальна психологія, Соціальна психологія, Психодіагностика, Історія психології, Диференціальна психологія, Методика викладання психології, Психологія управління, Методологічні та теоретичні проблеми психології, Психологія спорту, Основи психологічного консультування, Юридична психологія, Основи психологічного тренінгу, Політична психологія, Профорієнтація та профвідбір, PR, Основи психотерапії, Психологія вищої освіти та інші. Кафедра опікується підготовкою профільних спеціалістів з напрямків: «Психологія кризових станів та переживань», «Дитяча психологія», «Психологічний супровід бізнесу», «Сімейна психологія», «Юридична психологія».

Заняття з психологічних дисциплін проводяться викладацьким складом кафедри на соціально-гуманітарному факультеті за спеціальністю 053 Психологія, а також на інших відділеннях і структурних підрозділах університету.

Хмель Наталія Дмитрівна – кандидат психологічних наук, доцент (погодинно)

https://www.facebook.com/profile.php?id=100001584167239

Телефон: +38 (067) 485-04-99

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Викладає курси:

1. Психодіагностика

2. Психологія

3. Вступ до спеціальності «Психологія»

Основними напрямами наукових досліджень є: психодіагностика, психологічний супровід у психологічній практиці.

За науковою проблематикою опубліковано більше 20 наукових робіт.

Санніков Олександр Ілліч – доктор психологічних наук, старший науковий співробітник, доцент кафедри теорії та методики практичної психології.

Телефон: +38 (067) 735-69-57

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Викладає курси:

1. Психологія праці з інженерною психологією.

2. Психологія професіоналізму.

3. Професійна орієнтація й відбір.

Основними напрямами наукових досліджень є: психологія прийняття рішень, психологія варіативного професіоналізму, психологічний супровід професійної діяльності.

За науковою проблематикою опубліковано більше 200 наукових робіт, у тому числі 1 монографія та 5 навчальних посібників, 2 авторських свідоцтва, 10 методичних рекомендацій, підготовлено і захіщено 2 кандидатських дисертації.

Цибух Людмила Миколаївна – кандидат психологічних наук, доцент кафедри теорії та методики практичної психології.

Викладає курси:

1. Основи психологічної практики (практична психологія)

2. Спецкурс «Практика сімейного консультавання»

3. Паблік рілейшнз

4. РR у різних сферах життєдіяльності

Основними напрями наукових досліджень є: дослідження регуляторних процесів у прояві інтуїтивно - розумових дій, проблеми рекреаційної психології.

Опубліковано більше 80 наукових праць, у тому числі 1 монографія, участь у 2-х колективних монографіях та 7 міжнародних публікацій.

Cінєльнікова Тетяна Вячеславівна - кандидат психологічних наук, доцент кафедри теорії та методики практичної психології

Телефон: +38 (097) 21-994-71

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Викладає курси:

1. Основи психологічного тренінгу

2. Основи пісочної терапії

Основними напрямами наукових досліджень є: соціальна психологія, групова та індивідуальна психотерапія (арт-терапія, тілесно-орієнтована терапія, пісочна терапія); психологічні тренінги.

За науковою проблематикою опубліковано більше 30 наукових робіт, в тому числі 1 монографія та 3 методичних рекомендації.

Лазоренко Тетяна Миколаївна - кандидат психологічних наук, доцент кафедри теорії та методики практичної психології

Телефон: +38 (067) 758-89-42

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Викладає курси:

1. Клінічна психологія

2. Функції та специфіка роботи психолога в клініках психічних та соматичних захворювань

3. Психологія здоров’я та психосоматика

4. Вікові дізонтогенії та девіації

Поспелова Ірина Донатасівна - кандидат психологічних наук, доцент кафедри теорії та методики практичної психології

https://www.facebook.com/profile.php?id=100011074909413

Телефон: +38 (067) 488-88-60

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Викладає курси:

1. Історія психології

2. Соціальна психологія

3. Гендерна психологія

4. Диференціальна та експериментальна психологія

5. Основи психологічної роботи з дитячими травмами

6. Психологія кар’єри

Основними напрямами наукових досліджень є: адаптація особистості до навчання; реабілітація особистості після психотравми при адаптації до різних умов діяльності.

Опубліковано більше 50 наукових робіт, в тому числі 1 монографія та 15 методичних рекомендацій.

Підготовлено 1 аспіранта.

Підготовлено до Всеукраїнського конкурсу наукових студентських робіт з психології 2 роботи, за які отримано перше та третє місця.

Нагороджена знаком «Відмінник освіти України».

Пивоварчик Ірина Михайлівна - кандидат психологічних наук, доцент, завідувачка кафедри теорії та методики практичної психології

https://www.facebook.com/profile.php?id=100001978389592

Телефон: +38 (066) 421-06-03

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Викладає курси:

1. Етнопсихологія

2. Основи психотерапії

3. Теорія та практика арт-терапії

Основними напрямами наукових досліджень є: історія психології, психотерапія та арт-терапія в психологічній практиці.

За науковою проблематикою опубліковано більше 40 наукових робіт, в тому числі 1 монографія та 5 методичних рекомендацій.

Мельничук Ірина Валентинівна - кандидат психологічних наук, доцент кафедри теорії та методики практичної психології

Телефон: +38 (097) 21-06-312

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Викладає курси:

1. Психологія загальна та вікова

2. Юридична психологія з методикою проведення психологічної експертизизи в різних галузях психології

3. Іміджелогія

4. Соціальні технології

5. Правова психологія

Основними напрямами наукових досліджень є: юридична психологія, психологія розвитку особистості, іміджелогія, емоційний розвиток особистості.

За науковою проблематикою опубліковано більше 100 наукових робіт, частина з яких надрукована у виданнях Угорщини, в тому числі 1 монографія, 1 навчальний посібник та 1 методичні рекомендації

Коваль Катерина Iгорiвна – старший викладач кафедри теорiї та методики практичної психології https://www.facebook.com/kate.koval.14

+380506757777 Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Викладає курси:

1. Психологічний спецпрактикум по спецкурсах

2. Соціальна психологія

3. Основи психокорекції

Основними напрямами наукових досліджень є: тілесно-орієнтована психотерапія, бодинаміка, ЕМДР-терапія травми, арт-терапія в роботі з дітьми, дослідження професійних ролей практичного психолога.

За науковою проблематикою опубліковано 12 наукових робіт.


Головська Ірина Георгіївна - кандидат психологічних наук, доцент кафедри теорії та методики практичної психології

Телефон: +38 (050) 4168032

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Викладає курси:

1 Основи психологічного консльтування

2 Організаційна психологія

3 Психологія управління

Основними напрямами наукових досліджень є: емоційна регуляція учбової діяльності, особливості психологічного впливу, психологічне консультування

За науковою проблематикою опубліковано більше 60 наукових робіт.

Підготовлено 2 аспіранта.

width=297

Вдовіченко Оксана Володимирівна - доктор психологічних наук, доцент.

https://www.facebook.com/psychologistOV

Телефон: +38 (050) 490-29-11 e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Викладає курси:

1. Зоопсихологія та еволюція психіки.

2. Політична психологія.

3. Психологія сексуальності.

4. Психологія травмуючих ситуацій.

Основними напрямами наукових досліджень є: психологія ризику, специфіка роботи психолога в екстремальних та кризових ситуаціях.

За науковою проблематикою опубліковано більше 70 наукових робіт, в тому числі 2 монографії.

width=297

Велитченко Леонід Кирилович – доктор психологічних наук, професор, професор кафедри теорії та методики практичної психології

Телефон: +038 (097) 213 58 50

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Викладає курси:

1. Методологічні та теоретичні проблеми психології

2. Методика та організація наукового дослідження

3. Психологія вищої освіти

Основними напрямами наукових досліджень є: психологія особистості, психологія педагогічної взаємодії

За науковою проблематикою опубліковано 140 наукових робіт, в тому числі 3 монографії, 10 навчальних посібників

width=297

Кондрицька Ганна Олександрівна – заступник декана соціально-гуманітарного факультету, старший викладач кафедри теорії та методики практичної психології

Телефон: +38 (067) 482-92-72 e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Викладає курси:

1. Загальна психологія

2. Практикум з психології

3. Психодіагностика

За науковою проблематикою опубліковано більше 30 наукових робіт, в тому числі 5 методичних рекомендацій.

width=297

Косьянова Олена Юріївна – кандидат психологічних наук, викладач, викладач кафедри теорії та методики практичної психології, завідувачка лабораторії загальної та інклюзивної психодіагностики. https://www.facebook.com/profile.php?id=100009433819347

Телефон: +38 (096) 331-71-99

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Викладає курси:

1. Експериметнальна психологія

2. Психологія обману, практична поліграфологія

3. Правові основи рекламної діяльності, нормативно-правове забезпечення діяльності психолога

Основними напрямами наукових досліджень є: проведення експериментів в напрямку психології обману в міжособистісній взаємодії, теорія та практика використання поліграфу в практичній діяльності психолога.

За науковою проблематикою опубліковано більше 20 наукових робіт, в тому числі 1 монографія.

width=297

Ситнік Світлана Володимирівна, кандидат психологічних наук, доцент.

Завідувачка секції психології Малої академії наук з 2007 року.

Телефон: +38 (067) 481-93-26

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Викладає курси:

1. Основи психокорекції

2. Професіоналізація особистості

3. Психологія реклами та PR-діяльності

Основн

ими напрямами наукових досліджень є: психологія міжособистісної взаємодії, системна сімейна психотерапія, психотерапія психологічної травми.

За науковою проблематикою опубліковано більше 120 наукових робіт, серед яких: 1 монографія, методичні рекомендації по виконанню і захисту курсових робіт, 2 стандартизовані методики, що діагностують особливості особистості.

width=297

Слюсаренко Марія Іванівна – к. н. з соціальних комунікацій, старший викладач кафедри теорії та методики практичної психології.

Телеф

он: +38(066) 78–53–162 Email: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Викладає курси:

1. Основи журналістики;

2. Основи рекламознавства;

3. Комерційна реклама;

4. Соціальна реклама;

5. Історія та теорія PR.

Основні напрями наукових досліджень: історія та теорія реклами та PR; історія та теорія журналістики; жанри журналістики; публіцистка.

За науковою проблематикою опубліковано 20 статей.

width=297

Супрун Людмила Вікторівна – доктор наук із соціальних комунікацій, професор кафедри теорії та методики практичної психології.

Телефон: +38 (096) 314-67-27

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Викладає курси:

1. Психологія та соціологія масових комунікацій.

2. Експертиза рекламної та PR-продукції.

3. Організація та розробка PR-заходів.

4. PR-технології.

Основними напрямами наукових досліджень є: теорія та історія журналістики, медіалінгвістика, методика викладання журналістики у вищій школі.

За науковою проблематикою опубліковано більше 180 наукових робіт, в тому числі 3 одноосібні і 2 колективні монографії, 1 наукова брошура, 5 навчальних посібників, 2 з яких мають гриф МОН України, 5 методичних рекомендацій.

width=297

Татьянчиков Андрій Олександрович – кандидат психологічних наук, доцент. Фейсбук: https://www.facebook.com/andrei.tatianchikov e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Викладає курси:

1. Методи психологічного дослідження: статистика та математичні методи в психології

2. Вступ до спеціальності Реклама та зв’язки з громадськістю

3. Корпоративна культура та PR

4. Теорія і практика масових комунікацій

5. Психологія

Основними напрями наукових досліджень є: проблема адаптації у віковій та педагогічній психології; дослідження психологічних факторів рекламного впливу у медіа-середовищі.

За науковою проблематикою опубліковано понад 50 наукових робіт, в тому числі 3 колективні монографії, науково-методичний посібник, методичні рекомендації.

width=297

Фурман Анатолій Анатолійович – доктор психологічних наук, доцент, декан соціально-гуманітарного факультету.

https://www.facebook.com/profile.php?id=100004328385736

Телефон: +38 (067) 779-77-12; +38 (093) 779-77-12 e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.; Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Викладає курси:

1. Вступ до спеціальності.

2. Професіоналізація особистості.

3. Психопрофілактика та психогігієна.

Основними напрямами наукових досліджень є: загальна психологія, історія психології, психософія, методологія наукових досліджень; у сферу професійних інтересів входять пошукування особистісного способу буття як автономної форми-цілісності екзистенціювання людини через розкриття її смисложиттєвих орієнтирів, котрим притаманна синергійна організація, що охоплює почуттєві, інтелектуальні, соціокультурні, духовні, естетичні і миследіяльні складові.

За науковою проблематикою опубліковано більше 50 наукових робіт, в тому числі 2 одноосібні монографії, 2 колективні монографії, статті та тези за матеріалами конференцій.

width=297

Фурман Дар’я Андріївна – викладач-стажист.

Телефон: +38 (063) 669-35-64 e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Викладає

навчальні курси:

1. Професіоналізація особистості

2. Соціальна психологія

3. Практикум з групової психокорекції

4. Клінічна психологія

5. Основи психологічного консультування

Основними напрямами наукових досліджень є: загальна психологія, історія психології, психоконсультування; в орбіту пошукових інтересів входить проблематика психологічних впливів медіа-простору на свідомість та формування на цій основі патернів і диспозицій особистості.

За науковою проблематикою опублікована 1 стаття: Раціонально-психологічні організованості медіа-проектної діяльності.

width=297

Чебикін Олексій Якович - доктор психологічних наук, професор, академік НАПН України, заслужений діяч науки і техніки України

Телефон: +38 (048) 723-40-98 e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. Skype: Chebykin-Aleksej

Здобутки в науково-педагогічній та організаційно-управлінській роботі академіка О. Я. Чебикіна неодноразово відмічалися численними нагородами, подяками та дипломами в межах вітчизняного та світового наукового простору, серед яких: ордени «За заслуги» II та III ступенів, нагрудний знак «Петро Могила», медалі «Ушинський К. Д.», «Григорій Сковорода», «Володимир Мономах», почесними грамотами Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, регіональних влад та ін.

Він також нагороджувався відзнаками рейтингу популярності «Народне визнання»: у 2010 р. – за розвиток науки в Південному регіоні, у 2011 р. – за вагомий внесок у розвиток науки, у 2012 р. – керівник року, у 2013 р. – ректор року. У 2015 році увійшов до 100 впливових одеситів за рейтингом Південноукраїнського медіахолдингу.

Викладає навчальні курси:

1. Методика викладання психології у вищій школі

Основними напрямами наукових досліджень є:

Проблемитика емоційної регуляції діяльності, що сформувала відому як в нашій країні, так і за її межами наукову школу О. Я. Чебикіна.

Основні наукові здобутки школи: концепція про детермінуючі фактори емоційної стійкості людини та умови її формування; концептуальна модель емоційної регуляції пізнавальної діяльності, концепція емоційної зрілості особистості, концепція сучасного вчителя та ін.

Результати досліджень пройшли апробацію на 120 міжнародних конгресах, з’їздах, конференціях, у понад 600 наукових працях, у тому числі 26 монографіях, 14 науково-тематичних збірниках, 20 посібниках і розробках для науковців, викладачів, студентів, батьків, 18 навчальних планах та програмах для підготовки психологів, 400 статтях та доповідях, частина з яких надрукована у виданнях Австрії, Бельгії, Франції, ФРН, Іспанії, США тощо. Упровадження численних психологічних розробок (технологій) у практику педагогічної, інженерної та військової діяльності дали соціальний та економічний ефект на сотні тисяч гривень.

У межах наукової школи ним підготовлено майже 60 аспірантів та докторантів.


ІІІ. Наукова робота.

Високий рівень фахової підготовки майбутніх психологів випускової кафедри засвідчує наявність наукових шкіл, організація круглих столів, семінарів, диспутів, участь у різноманітних конференціях. Всі ініційовані науково-практичні заходи проводяться під егідою Одеської асоціації професійних психологів. В межах наукової школи академіка, професора,

доктора психологічних наук О. Я. Чебикіна досліджуються проблеми, пов’язані з емоційною цариною особистості: розвитком афективної сфери дітей різного віку (канд. психол. наук, доц. І. В. Мельничук), її залежності від соціально-психологічних умов виховання (канд. психол. наук, доц. І. П. Кондратьєва), становлення емоційної зрілості (канд. психол. наук, доц. І. Г. Павлова) й почуттєвої регуляції психологічної взаємодії осіб (канд. психол. наук, доц. І. Г. Головська). Крім того, співробітниками кафедри розробляються проблеми розвитку мисленнєвих операцій (канд. психол. наук, доц. Л. М. Цибух), цілеутворення та цілепокладання (канд. психол. наук, доц. Н. Д. Хмель), психологічної готовності до навчання (канд. психол. наук, доц. І. Д. Поспєлова), становлення визначних віх професійної діяльності (канд. психол. наук, доц. С. В. Ситнік), питання розробки тренінгових технологій (канд. психол. наук Т. В. Сінєльнікова), впливу соматичних захворювань на психіку людини (канд. психол. наук, доц. Т. М. Лазоренко), а також науково-практичні розвідки в області психотерапії й арт-терапії (канд. психол. наук І. М. Пивоварчик) та ін.

Доктор психологічних наук, професор, Л. К. Велитченко працює над проблемою дослідження психологічних механізмів суб’єктності людини. Старший науковий співробітник, доктор психологічних наук, доцент О. І. Санніков вивчає проблему предикторів вибору і прийняття рішень особистістю: дослідження, вимірювання та прогнозування реалізації концепції варіативного професіоналізму. Наукові інтереси доктора психологічних наук, доцента А. А. Фурмана спрямовані на пошукування особистісного способу буття як автономної форми-цілісності екзистенціювання людини через розкриття її смисложиттєвих орієнтирів, котрим притаманна синергійна організація почуттєвих, інтелектуальних, соціокультурних, духовних, естетичних і миследіяльних складників. Доктор психологічних наук, доцент О. В. Вдовіченко фокусує свою науково-розвідкову увагу на циклічній структурно-процесуальній організації ризику, що пояснює його сутність, зміст, специфіку та вираженість в онтогенезі людини. Доктор наук із соціальних комунікацій, професор Л. В. Супрун досліджує проблематику теорії та історії журналістики, медіалінгвістики, методики викладання журналістики у вищій школі.

Викладачі випускової кафедри плідно опрацьовують колективну тему «Науково-методичні основи практичної підготовки психолога». Проведене теоретико-методологічне дослідження загальних тенденцій становлення особистості психолога у системі фахової підготовки дозволяє використовувати результати пошукувань в удосконаленні навчально-виховної роботи ВНЗ, у роботі психологічної служби вишу; обстоюваний методичний матеріал призначається для викладачів, організаторів факультетів і відділень з виявлення та розвитку фахового потенціалу особистості психолога.

Кафедра проводить інтенсивну роботу з підготовки кадрів вищої кваліфікації, її професори успішно працюють у спеціалізованій вченій раді з захисту докторських та кандидатських дисертацій за двома спеціальностями:

19.00.01 – загальна психологія, історія психології, 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія. Тематика науково-дослідних робіт на здобуття наукових ступенів кандидатів та докторів психологічних наук охоплює широкий спектр проблем у різних галузях психології. Результати досліджень складають основу для написання монографій за актуальними нині тематиками, які широко використовуються у навчальному процесі з профільних дисциплін кафедри.

Одержані висновки досліджень викладачів кафедри публікуються у провідних фахових виданнях, зокрема у часописі «Наука і освіта». Комплексний підхід до організації теоретичних та експериментальних досліджень дозволив кафедрі теорії та методики практичної психології стати опорною базою для організації та координації наукових досліджень, що здійснюються в Південному регіоні України.

Викладачі кафедри регулярно приймають участь у міжнародних і всеукраїнських наукових та науково-практичних конференціях; разом зі студентами виступають з доповідями й обговорюють актуальні проблеми сучасної психологічної науки на засіданнях студентського наукового гуртка; проходять стажування у вищих навчальних закладах м. Одеси та за кордоном, своєю чергою, кафедра є базою для проходження стажування викладачами психології відповідних факультетів вишів України.

ІV. Навчально-методична робота.

Зміст навчально-методичної роботи кафедри є багатоаспектним, гнучким та відповідає сучасним потребам суспільства і вимогам Міністерства освіти і науки України до змісту вищої освіти.

Працівниками кафедри здійснено значний поступ в навчально-методичному забезпеченні підготовки фахівців спеціальності 053 Психологія за першим (бакалаврським), другим (магістерським) та третім (науково-освітнім) рівнями. На сьогодні кафедра має в наявності авторські робочі програми усіх дисциплін з підготовки професійних психологів.

Згідно з тематикою навчальних програм співробітниками кафедри розробляються методичні рекомендації, в яких відображено тематику, зміст, питання для самостійного опрацювання, зразки типових практичних завдань, завдання для самоконтролю знань студентів з усіх навчальних курсів. Методичні рекомендації висвітлюють актуальні напрями науково-дослідних пошукувань і є оригінальними за композиційним та змістовим наповненням.

Сутнісний вміст робочих програм навчальних дисциплін щоразу переглядається викладачами кафедри для його поліпшення і вдосконалення. Співробітниками розробляються, оновлюються та допрацьовуються програми державних іспитів, коригуються завдання до модульного контролю. Слід відзначити роботу авторів монографій, навчальних посібників, серед яких декілька отримали гриф МОН України: д. психол. н., проф. О. Я. Чебикін, д. психол. н., проф. Л. К. Велитченко, д. психол. н., доц. О. В. Вдовіченко, к. психол. н., доц. І. В. Мельничук та інші. Навчальні посібники і підручники відрізняються своєрідністю, цікавими ідеями та

актуальним професійно зорієнтованим матеріалом, вперше розробленим представниками кафедри і виданими в Україні.

V. Організаційна робота.

Організаційна робота на кафедрі здійснюється за такими напрямками:

1. Виховна робота зі студентським колективом. Куратори академічних груп співпрацюють зі студентами на паритетних засадах, організовують різноманітні дорадчі, інформаційні заходи, активно долучаються до просвітницьких і розвивальних загальноуніверситетських та факультетських заходів, проводять бесіди за актуальною для студентської молоді тематикою під час кураторських годин, відвідують гуртожитки та інструктують наступників з питань щодо запобігання розповсюдження у молодіжному середовищі негативних явищ: пияцтва, паління, наркоманії тощо, проводять моніторинг працевлаштування випускників.

2. Профорієнтаційна робота та довузівська підготовка молоді –проводяться профорієнтаційні зустрічі, презентації напряму підготовки 053 Психологія, бесіди зі старшокласниками та абітурієнтами, їх батьками, адміністрацією навчальних закладів м. Одеси та Одеської області під час проходження різних видів практики (д. психол. н., доц. Фурман А. А., к. психол. н., доц. Пивоварчик І. М., к. психол. н., доц. Ситнік С. В., к. психол. н., доц. Сінєльнікова Т. В., к. психол. н., доц. Цибух Л. М., ст. викл. Кондрицька Г. О. та інші), організуються виступи викладачів у ЗМІ (д. психол. н., проф. Чебикін О. Я., д. психол. н., проф. Велитченко Л. К., к. психол. н., доц. Поспєлова І. Д., к. психол. н., доц. Татьянчиков А. О.).

3. Проведення позанавчальних заходів – залучення студентів до участі в заходах з професійної просвіти Громадського об’єднання «Одеська асоціація професійних психологів», психолого-освітньої майстерні «Скріпка», а також культурних подій університету та художньої самодіяльності.

4. Організація та проведення всеукраїнських олімпіад зі спеціальності «Психологія», міжнародних та всеукраїнських студентських конференцій, а також тематичних круглих столів, диспутів, консультацій, творчих вечорів, турнірів, семінарів, читань, квестів з проблем психології; видання програм та матеріалів проведених наукових заходів.

VI. Контакти.

м. Одеса, вул. Фонтанська дорога, 4 (корпус 8), ауд. 109

сайт: www.psy-ushynsky.org.ua

тел.: (048) 705-69-70; (063) 760-69-09; (066) 421-06-03

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Пустая синяя полоска

© 2017 Університет Ушинського