Інформаційно-видавничий відділ

Інформаційно-видавничий центр створено в січні 2001 року. В центрі за 11 років видано біля 140 журналів «Науковий вісних ПНПУ ім. К.Д. Ушинського», 30 номерів журналу «Виховання і культура», 20 спецвипусків, біля 20 методичних рекомендацій, 4 збірки віршів, 10 бібліографічних покажчиків. Видається газета Південноукраїнського національного педагогічного університету ім. К.Д. Ушинського – «Калейдоскоп подій та думок».

Інформаційний центр щорічно презентує наукову і видавничу діяльність університету на Всеукраїнських виставках-форумах «Українська книга на Одещині».

Упродовж 2006-2012 рр. з ініціативи центру проведено біля 10 духовно-просвітницьких конференцій, семінарів, читань (І Міжнародна конференція «Християнські цінності в освіті» 2007 р. м. Одеса; 1–5 регіональні Різдвяні читання 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 рр.; 1–3 регіональні Пасхальні читання 2010, 2011, 2012 рр. та ін.).

Центр займається консультуванням аспірантів та учителів шкіл. З ініціативи центру створено два постійно діючих семінари:

1. Педагогічна антропологія.

2. Історичне краєзнавство.

В центрі підготовлено біля 300 макетів різноманітних видань. Найбільш цікаві з них: Кравченко Лидия. «Удались от зла и сотвори благо»: о чем заставил задуматься роман А.С. Пушкина «Дубровский»: Город N в поэме Н.В. Гоголя «Мертвые души» / Кравченко Л. – 2 изд. – Одесса: видавець Букаєв Вадим Вікторович, 2009. – 235 стор.; Рибалка Валентин Васильович. Теорії особистості у Вітчизняній психології та педагогіці: Навчальний посібник. – Одеса: Букаєв Вадим Васильович, 2009. – 575 с.; Храмы и монастыри Одессы и Одесской области: Выпуск 3 / Яций А.М. – Одесса: «ТЭС», 2012. – 432 с. та багато ін.

У центрі працює 7 робітників: завідуючий центром - Яцій Олександр Михайлович, Потапенко Т.М, Ротко М.М., Перегінчук Т.М, Ситніков С.Є., Смірнова Н Г, Вестерлі В.М.

 

© 2017 Університет Ушинського