Нормативні документи

НАЗВА ТИП  РОЗМІР   ШИФР 
Відомості про здійснення освітньої діяльності L001.PDF  (1010.643 кБайт)  L001
Про надання послуг з підвищення кваліфікації ДЕРЖАВНОГО ЗАКЛАДУ «ПІВДЕННОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ К. Д. УШИНСЬКОГО» pdf  (337.106 кБайт)    L002
Сертифікат про акредитацію ДЕРЖАВНОГО ЗАКЛАДУ «ПІВДЕННОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ К. Д. УШИНСЬКОГО» pdf  (1151.095 кБайт)    S001
Сертифікати про акредитацію освітнього ступеня "МАГІСТР" ДЕРЖАВНОГО ЗАКЛАДУ «ПІВДЕННОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ К. Д. УШИНСЬКОГО» pdf  (100255.379 кБайт)    S002
Сертифікати про акредитацію рівня підготовки "СПЕЦІАЛІСТ" по всім спеціальностям ДЕРЖАВНОГО ЗАКЛАДУ «ПІВДЕННОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ К. Д. УШИНСЬКОГО» pdf  (8234.858 кБайт)    S003
Сертифікати про акредитацію рівня підготовки "БАКАЛАВР" по всім спеціальностям ДЕРЖАВНОГО ЗАКЛАДУ «ПІВДЕННОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ К. Д. УШИНСЬКОГО» pdf   (21611.806 кБайт)    S004
Статут ДЕРЖАВНОГО ЗАКЛАДУ «ПІВДЕННОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ К. Д. УШИНСЬКОГО» pdf   (10649.848 кБайт)    ST001
ПЛАН РОБОТИ ТА РОЗВИТКУ НА 2009-2020 РОКИ ДЕРЖАВНОГО ЗАКЛАДУ «ПІВДЕННОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ К. Д. УШИНСЬКОГО» pdf   (272.998 кБайт)    ST002
ДОДАТОК ДО ПЛАНУ РОБОТИ ТА РОЗВИТКУ НА 2009-2020 РОКИ ДЕРЖАВНОГО ЗАКЛАДУ «ПІВДЕННОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ К. Д. УШИНСЬКОГО» pdf  (4479.696 кБайт)    ST002_d

СТРАТЕГІЧНІ ПРІОРИТЕТИ ТА ПЛАН РОЗВИТКУ ПІВДЕННОУКРАЇНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ імені К. Д. Ушинського на 2014-2022 роки (зі змінами)

pdf (16567.733 кБайт)    ST002_n

Акт узгодження переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти за ступинями (освітньо-кваліфікаційними рівнями) бакалавра, спеціаліста, магістра та ліцензованого обсягу Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського»
Ліцензія: Серія АЕ № 636480 дата видачі 17.06.2015

pdf   (5102.946 кБайт)    A001

АНТИКОРУПЦІЙНА ПРОГРАМА ДЕРЖАВНОГО ЗАКЛАДУ «ПІВДЕННОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕ ІМЕНІ К. Д. УШИНСЬКОГО»

pdf   (708.137 кБайт)    A002
Перелік структурних підрозділів та робочих органів Державного закладу "Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського" pdf   (1515.69 кБайт)   PS2
Правила внутрішнього розпорядку ДЕРЖАВНОГО ЗАКЛАДУ «ПІВДЕННОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ К. Д. УШИНСЬКОГО» pdf   (6495.274 кБайт)   PV002
Зміни до правил внутрішнього розпорядку ДЕРЖАВНОГО ЗАКЛАДУ «ПІВДЕННОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ К. Д. УШИНСЬКОГО» pdf (527.552 кБайт)   ZPV002
Колективний договір між адміністрацією і профкомом первинної профспілкової організації Південноукраїнського національного педагогічного університету ім. К.Д. Ушинського на 2015-2019 рр. pdf    (7223.145 кБайт)    P052
Витяг з рішення Акредитаційної комісії від 25 листопада 2014 року. Протокол № 113. pdf  (460.405 кБайт)    V001
Майно (будівлі, споруди, інші основні засобиі матеріальні цінності), що знаходятьсяна балансі Державного закладу "Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського" pdf   (626.476 кБайт)   M001
Наказ №231 (24 жовтня 2016)    (260.758 кБайт)    
Наказ про стипендіальну комісію Університету    (1783.947 кБайт)    
Правила призначення академічних стипендій (624.016 кБайт)  
Наказ №175 (05 липня 2017) (587.655 кБайт)  
Порядок визнання у Державному закладі "Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського" здобутих в іноземних вищих навчальних закладах наукових ступенів (6420.528 кБайт)  
Наказ про переоформлення (2343.616 кБайт) N01801
Наказ МОН від 18.01.2018 № 53-л про ліцензування освітньої діяльності    
РОЗПОРЯДЖЕННЯ про поштову скриньку (скриньку довіри) з питань запобігання та протидії корупції і хабарництва та покращання роботи структурних підрозділів університету (234.042 кБайт) ROZ01
БАЗОВІ ПОЛОЖЕННЯ ПОЛОЖЕННЯ  ДЕРЖАВНОГО ЗАКЛАДУ «ПІВДЕННОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ К. Д. УШИНСЬКОГО»   
Положення про порядок звернення громадян та організації їх особистого прийому в Державному закладі "Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського" pdf (2474.8 кБайт)  
Положення про комісію з питань доброчесності Державного закладу "Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського" pdf (581.987 кБайт)  
Положення про академічну доброчесність Державного закладу "Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського" pdf (618.598 кБайт)  
Положення про порядок виявлення та встановлення фактів недоброчесності у Державному закладі "Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського" pdf (640.082 кБайт)  
Положення про організацію освітнього процесу Державного закладу "Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського" pdf   (401.402 кБайт)    P002
Положення про освітню програму ДЗ "Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського" за першим (бакалаврським), другим (магістерським) та третім (освітньо-науковим) рівнями
pdf (338.529 кБайт)   P001
Положення про порядок відрахування, переривання навчання, поновлення і переведення осіб, які навчаються у закладах вищої освіти, а також надання їм академічної відпустки pdf (348.665 кБайт)   P079
Положення про порядок створення та організацію роботи екзаменаційної комісії Державного закладу "Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського"  pdf  (6036.043 кБайт)    P051
Положення про ректорат Державного закладу "Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського" pdf   (1090.745 кБайт)     P054
Положення про надання платних освітніх послуг Державного закладу "Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського" pdf    (0 кБайт)    P055
Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність учасників освітнього процесу Державного закладу "Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського" pdf    (268.681 кБайт)    P047

ПОЛОЖЕННЯ про Наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського»

pdf    (439.347 кБайт)    P050
Положення "Про порядок проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників та укладання з ними трудових договорів (контрактів) у Державному закладі "Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського" " pdf    (1066.855 кБайт)    P048

ПОЛОЖЕННЯ  про переведення студентів на вакантні місця державного замовлення у Державному закладі «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського»

pdf    (2072.744 кБайт)  P049
Положення про бухгалтерію Державного закладу "Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського" pdf   (1989.023 кБайт)    P005

Положення про Вчену Раду Державного закладу "Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського" 

pdf   (433.3 кБайт)    P006

Регламент ученої ради Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського»

pdf (323.014 кБайт)   R001
ПОЛОЖЕНИЯ ПРО НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ВIДДIЛ ДЕРЖАВНОГО ЗАКЛАДУ «ПІВДЕННОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦIОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГIЧНИЙ УНIВЕРСИТЕТ IMEHI К. Д. УШИНСЬКОГО»  pdf   (2634.019 кБайт)    P0071
Положення про підготовчі курси Державного закладу "Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського" pdf   (1134.816 кБайт)    P009
Положення про атестацію Державного закладу "Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського" pdf   (3010.006 кБайт)    P010
Положення про студентське самоврядування Державного закладу "Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського" pdf   (4981.694 кБайт)    P014
Положення про навчально-тренувальний та оздоровчо-реабілітаційний комплекс "Буревісник" Державного закладу "Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського" pdf   (613.132 кБайт)    P015
Положення про інформаційно-видавничий центр Державного закладу "Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського" pdf (609.768 кБайт)    P016
Положення про відділ міжнародних зв`язків Державного закладу "Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського" pdf (3030.19 кБайт)    P017
Положення про психологічну службу Державного закладу "Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського" pdf  (2568.876 кБайт)  P018
Положення про обробку і захист персональних даних Державного закладу "Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського" pdf  (2963.03 кБайт)  P019
Положення про проведення практики студентів Державного закладу "Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського" pdf  (670.913 кБайт)  P020
Положення про проведення практики здобувачів вищої освіти Державного закладу "Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського" pdf  (3716.23 кБайт) P104
Положення про підвищення кваліфікації та стажування педагогічних та науково- педагогічних працівників Державного закладу "Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського" pdf  (2504.031 кБайт)  P021
Положення про обрання та прийняття на роботу науково-педагогічних працівників Державного закладу "Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського" pdf (1021.242 кБайт)    P022
Положення про адмінистративно-господарську частину Державного закладу "Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського" pdf  (976.141 кБайт)  P023
Положення про бібліотеку Державного закладу "Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського" pdf (3761.005 кБайт)   P024 
Положення про відділ кадрів Державного закладу "Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського" pdf (661.079 кБайт)    P025
Положення про відділ нових інформаційних технологій Державного закладу "Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського" pdf (1136.518 кБайт)    P026
Положення про естрадний театр Державного закладу "Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського" pdf  (1227.423 кБайт)  P027
Положення про студентський гуртожиток Державного закладу "Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського" pdf  (1859.549 кБайт)  P028
Положення про студентський клуб Державного закладу "Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського" pdf (601.959 кБайт)    P029
Положення про відділ матеріально-технічного постачання Державного закладу "Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського" pdf  (1002.366 кБайт)  P030
Положення про порядок вступу та навчання іноземних громадян в Державному закладі "Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського" pdf (2506.256 кБайт)    P033
Положення про освітньо-культурний центр "Інститут Конфуція" при Державному закладі "Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського" pdf (1440.82 кБайт)    P034
Положення про підрозділ(сектор) щодо сприяння працевлаштуванню студентів і випускників Державного закладу "Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського" pdf  (1278.923 кБайт)  P035
Положення про систему менеджменту якості вищої освіти Державного закладу "Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського" pdf  (1025.268 кБайт)  P036
Правила внутрішнього розпорядку гуртожитку Державного закладу "Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського" pdf (2076.664 кБайт)    P037
Положення про Державний навчальний заклад "Одеський професійний ліцей сфери послуг Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського" pdf (5399.972 кБайт)    P038
Інструкція з діловодства в Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського» pdf  (1606.373 кБайт)  I001
Положення про систему забезпечення якості освіти (систему втнутрішнього забезпечення якості) Державного закладу "Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського" (3982.384 кБайт)   P046
Положення про порядок супроводу (надання допомоги) осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення (2809.081 кБайт)   P01801 
Положення про ЗАГАЛЬНИЙ ВIДДIЛ Державного закладу "Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського" (1220.042 кБайт)   P01801 
Зразки документів про вищу освіту (1489.009 кБайт)    
Експертні висновки первинної акредитаційної експертизи
Магістри за спеціальністю 8.0203010 Філософія*
Магістри за спеціальністю 8.02020201 Хореографія*
Магістри за спеціальністю 8.01010501 Корекціяна освіта (Логопедія)

 

 

Пустая синяя полоска

© 2017 Університет Ушинського