Вчена рада

Загальна інформація
Склад Вченої ради університету
Порядок присовєння вчених звань
План роботи Вченої ради 
Рішення Вченої ради

Загальна інформація

Вчена рада університету є колегіальним органом управління університету, до компетенції якої належать: подання на конференцію трудового колективу університету проекту Статуту, а також змін і доповнень до нього; ухвалення фінансового плану і звіту університету; затвердження навчальних програм і навчальних планів, ухвалення рішень з питань: організації навчально-виховного процесу, здійснення основних напрямів наукових досліджень, науково-педагогічної діяльності структурних підрозділів, щодо кандидатур для присвоєння вчених звань доцента, професора, старшого наукового співробітника; присвоєння вчених звань та наукових ступенів університету тощо.
Учену раду університету очолює її голова – ректор, академік Чебикін Олексій Якович. До складу вченої ради входять:
- проректори;
- декани факультетів, директори інститутів,
- головний бухгалтер;
- керівники органів самоврядування університету;
- учений секретар;
- виборні представники, які представляють науково-педагогічних працівників і обираються з-поміж завідувачів кафедр, професорів, докторів наук;
- виборні представники, які представляють інших працівників університету і які працюють у ньому на постійній основі.
Координацію діяльності вченої ради здійснює вчений секретар – доцент <Босак Ніна Федорівна, телефон: +38048-733-12-50

 

 

 

Пустая синяя полоска

© 2017 Університет Ушинського