Рішення Вченої ради

Рішення вченої ради ПНПУ імені К. Д. Ушинського Протокол № 2 від 26 вересня 2019 року

З питання «Звіт про результати роботи приймальної комісії за 2019 рік».
    Заслухавши й обговоривши звіт заступника відповідального секретаря приймальної комісії О. О. Сакалюк, учена рада
УХВАЛИЛА:

Рішення вченої ради ПНПУ імені К. Д. Ушинського Протокол № 1 від 29 серпня 2019 року

 1. З питання «Звіт докторантів про виконання індивідуальних планів наукової роботи та закінчення докторантури».
  Заслухавши й обговоривши звіти докторантів, учена рада
  УХВАЛИЛА:
  Затвердити звіти докторантів про виконання індивідуальних планів наукової роботи та закінчення докторантури:
  – Л. О. Матохн

юк (053 – психологія);
    – А. Г. Іверши

нь (012 – дошкільна освіта);
    – І. І. Проноз

а (052 – психологія);
    – В. М. Ярошен

ко 052 – психологія).

Рішення вченої ради ПНПУ імені К. Д. Ушинського Протокол № 10 від 30 травня 2019 року

З питання «Про організацію навчальної і педагогічної практик в університеті».
    Заслухавши й обговоривши завідувача практики А. І. Іщенко, учена рада 

Рішення вченої ради ПНПУ імені К. Д. Ушинського Протокол № 9 від 25 квітня 2019 року

1. З питання «Про внесення змін до стратегічних планів розвитку Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського».
Заслухавши й обговоривши інформацію помічника ректора Г. В. Музиченко, учена рада
УХВАЛИЛА:

Рішення вченої ради ПНПУ імені К. Д. Ушинського Протокол № 8 від 28 березня 2019 року

1.    З питання «Звіт про роботу бібліотеки за 2018 рік».
    Заслухавши й обговоривши звіт В. В. Візнюк та співдоповідь О. С. Монке, учена рада
УХВАЛИЛА:

Рішення вченої ради ПНПУ імені К. Д. Ушинського Протокол № 7 від 28 лютого 2019 року

 1. З питання «Особливості організації освітнього процесу для іноземних громадян на факультеті музичної та хореографічної освіти (за 2017, 2018 роки)».

Рішення вченої ради ПНПУ імені К. Д. Ушинського Протокол № 6 від 31 січня 2019 року

 1. З питання «Звіт з науково-дослідної роботи університету за 2018 рік згідно з тематичними планами за рахунок коштів державного бюджету та за кошти основної діяльності. Затвердження тематичних планів науково-дослідної діяльності на 2019 рік».
      Заслухавши й обговоривши 

Рішення вченої ради ПНПУ імені К. Д. Ушинського Протокол № 5 від 28 грудня 2018 року

Поточні справи
1.1. Про присвоєння вченого звання.
    Заслухавши й обговоривши інформацію в.о. завідувача кафедри Л. М. Коргун та провівши таємне голосування, учена рада
УХВАЛИЛА: рекомендувати кандидатуру Буздуган Олени Анатоліївни до присвоєння вченого звання доцента кафедри сімейної та спеціальної педагогіки і психології.

Сторінка 1 із 6

 

Пустая синяя полоска

© 2017 Університет Ушинського