Рішення Вченої ради

Протокол № 9 від 22 лютого 2017 року

Рішення вченої ради ПНПУ імені К. Д. Ушинського

Протокол № 9 від 22 лютого 2017 року

1.З питання «Атестація стипендіатів Кабінету Міністрів України для молодих учених».

Заслухавши й обговоривши звіт стипендіата М. М. Ручкіної, учена рада

УХВАЛИЛА:

1.1. Атестувати стипендіата Кабінету Міністрів України М. М. Ручкіну.

Протокол № 8 від 26 січня 2017 року

Рішення вченої ради ПНПУ імені К. Д. Ушинського

Протокол № 8 від 26 січня 2017 року

  1. З питання «Звіт з науково-дослідної роботи університету за 2016 рік згідно з тематичними планами за рахунок коштів державного бюджету та за кошти основної діяльності. Затвердження тематичних планів науково-дослідної діяльності на 2017 рік». 

Протокол № 5 від 24 листопада 2016 року

Рішення вченої ради ПНПУ імені К. Д. Ушинського

Протокол № 5 від 24 листопада 2016 року

  1. З питання «Звіт про роботу екзаменаційних комісій в університеті у 2015-2016 н. р.».

 

Протокол № 4 від 27 жовтня 2016 року

  1. З питання «Про хід виконання прикладного наукового дослідження «Психологічний супровід розвитку особистості школяра в рекреаційний період в контексті інноваційних технологій» (2012-2016 рр.)».

Заслухавши та обговоривши інформацію керівника теми, завідувач кафедри психології розвитку і соціальних комунікацій С. М. Симоненко, учена рада
 

Протокол № 3 від 29 вересня 2016 року

Рішення вченої ради ПНПУ імені К. Д. Ушинського

Протокол № 3 від 29 вересня 2016 року

 

  1. Про затвердження Положень про кафедри, факультети, відділення університету.

ІНФОРМАЦІЯ про виконання рішень ученої ради за 2015-2016 н. р.

ІНФОРМАЦІЯ

про виконання рішень ученої ради за 2015-2016 н. р.

Протокол № 12 від 30 червня 2016 року

Рішення Вченої ради ПНПУ імені К. Д. Ушинського

Протокол № 12 від 30 червня 2016 року

1. З питання «Підсумки роботи вченої ради університету у 2015-2016 н. р.».

Заслухавши та обговоривши інформацію вченого секретаря Н. Ф. Босак, учена рада

Протокол № 11 від 27 травня 2016 року

Рішення Вченої ради ПНПУ імені К. Д. Ушинського

Протокол № 11 від 27 травня 2016 року

1. З питання «Теорія і практика розвитку сучасної освіти та удосконалення системи управління навчальними закладами». Термін виконання НДР 2012-2016 рр.».

 

Пустая синяя полоска

© 2017 Університет Ушинського