Забезпечення якості освітньої діяльності та організація освітнього процесу


Положення про визнання в ДЗ "Південноукраїнський національний університет ім. К. Д. Ушинського" результатів навчання, отриманих у неформальній освіті  (449.256 кБайт)  
Положення про самостійну роботу студентів ДЗ "Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського"
pdf (13397.172 кБайт)  
Положення про освітню програму ДЗ "Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського" за першим (бакалаврським), другим (магістерським) та третім (освітньо-науковим) рівнями
pdf (347.727 кБайт)  
Положення про порядок створення та організацію роботи екзаменаційної комісії Державного закладу "Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського" pdf  (6036.043 кБайт)  
Положення про проведення практики здобувачів вищої освіти Державного закладу "Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського" pdf  (648.781 кБайт)
Положення про критерії, правила і процедури оцінювання навчально-методичної та організаційної діяльності науково-педагогічних працівників (1193.992 кБайт)
Положення про систему забезпечення якості освіти (Систему внутрішнього забезпечення якості 2016) (225.971 кБайт)
Положення про внутрішнє забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти 2020 (429.177 кБайт)
Положення про організацію контролю та оцінювання знань студентів Державного закладу "Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського"
(820.179 кБайт)

Моніторинг якості освітньої діяльності

Інструкція щодо процедури технічної перевірки на наявність текстових запозичень (академічного плагіату) (405.711 кБайт)

 

© 2017 Університет Ушинського

Please publish modules in offcanvas position.