Публічна діяльність ректора Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського

В.О. РЕКТОРА

УНІВЕРСИТЕТУ УШИНСЬКОГО

ЧЕБИКІН ОЛЕКСІЙ ЯКОВИЧ

Діяльність Чебикіна Олексія Яковича характеризує його як надзвичайно активного та талановитого вченого, організатора розвитку освіти і науки в Україні. Він пройшов шлях від вчителя сільської школи до завідувача кафедри, директора Південного наукового центру НАПН України, в. о. директора Одеського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України та ректора Університету Ушинського, є доктором психологічних наук, професором, академіком Національної академії педагогічних наук України, заслуженим діячем науки і техніки України та почесним професором різних зарубіжних університетів.

Очоливши університет, Олексій Якович проводить виважені реформи, які вже дозволили створити 15 інститутів, факультетів, відділень, 16 спеціалізованих інтернет-класів, 25 лабораторій, 7 спеціалізованих вчених рад із захисту кандидатських і докторських дисертацій, 8 міжнародних науково-інформаційних центрів, з яких один відкритий у Китаї, відділ нових інформаційних технологій, «Міжнародний міжуніверситетський консорціум онлайн» та інші. Університет у 15 разів збільшив підготовку іноземних студентів; в 11 разів збільшив кількість студентів, які щорічно виборюють призові місця як на вітчизняних, так і міжнародних олімпіадах, змаганнях, виставках, конкурсах; у 10 разів розширив міжнародну співпрацю на основі договорів майже зі 100 університетами та освітньо-науковими центрами різних країн; у 5 разів збільшив реалізацію міжнародних проєктів; значно розширив кількість напрямів, спеціальностей та спеціалізацій, за якими здійснюється підготовка студентів, аспірантів та докторантів; істотно розширив матеріальну базу, здійснюючи її системну модернізацію та ремонт; відбудував сучасну бібліотеку, яка відповідає найкращим світовим стандартам; отримав статус національного. Університет був відзначений багатьма нагородами, став членом різних авторитетних міжнародних асоціацій, у тому числі визнаний кращим в КНР серед 540 вишів різних країн з мовної підготовки та стабільно знаходиться в когорті лідерів серед профільних ЗВО держави. За різними міжнародними рейтингами (Round University Ranking) посідає 7 місце серед ЗВО України, за показниками бази даних SciVerse Scopus 2020 – 38 місце, за світовим рейтингом (UNIRanks) – 80 місце. Наразі реалізує масштабні проєкти, уводить у дію центр соціально-психологічної та медичної допомоги, юридичну клініку; започатковує будівництво сучасного студентського профілакторію, університетської клініки; активно модернізує професійну підготовку вчителів відповідно до вимог Нової української школи. Постійно працює над підвищенням кваліфікації, вивчаючи досвід та проходячи стажування в різних провідних університетах Європи, США та Азії.

Як учений, він має визнану наукову школу, у межах якої побудував концепцію емоційної стійкості людини, концепцію емоційної зрілості, концепцію емоційної регуляції пізнавальної діяльності, системно-діяльнісну концепцію підготовки вчителя майбутнього. Розкрив механізми, які визначають особливості прояву та розвитку атрактивності, емпатії, ризику, впливу: мультиплікації, фізичних дій, комп’ютера, мобільного телефона на психоемоційну сферу особистості, що розвивається. Упровадження його результатів дослідження в освітянську, інженерну, військову та інші діяльності дозволило отримати не тільки значний соціальний, а й економічний ефект. Усі ці та інші його трудові досягнення суттєво збагатили вітчизняну науку та практику. Ним підготовлено майже 700 наукових праць, з яких понад 30 монографій, різних посібників та статей, третину з них надруковано закордоном. Він є засновником та головним редактором наукового журналу «Наука і освіта» із психологічних, медичних та педагогічних наук. Під його керівництвом проведено понад 30 потужних міжнародних конгресів, конференцій, симпозіумів, реалізовано десятки міжнародних проєктів, які стали поштовхом до відкриття нових напрямів досліджень сучасної психологічної та педагогічної науки. У межах своєї наукової школи підготував майже 60 аспірантів та докторантів, які продовжують його дослідження в багатьох країнах. Уперше в Україні започаткував підготовку практичних психологів. Був одним із співавторів першої «Концепції педагогічної освіти в Україні» та є автором «Системно-діяльнісної концепції підготовки вчителя майбутнього». За його сприяння в Україні були створені перші експертні школи: з розвивального навчання, з вальдорфської педагогіки, з індивідуально-орієнтованого та випереджального навчання та інші.

Олексій Якович веде масштабну громадську діяльність, є редактором ряду як вітчизняних, так і зарубіжних авторитетних наукових видань, президентом Асоціації університетів України, віце-президентом Асоціації ректорів педагогічних університетів Європи, членом Президії НАПН України, має досвід роботи як член Атестаційної колегії МОН, Акредитаційної комісії МОН та експертної комісії з психологічних наук МОН України.

За свої визначні трудові досягнення, вагомий внесок у розвиток національної науки та освіти відзначений трьома державними орденами «За заслуги» I, II, III ступенів, Почесними грамотами Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України, а також різними відзнаками Міністерства освіти і науки України, Національної академії наук України та Національної академії педагогічних наук України та ін.

Працюючи ректором, О. Я. Чебикін у різні роки за рейтингом популярності «Народне визнання» «Південноукраїнського Медіа Холдингу» визначався переможцем у номінаціях: «За розвиток науки в Південному регіоні», «За вагомий внесок у розвиток науки», «Керівник року», «Ректор року». За підсумками проведення Благодійним фондом «Журналісти за демократію» та Інформаційним агентством «Одеса-медіа» щорічного рейтингу Олексій Якович Чебикін входив до «100 впливових одеситів» з 2016 по 2019 рік.


Життєві пріоритети академіка Олексія Чебикіна*

МОЄ ЖИТТЯ – це мрії, які ведуть до мети і допомагають досягти бажаного.

Освіта і наука – гарантія процвітання будь-якої держави. За рахунок високих технологій деякі країни Азії за короткий період стали високорозвиненими в усіх відношеннях. На жаль, в Україні поки що інші пріоритети…

Моє кредо – не розмови про справу, а прагнення досягти конкретних результатів. Справжню насолоду отримуєш тоді, коли вдається вирішити проблему, яку раніше ніхто не вирішував.

Політику на сучасному етапі сприймаю як дуже дороге шоу людей, зацікавлених вирішити перш за все свої особисті проблеми. Водночас для подолання виробничих труднощів з політиками потрібно дружити, тоді хоч зрідка вони допомагають.

Те, що відбувається на політичній арені в нашій країні останніми роками, викликає більше песимізму, ніж оптимізму. Єдине, що пом’якшує ситуацію, – це гумор і толерантність.

Сім’я – це найсвятіше і найкоштовніше в моєму житті. Я дуже люблю своїх близьких.

Усі мої захоплення пов’язані переважно з моєю роботою. Напевно, це погано. Хоча справа не в захопленнях і їх кількості, а в тому, на що вони тебе надихають і духовно збагачують.

Завжди отримую величезне задоволення як інтелектуальне, так і емоційне, від спілкування з розумними і гарними людьми.

Працюючи 16 годин на добу, я постійно перебуваю в стресових ситуаціях. Як людина азартна, долаю їх, а потім знаходжу нові. Інколи хочеться все кинути, але знаю напевно, що вже за день відчую нестачу адреналіну.

Бути вчителем вчителів – неймовірно складно і дуже відповідально. Горжуся, коли мої учні роблять великі успіхи і в чомусь перевершують мене.

Я завжди відкритий для спілкування з друзями, однодумцями й опонентами. Щодо ворогів скажу, що в мене їх немає, оскільки зла я нікому не роблю. Усі неприємності – від заздрісників.

_____________________________________________________________________________

*Журнал "Фаворит"/ Наши герои меняют мир. - 2009. - С.96.


***

Щосуботи академік О. Я. Чебикін здійснює особистий прийом здобувачів освіти та всіх охочих (за попереднім записом по телефону приймальні: +38-048-723-40-98).


ПЕРСПЕКТИВНА РОЗГОРНУТА ПРОГРАМА ДІЯЛЬНОСТІ кандидата на посаду ректора ЧЕБИКІНА ОЛЕКСІЯ ЯКОВИЧА на 2014-2020 роки

 

 

© 2017 Університет Ушинського