Вітаємо! Фізико-математичному факультету 100 років!

Навчальна робота

 1. Загальна фізика
 2. Теоретична фізика
 3. Теоретична механіка
 4. Фізика твердого тіла
 5. Астрономія і методика навчання астрономії у ВНЗ
 6. Електротехніка
 7. Вступ до спеціальності фізика
 8. Вибрані глави квантової фізики
 9. Експериментальні методи дослідження у геофізиці
 10. Астрофізика і астродинаміка
 11. Основи наукових досліджень
 12. Математичні методи фізики
 13. Основи наукових комунікацій іноземною мовою
 14. Молекулярна квантова механіка
 15. Чисельні методи у сучасній фізиці
 16. Рентгеноструктурний аналіз
 17. Мікроелектроніка і робототехніка
 18. Переддипломна практика
 19. Виробнича практика з фізики у ВНЗ
 20. Сучасні інформаційні технології в науці і освіті
 21. Педагогічні технології у навчанні фізики
 22. Малокутове розсіювання рентгенівських променів

 

 

 

Методична робота

Кафедра фізики здійснює методичну роботу за такими напрямами:

-   перспективне та поточне планування навчально-методичної роботи;

-   створення навчально-методичних комплексів з дисциплін і спеціальностей у відповідності із сучасними вимогами до рівня під­готовки фахівців;

-   удосконалення навчальних планів і програм підготовки фахівців;

-   вивчення обсягу й змісту самостійної роботи студентів, вироблення методичних рекомендацій із планування, організації й контролю самостійної роботи студентів;

-   організація системи підвищення педагогічної майстерності молодих викладачів, аспірантів і наукових співробітників;

-   аналіз забезпеченості навчального процесу навчально-методичною літературою, формування поточних планів видання підручників, навчальних і методичних посібників і вказівок; вивчення, узагаль­нення й поширення позитивного досвіду навчально-методичної роботи, передових прийомів і методів проведення навчальних занять і організаційних форм навчання;

         З метою підвищення професійної майстерності викладачі кафедри організують методичні семінари, виробничі наради, науково-практичні конференції.

         Результати методичної роботи викладачів кафедри висвітлені у таких публікаціях:

 1. Брюханов А. О. Електронна теорія будови речовини», - Одеса: Друк, 2007;
 2. Клубіс Я. Д., Н. М. Шкатуляк «Збірник задач з електродинаміки», - Одеса: Фенікс, 2010;
 3. Alexander W. Chizhik, Zinaida N. Kurlyand, Aleksandr R. Gokhman, T. Koval, Comparative Analyses of Pedagogical Support of Pre-service Teachers’ Professional Development in Ukraine and USA. – Conference book, Ethos of the Academe, Standing the Test of Time, Ariel University in Ariel, Israel, in September 2013, p. 133-140.
 4. Клубіс Я. Д., Н. М. Шкатуляк «Обов’язковий мінімум з квантової механіки», – Одеса: Фенікс, 2014.
 5. Aleksandr R. Gokhman, V. K. Gukovskij, Yu. Ribakov, Training course “Experimental methods of geophysics” for students of natural science – The 10th International Conference on Quality, Mobility, and Globalization in Higher Education – A Comparative Look at the Challenges of Academic Teaching September 7-9, 2015, Ariel University.

 

 

Пустая синяя полоска

© 2017 Університет Ушинського