Вітаємо! Фізико-математичному факультету 100 років!

Загальні відомості

Як структурний підрозділ, кафедра фізики входить до складу фізико-математичного факультету університету з моменту утворення факультету в 1920 року. Кафедра здійснює підготовку фахівців напряму 014 «Середня освіта. Фізика» за освітньо-кваліфікаційними рівнями «бакалавр», «спеціаліст», «магістр» денної та заочної форм навчання.

Всі дисципліни на кафедрі викладаються на високому науковому та методичному рівні, оскільки фахівці мають достатній рівень для роботи в вищому навчальному закладі: всі викладачі, доценти та професора мають наукову ступінь кандидата чи доктора фізико-математичних або технічних наук. В даний час кафедру очолює доктор фізико-математичних наук, професор В. В. Голованов.

Для забезпечення належного рівня підготовки фахівців є необхідна матеріально-технічна база.

До складу кафедри входять 5 навчальних лабораторій та 1 науково-дослідна лабораторія. На базі кафедри проводяться чисельні науково-методичні семінари та конференції.

Пустая синяя полоска

© 2017 Університет Ушинського