Кафедра загальної та диференціальної психологіїЗагальні відомості
Науково-педагогічний склад
Навчальна робота
Методична робота
Наукова робота
Аспірантура
Організаційна робота
Новини
Контакти

Кваліфікаційні магістерські роботи

Проєкти ОПП Практична психологія

Інформація про практику:

Денна форма навчання:

Заочна форма навчання:

Науково-педагогічний склад 

sannikova

САННІКОВА ОЛЬГА ПАВЛІВНА

SANNIKOVA OLGA

pdf

ORCID ID: http://orcid.org/0000-0003-3961-2103, Researcher ID: I-5139-2018

Google Scholar profile: https://scholar.google.com.ua/citations?view_op=list_works&hl=ru&authuser=1&user=pTxjXI8AAAAJ

Посада: завідувач кафедри загальної та диференціальної психології

kazangi

КАЗАНЖИ МАРІЯ ЙОСИПІВНА

KAZANZHY MARIIA

pdf

ORCID ID: 0000–0001–8316–1288

Google Scholar profile: https://scholar.google.com.ua/citations?view_op=list_works&hl=uk&user=ZuRui5AAAAAJ

Посада: професор кафедри загальної та диференціальної психології

maximenko

Максименко Юрій Борисович

Maksymenko Yury

pdf

Посада: професор кафедри загальної та диференціальної психології.

vodolazska

ВОДОЛАЗСЬКА ОЛЬГА ОЛЕГІВНА

VODOLAZSKA OLHA

pdf

 

ORCID ID: 0000-0003-1769-0258

Google Scholar profile: https://scholar.google.com.ua/citations?

 

Посада: доцент кафедри загальної та диференціальної психології

brunza

БРИНЗА ІРИНА ВЯЧЕСЛАВІВНА

BRYNZA IRYNA

pdf

ORCID ID: 0000-0003-4980-677Х

Google Scholar profile: https://scholar.google.com.ua/citations?view_op=list_works&hl=uk&user=ZuRui5AAAAAJ

Посада: доцент кафедри загальної та диференціальної психології

vasilenko

ВАСИЛЕНКО ІРИНА АНАТОЛІЇВНА

VASYLENKO IRYNA

pdf

ORCID ID: 0000-0001-7524-6943

Посада: доцент кафедри загальної та диференціальної психології

orischenko

ОРІЩЕНКО ОКСАНА АНАТОЛІЇВНА

ORISCHENKO OKSANA

pdf

ORKID ID: 0000-0001-8374-5398

Google Scholar profile

Посада: доцент; доцент кафедри загальної та диференціальної психології

chernojyk

ЧЕРНОЖУК ЮРІЙ ГРИГОРОВИЧ

CHERNOZHUK YURI

pdf

ORCID ID: 0000-0002-0129-8975

Research ID: -

Google Scholar profile: -

Посада: доцент кафедри загальної та диференціальної психології

melenchuk

МЕЛЕНЧУК НАТАЛЯ ІВАНІВНА

MELENCHUK NATALIA

pdf

ORCID ID: 0000-0002-4749-6889

Google Scholar profile: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=WrOXOF8AAAAJ

Посада: доцент кафедри загальної та диференціальної психології

ulinava

УЛЬЯНОВА ТЕТЯНА ЮРІЇВНА

ULIANOVA TETIANA

pdf

ORCID ID: 0000-0001-8643-2063

Посада: доцент кафедри загальної та диференціальної психології

ГОРДІЄНКО ІРИНА ОЛЕКСАНДРІВНА

HORDIIENKO IRYNA

pdf

ORCID ID: 0000-0001-7089-2698

Google Scholar profile: https://scholar.google.com/citations?view_op=list_works&hl=ru&hl=ru&user=55kGWHcAAAAJ

Посада: старший викладач кафедри загальної та диференціальної психології

 

Загальні відомості

         Кафедра загальної та диференціальної психології бере свої витоки з кафедри психології, яку було створено у 1972 році, за ініціативою кандидата психологічних наук, доцента Віктора Омеляновича Котова (1924 – 1978 рр.), як відокремлення від існуючої тоді кафедри педагогіки та психології ОГПУ ім. К.Д.Ушинського. 

В різні часи кафедрою завідували: кандидат психологічних наук, доцент Лариса Михайлівна Безотосна та кандидат психологічних наук, доцент Ірина Олексіївна Мелехова. На кафедрі працювали: кандидати психологічних наук, доценти Т.М.Баларіч, Л.В.Вишньова, Р.О.Тимошенко, Н.С.Уфаєва, ст. викладач А.Г.Медвецька, викладачі О.П.Саннікова, С.М.Симоненко, А.В.Сергєєва, М.А.Осташева, О.Р.Боделан, А.В.Массанов, М.М.Тепляков, І.Р.Маліч, Н.П.Галкіна, З.Н.Курлянд, Т.М.Чебикіна та ін. Молоді викладачі направлялися для навчання в аспірантурі до Москви та Києва (О.П.Саннікова, М.А.Осташева, С.М.Симоненко, А.В.Массанов).

У 1988 році на посаду завідувача кафедри було обрано тоді кандидата психологічних наук, доцента Ольгу Павлівну Саннікову, яка очолює її дотепер. О.П.Саннікова є випускницею відділення психології філософського факультету Ростовського-на-Дону державного університету за спеціальністю «Психологія». У 1982 році вона закінчила аспірантуру (лабораторія генетичної психології) і захистила кандидатську дисертацію у спеціалізованій вченій раді при Науково-дослідному інституті загальної і педагогічної психології АПН СРСР (м. Москва).

У 1997 році О.П.Саннікова захистила дисертацію за темою «Емоційність у професійній структурі особистості» на здобуття ступеня доктора психологічних наук у Київському державному університеті ім. Т.Г.Шевченка. У 1999 р. вона була обрана дійсним членом Української академії Економічної кібернетики, в 2000 р. – дійсним членом Російської академії педагогічних і соціальних наук. Професора О.П.Саннікову нагороджено знаком «Відмінник освіти України».

За ініціативи та під керівництвом О.П.Саннікової колектив кафедри переходить до розробки проблем індивідуальних відмінностей, що виявляються в психологічних властивостях особистості та діяльності, у тому числі, професійної. З метою виконання циклу теоретико-емпіричних досліджень нею було створено науковий колектив, що вперше в Україні на засадах диференціально-психологічного підходу втілив ідею пошуку індивідуальних відмінностей емоційності, які виявляються в структурі властивостей особистості, у тому числі професійно-важливих, у регуляції професійної діяльності та життєдіяльності людини.

Творчим колективом кафедри підготовлено понад 250 наукових публікацій, в тому числі, особисто О.П.Санніковою – понад 150, серед яких 4 монографії, біля 20 праць, що опубліковані за кордоном (США, Канада, Німеччина, Словенія, Ізраїль, Росія, Японія, Швеція тощо). Результати її досліджень та стандартизовані психодіагностичні методики, що мають свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір, широко застосовуються в Україні та за її межами.

О.П.Саннікова є членом редколегії низки науково-методичних видань (журнали, збірники наукових праць). Вона систематично виступає рецензентом та офіційним опонентом на захистах докторських та кандидатських дисертацій, є головою спеціалізованої вченої ради Д. 41.053.03 із захисту дисертацій із загальної психології, педагогічної та вікової психології.

Науковці кафедри працюють у рамках теми «Теоретико-методологічні засади дослідження типового та індивідуального в структурі особистості професіонала», яка розробляється з 2008 р. Отримані результати досліджень доповідаються на всеукраїнських та міжнародних науково-практичних конференціях, публікуються в Україні та за кордоном. Кафедра регулярно організує подібні конференції на власній базі.

З 1989 р., коли при кафедрі відкрилася аспірантура, в ній пройшли навчання понад 40 аспірантів та пошукачів. Під керівництвом О.П.Саннікової викладачами кафедри Р.В.Бєлоусовою, І.В.Бринзою, С.В.Биковою, І.А.Василенко, М.Й.Казанжи, О.А.Кисельовою, І.Г.Кошлань, О.В.Кузнєцовою, О.А.Орищенко, А.В.Сергеєвою, Ю.Г.Черножуком захищені кандидатські дисертації, присвячені вивченню індивідуально-типових особливостей особистості професіонала в галузі соціономічних професій.

У 1989 р. при кафедрі було створено факультет другої вищої освіти (нині відділення перепідготовки кадрів) «Психологія». Підготовка психологів здійснюється на денному, а з 1997 р. також і на заочному відділяннях. З моменту створення факультету підготовлено понад 1300 фахівців. Біля 20 його випускників захистили кандидатські дисертації (зокрема, доценти: В.М. Буганова, І.В. Бринза, М.Й. Казанжи, Ю.Г. Черножук, О.А. Оріщенко та ін.).

Програма навчання на факультеті містить унікальний комплексний цикл теоретичних та практичних занять з фундаментальних та професійно-орієнтованих дисциплін, а також низку факультативів. Тут створено авторські майстерні психологічного і психотерапевтичного консультування, психологічного розвитку особистості, сучасних технологій розвитку творчості, методів соціально-психологічного навчання, спілкування, основ групової та індивідуальної психотерапії. Навчально-виховний процес забезпечує досвідчений професорсько-викладацький склад, в якому представлені як ДЗ «ПНПУ ім. К.Д.Ушинського», так і інші провідні ВНЗ м. Одеси. 7 викладачів факультету отримали почесне звання «Відмінник освіти».

З 2005 р. при кафедрі здійснюється підготовка фахівців за спільною українсько-німецькою програмою дистанційного навчання «Управління людськими ресурсами». Означена програма реалізується в межах проекту Tempus-Tacis CD JEP – 24150 – 2003 «HUREMA» за участі Університету дистанційного навчання м. Хаген (Німеччина); Інституту психології ім. Курта Левіна (Німеччина); Університету м. Лінц (Австрія); Харківського державного технічного університету будівництва і архітектури; Харківської національної академії міського господарства; Полтавського національного технічного Університету ім. Кондратюка; Південноукраїнського національного педагогічного університету ім. К.Д.Ушинського. На виконання програми викладачами кафедри разом із зарубіжними науковцями підготовлено та видано низку навчально-методичних посібників.

У 2005 році кафедру психології було перейменовано у кафедру загальної та диференціальної психології. Сьогодні вона є підрозділом Інституту психології ДЗ «ПНПУ ім. К.Д.Ушинського». Кваліфіковані викладачі, потужне науково методичне забезпечення кафедри, її матеріально-технічна база, яку складають обладнані сучасною технікою аудиторії та класи для індивідуальних занять, бібліотека, читальний зал дозволяють успішно здійснювати підготовку бакалаврів, спеціалістів та магістрів за спеціальністю «Психологія».

 

Навчально-методична робота

Вибіркові дисципліни

Зміст навчально-методичної роботи кафедри є багатоаспектним, гнучким та відповідає сучасним потребам суспільства і вимогам Міністерства освіти і науки України до змісту вищої освіти.

Працівниками кафедри здійснено значну роботу з навчально-методичного забезпечення підготовки фахівців (педагогів та психологів) за освітньо-кваліфікаційними рівнями «бакалавр», «спеціаліст», «магістр». На сьогодні кафедра має в наявності авторські робочі програми з таких навчальних дисциплін:

1) за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» – «Дитяча психологія» (за різними напрямами підготовки) (доц. І. А. Василенко, доц. О. Г. Бабчук), «Психологія» (за різними напрямами підготовки) (доц. І. Г. Кошлань, доц. О. В. Кузнєцова, доц. І. А. Василенко, доц. Ю. Г. Черножук, доц. М. Й. Казанжи), «Загальна психологія» (доц. О. А. Орищенко), «Диференціальна психологія» (доц. О. В. Кузнєцова), «Актуальні проблеми сучасної психології» (доц. О. В. Кузнєцова), «Теорія та методика профорієнтаційної роботи» (доц. І. В. Бринза), «Педагогічна психологія» (доц. О. А. Орищенко), «Історія психології» (доц. І. А. Василенко, доц. О. Г. Бабчук), «Психологія особистості» (доц. О. А. Орищенко, доц. О. О. Водолазська);

2) за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст»- «Основи психологічного консультування» (доц. О. О. Водолазська), «Соціальна психологія і психологія управління» (доц. О. О. Кузнєцова), «Психодіагностика з основами психометрії та експериментальної психології» (доц.  І. В. Бринза), «Психологічна служба в системі освіти» (доц. І. А. Страцинська); «Психологічна експертиза» (доц. І. А. Страцинська); «Психологія художньої творчості» (доц. Ю. Г. Черножук), «Основи математичної статистики та ЕОМ у психології» (доц. І. В. Бринза), «Основи психогігієни та психокорекції» (доц. І. Г. Кошлань), «Методологія сучасної психології» (доц. О. О. Водолазська), «Психологія розвитку особистості та сімейних взаємин» (доц. І. Г. Кошлань), «Соціальна психологія» (доц. А. В. Сергеєва), «Психодіагностика: теорія і практика» (проф. О. П. Саннікова), «Психологія конфлікту та медіації» (доц. Ю. Г. Черножук), «Диференціальна психологія» (доц. О. В. Кузнєцова), «Історія психології» (доц. Ю. Г. Черножук), «Психологія особистості» (доц. О. А. Орищенко), «Психологія ЗМІ та пропаганди» (доц. А. В. Сергеєва), «Експериментальна психологія» (доц. І. В. Бринза), «Вступ до спеціальності» (проф. О. П. Саннікова), «Основи психологічної допомоги» (проф. О. П. Саннікова), «Психологічні особливості дітей з відхіленнями у поведінці» (доц. І. А. Василенко), «Психологічна служба на предприємстві і в закладах освіти» (доц. І. А. Страцинська), «Практикум з психології» (доц. О. О. Водолазська) та інші.

3) за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр» - «Теорія і практика психодіагностики особистості» (проф. О. П. Саннікова), «Психологія вищої школи» (за різними спеціальностями) (проф. О. П. Саннікова, доц. А. В. Сергеєва, доц. О. В. Кузнєцова, доц. Ю. Г. Черножук, доц. О. А. Орищенко) та інші.

Співпрацівники кафедри, спираючись на роботи провідних українських та зарубіжних психологів (Л. С. Виготський, С. Л. Рубінштейн, О. М. Леонтьєв, Г. С. Костюк, В. В. Давидов, О. О. Бодалєв, О. Г. Асмолов, Г. О. Балл, Л. Ф. Бурлачук, Л. В. Долинська, С. Д. Максименко, З. В. Огороднійчук, О. В. Скрипченко, Ж. Годфруа, Г. Крайг, А. О. Реан, та інші), розробляють курси лекцій та робочі програми з навчальних дисциплін згідно з робочими планами, презентують свої винаходи на науково-методичних семінарах протягом навчального року.

На базі змістового компоненту робочих програм навчальних дисциплін викладачі кафедри розробляють, оновлюють та допрацьовують матеріали навчально-методичних комплексів дисциплін: лекції, практичні та семінарські заняття, питання для самостійного вивчення, завдання для самоконтролю знань студентів, матеріали модульного контролю, тощо.

Співпрацівниками кафедри розроблені методичні вказівки щодо робочих програм з нормативних дисциплін, методичні рекомендації щодо виконання курсових, випускних та дипломних робіт, методичні матеріали до психолого-педагогічної практики студентів (загальна кількість – 20 публікацій).

Слід відзначити роботу авторів навчально-методичних посібників, серед яких декілька отримали гриф МОН України: докт. психол. наук, проф. О. П.Саннікова, канд. психол. наук, доц. І. В. Бринза, канд. психол. наук, доц. О. В. Кузнєцова. Навчально-методичні посібники мають теоретичну та практичну цінність, виражену професійну спрямованість, відрізняються новизною та оригінальністю матеріалу, вперше розробленого представниками кафедри і виданого в країні (загальна кількість – 4 публікації).

Отже, робота кафедри повсякчасно спрямована на підвищення рівня навчально - методичного забезпечення процесу викладання психології в ході професійної підготовки педагогів та психологів.

 

Наукова робота

Авторскі свідоцтва

Кафедра загальної та диференціальної психології має достатньо високий науковий потенціал. Викладачі кафедри є фахівцями у своїй галузі й високо кваліфікованими педагогами. На кафедрі проводиться науково-дослідна робота за проблемою: «Психологічні проблеми виховання всебічно розвиненої особистості на всіх етапах вікового розвитку». Наукові дослідження здійснюються за темою: «Особистісне зростання психолога, педагога на етапі професійного навчання: диференціально-психологічний підхід»

Керує роботою доктор психологічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України Ольга Павлівна Саннікова. Ольга Павлівна Саннікова - відомий вчений в галузі вітчизняної психологічної науки. Вся наукова і практична діяльність її присвячена актуальним проблемам розбудови національної науки і підготовки висококваліфікованих фахівців з психології. Вона є провідним фахівцем вітчизняної психологічної науки - української диференціальної психології, і засновником нового напряму по розробці методологічних, теоретичних та прикладних проблем психології особистості та теорії емоційності.

Сьогодні на кафедрі працюють: один професор, дев’ять кандидатів наук із вченим званням доцента. Більше половини професорсько-викладацького складу кафедри має науково-педагогічний стаж, що перевищує 15 років.

Члени кафедри постійно приймають участь у міжнародних, всеукраїнських науково-практичних конференціях, конгресах, симпозіумах, круглих столах. Результати проведених досліджень відображені у 520 наукових працях, зокрема у 2 монографіях, 360 статтях та доповідях, третина з яких надрукована у бліжньому та дальному зарубіжжю. Кафедра має значні здобутки у розробці нових оригінальних тестів і технологій психодіагностики якостей особистості, що засвідчено свідоцтвами на реєстрацію авторського права.

 На кафедрі проводиться кропітка робота з підготовки висококваліфікованих наукових кадрів – здійснено захист докторської дисертацій: «Психологія становлення інтегральної ідентичності особистості» та кандидатських дисертацій за темами: «Психологічні складові схильності особистості до самозмінювання»; «Індивідуально-психологічні прояви навіюваності як властивості особистості»; «Психологічні детермінанти почуття власної гідності»; «Особливості толерантності осіб з різними типами емоційності»; «Екзистенційні ресурси осіб, що переживають психологічну кризу». 

Підготовка фахівців вищої кваліфікації базується на діяльності спеціалізованої вченої ради Д 4105303 із захисту дисертації за спеціальностями «Загальна психологія та історія психології» (19.00.01) ти «Вікова та педагогічна психологія» (19.00.07).

Кафедра загальної та диференціальної психології проводить наукові дослідження за профілем підготовки фахівців. Робота виконується відповідно до: вимог розвитку вищої школи, реформування педагогічної освіти, які визначено національною доктриною розвитку освіти України у XXI столітті.

Результати науково-дослідної роботи можуть бути використані спеціалістами в галузі психології вищої школи, для подальшого розвитку психологічних досліджень, а також в навчальному процесі вищих закладів освіти різних рівнів акредитації, для удосконалення фахової підготовки аспірантів, магістрів, студентів за допомогою впровадження нових спецкурсів і спецсемінарів, підготовки курсових, дипломних та дисертаційних робіт у даному науковому напрямку, при розробці державних стандартів вищої освіти з напряму 6.030102 «Психологія».


Аспірантура

Навчально-методичне забезпечення
Науково-педагогічна практика:
Новини
29 січня 2024 року відбувся круглий стіл «Оновлення освітньої програми відповідно до тенденцій розвитку спеціальності та ринку праці»
12 січня 2024 року відбулося відкрите обговорення проєкту освітньо-наукової програми «Психологія»
У межах проєкту психологічної підтримки Університету Ушинського «ПЛІЧ-О-ПЛІЧ» відбувалася чергова зустріч.

Апробація результатів дослідження здобувачки третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю 053 Психологія Ольги КЕРЦМАН
Аспіранти Університету Ушинського навчаються та навчають
Здобувачі ОНП Психологія долучилися до вебінару «Запобігання та протидія академічному плагіату при написанні наукових робіт» на базі Університету Ушинського

Гостьова лекція доктора психологічних наук, професора Хомуленко Т. Б. на тему: «Психосоматична феноменологія як наукова проблема»

Викладачі та здобувачі ОНП Психологія долучилися до програми підвищення кваліфікації «Академічна доброчесність, відкрита наука та штучний інтелект: як створити доброчесне освітнє середовище»

Викладачі та здобувачі ОНП Психологія пройшли програму Uni-Biz Bridge «Адаптивність та гнучкість викладача»

Викладачі та здобувачі ОНП Психологія пройшли програму Tech Summer Bootcamp for Teachers 2023

7 вересня 2023 року здобувачі ОНП Психологія та науково-педагогічні працівники долучилися до онлайн-лекції професора Школи комунікації та журналістики Анненберга Південно-Каліфорнійського Університету A.Lutzky

Аспіранти-психологи прийняли участь у Літній школі молодого науковця 3.0. – унікальному освітньо-науковому проєкті Ради молодих учених при Міністерстві освіти і науки України

Викладачі ОНП Психологія долучилися до Міжнародної програми підвищення кваліфікації «Сила соціальних мереж у професійному розвитку викладачів університетів: особистий бренд, інструменти для освітніх продуктів, просування цінностей сталого розвитку».

Гарант та здобувачі ОНП Психологія прийняли участь в онлайн-воркшопі «Відкриті дані та інструменти впровадження електронного документообігу в діяльність закладів освіти Одещини»

Гарант та здобувачі ОНП Психологія прийняли участь в онлайн-практикумі із тілесно-орієнтованої травма-терапії

15 березня 2023 року гарант та здобувачі ОНП Психологія долучилися до лекції-тренінгу «Психологія в мистецтві та мистецтво в психології - частина 3: адаптація до складних умов життя та праці»

14 березня 2023 року у межах проведення тижня академічної доброчесності аспіранти-психологи прослухали лекцію «Нормативний вимір засад академічної доброчесності у сфері освіти і науки»

Здобувачі ОНП Психологія та науково-педагогічні працівники долучилися до освітньої програми “StarterNetwork” яка проводиться спільно Тартуським університетом (Естонія) та YEP Інкубатором.

28 лютого 2023 року в Університеті Ушинського в межах реалізації україно-китайського освітньо-наукового проєкту відбулася зустріч на тему «Бренд науковця в науковому середовищі Сходу».

16 лютого 2023 року була проведена гостьова лекція Мариною Бєдною, професором психології (США) для здобувачів ОНП Психологія.

13 січня 2023 року здобувачі-психологи бакалаври та аспіранти на чолі з гарантами долучилися до вебінару для ознайомлення та опрацювання спеціалізованих знань та навичок з питань перинатального психічного здоров’я

Гаранти програм проф. Казанжи М.Й., проф.Вдовіченко О.В. та здобувачі третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти ОНП Психологія і першого (бакалаврського) рівня ОПП Психологія долучилися до вебінару «Інтервенція «Управління проблемами плюс (УП+)» у психосоціальній підтримці вимушено переміщених осіб з України».

Обговорення проєкту ОНП Психологія за третім (освітньо-науковим) рівнем вищої освіти

Відбувся захист дисертації випускника аспірантури зі спеціальності 053 Психологія

Гаранти програм проф. Вдовіченко О.В., проф. Казанжи М.Й. та здобувачі першого рівня ОПП Психологія та третього рівня ОНП Психологія долучилися до серії тренінгів та онлайн-практикумів з арт-терапії, які проводяться Міжнарод.тренінговою компанією «Osnova»

Гаранти програм проф. Вдовіченко О.В., проф. Казанжи М.Й. та здобувачі першого (бакалаврського) рівня ОПП Психологія та третього (освітньо-наукового) рівня ОНП Психологія долучилися до серії зустрічей з психологами-практиками

Аспіранти та члени робочої групи ОНП Психологія проф.М.Й.Казанжи та проф.О.В.Вдовіченко долучилися до онлайн-зустрічі «Досвід роботи з вимушеними мігрантами та мігрантками: Молдова»

Підвищення кваліфікації аспірантів-психологів за програмою «Психологічний стрес: подолання наслідків та уникнення посттравматичного стресового розладу»

Вітаємо Атаханова Бахтіяра, аспіранта 1-го року навчання ОНП за спеціальністю 053 Психологія з успішним проходженням онлайн-курсу та отриманням сертифікату.

Передзахист дисертації Сюй Болунь на здобуття ступеня доктора філософії

Члени робочої групи ОНП Психологія долучилися до програми «Розуміння реабілітаційних потреб переміщених осіб»

Викладачі та здобувачі ОНП Психологія 16 червня долучилися до зустрічі, зорганізованої Центром консультативно-ресурсної психології Університету Григорія Сковороди в Переяславі

Звітування про виконання індивідуального плану роботи здобувачів ОНП Психологія за 2021-2022 навчальний рік

Викладачі та здобувачі ОНП Психологія відвідали вебінар від Європейської асоціації університетів «Підвищення наукової грамотності – майбутнє наукової комунікації»

Гостьова лекція для здобувачів ОНП «Психологія» в Університеті Ушинського в межах вивчення навчальної дисципліни «Математико-статистичні методи та інформаційно-комунікаційні технології в психологічних дослідженнях»

Засідання групи забезпечення ОНП Психологія третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю 053 Психологія

Відбулася лекція на тему: «Інформаційна грамотність здобувача вищої освіти як важлива умова для написання студентських робіт з низьким коефіцієнтом плагіату»

Лекція «Теоретичні і практичні аспекти академічної доброчесності» для здобувачів спеціальності 053 Психологія

Відбувся захист дисертації випускника аспірантури зі спеціальності 053 Психологія

Успішний захист дисертації випускника аспірантури спеціальності 053 Психологія

Гостьова лекція для здобувачів ОНП «Психологія» та освітнього ступеня магістр (відділення перепідготовки фахівців за магістерською програмою з психології) в Університеті Ушинського

Гостьова лекція для здобувачів ОНП «Психологія» в Університеті Ушинського

Відкрита лекція Марини Бедної на тему: «Стійкість та гнучкість людського мозку: дані когнітивних нейробіологічних досліджень сліпоти»

Лекція «Теоретичні і практичні аспекти академічної доброчесності» для здобувачів спеціальності 053 Психологія

Відбулася лекція на тему: «Інформаційна грамотність здобувача вищої освіти як важлива умова для написання студентських робіт з низьким коефіцієнтом плагіату»

Науково-педагогічна практика здобувачів ОНП Психологія

Завершилось Міжнародне стажування викладачів, наукових керівників та аспірантів спеціальності 053 Психологія

    Відгуки випускників
Сертифікати аспірантів

Підвищення кваліфікації аспірантів

 

Організаційна робота

Організаційна робота на кафедрі здійснюється у таких напрямках:

1. Профорієнтаційна робота та довузівська підготовка молоді – викладачами кафедри проводяться профорієнтаційні зустрічі, презентації спеціальності «Психологія», бесіди зі старшокласниками та абітурієнтами, їх батьками, адміністрацією навчальних закладів м. Одеси; проводяться заходи із залучення осіб на післядипломну підготовку.

2. Організація та проведення:

- студентських науко-практичних конференцій “Індивідуально-психологічні якості особистості майбутніх психологів та їх динаміка у період професійної підготовки” (2010 р.); “Актуальні проблеми сучасної психології” (2011 – 2012 р.); “Психологія особистості: теорія, досвід, практика” (2013 р.); “Проблеми сучасної психології особистості” (2014 р.);

- щорічних Міжнародних наукових конференцій “Психологія особистості: теорія, досвід, практика” та “Проблема особистості у сучасній психології: теорія, методологія, практика” (2014);

- видання програм та матеріалів конференцій.

3. Участь в організації та проведенні студентських олімпіад –Всеукраїнська студентська олімпіада зі спеціальності «Психологія» (2010-2012 р.); Всеукраїнська студентська олімпіада з дисципліни «Психологія» (2013-2015 р.).

4. Робота в спеціалізованій раді Д41.053.03 із захисту дисертацій зі спеціальностей: 19.00.01 – загальна психологія, історія психології; 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія (професор О. П. Саннікова, в. о. професора А. В. Сергеєва, доцент О. Г. Бабчук).

5. Робота в науково-методичної раді інституту психології – викладачі кафедри беруть участь в роботі наукового семінару (голова – професор О. П. Саннікова, вчений секретар – доцент І. В. Бринза) з організації та проведення попередніх експертиз докторських та кандидатських дисертацій зі спеціальностей: 19.00.01 – загальна психологія, історія психології; 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія.

 


Новини

Ознайомлення бакалаврів-психологів з освітньо-професійними програмами другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 053 Психологія

Про організацію внутрішньої мобільності за спеціальністю 053 Психологія за першим (бакалаврським) та другим (магістерським) рівнями вищої освіти соціально-гуманітарного факультету

Зустріч зі здобувачами вищої освіти за другим (магістерським) рівнем стосовно вибіркових дисциплін.

У межах проєкту психологічної підтримки Університету Ушинського «ПЛІЧ-О-ПЛІЧ» відбувалася чергова зустріч.

Гостьова лекція доктора психологічних наук, професора Хомуленко Т. Б. на тему: «Психосоматична феноменологія як наукова проблема»

Участь у Міжрегіональному конкурсі студентських наукових робіт

Техніка Резилієнсу у рубриці «ЕМОЦІЙНИЙ SOS: методи і техніки психосоціальної підтримки»

Опитування «Соціальна відповідальність у закладах вищої освіти України»

Всеукраїнський фестиваль «Простір психолога» PRO PSY – 2023 – МАРАФОН СТІЙКОСТІ

Звітна конференція з навчальної (ознайомлювальної) практики 1 курсу заочне відділення

Звітна конференція присвячена переддипломної практики

Обговорення проєкту освітньо-професійної програми «Практична та прикладна психологія» зі стейкхолдерами .

Підсумкові консультації з переддипломної практики здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти

Відбувся захід на тему «Ментальне здоров’я: що це таке і навіщо воно потрібно?»

Участь у тренінгу на тему «Етика професіонала-психолога»

Відбувся захід щодо знайомства з базою практики

Тренінг "Керування конфліктами в контексті психосоціальної підтримки"

Відбувся захід - знайомство з базою практики "Психея"

Проходження навчально-ознайомлювальної практики здобувачами 1-го року заочної форми навчання другого (магістерського) рівня вищої освіти за ОПП "Практична психологія" спеціальності 053 Психологія.

Екскурсія до кабінету психотерапевта

Консультації  магістрам під час переддипломної практики

Вебінар "Як збільшити оригінальність роботи?"

Настановна конференція з переддипломної практики

Круглий стіл на тему «Запобігання порушень принципу доброчесності при підготовці магістрів»

Настановча конференція щодо виробничої практики магістрів 24.10.2022 по 18.11.2022р.

Круглий стіл

Науково-практичний онлайн-семінар "Казкотерапія дитячої скорботи, втрат і розлучення з батьками та значущими дорослими"

Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених «Диференціальний підхід у дослідженні професійного самоздійснення особистості».

Зустріч представників ДСНС з працівниками ПНПУ імені К.Д.Ушинського

Відкрита лекція Марини Бедної на тему: «Стійкість та гнучкість людського мозку: дані когнітивних нейробіологічних досліджень сліпоти»

Протягом березня 2022 року викладачи кафедри загальної та диференціальної психології приймали участь у декілька заходах, де підвищували кваліфікацію за актуальними темами стосовно стану суспільства в стані війни

Лекція «Теоретичні і практичні аспекти академічної доброчесності» для здобувачів спеціальності 053 Психологія

Відбулася лекція на тему: «Інформаційна грамотність здобувача вищої освіти як важлива умова для написання студентських робіт з низьким коефіцієнтом плагіату»

Науково-педагогічна практика здобувачів ОНП Психологія

Завершилось Міжнародне стажування викладачів, наукових керівників та аспірантів спеціальності 053 Психологія

В лютому -березні 2022 року підвищення кваліфікації працівниками кафедри

Гостьова лекція для здобувачів ОНП «Психологія» та освітнього ступеня магістр (відділення перепідготовки фахівців за магістерською програмою з психології) в Університеті Ушинського

У період з 14.02.2022 року по 18.02.2022 року відбуваються засідання Школи наукового керівника ПНПУ Ушинського

2.02.22 відбувся методичний семінар, де викладачи кафедри вивчали новітні вимоги щодо нормативних документів

Успішний захист дисертації випускника аспірантури спеціальності 053 Психологія

28 січня 2022 року відбулась звітня конференція Асоціації політичних психологів України

27 січня 2022, в 12:00 викладачи кафедри стали учасниками інформаційної сессії в рамках проекту «Обмен знаниями и инновациями» (KIX), що була організована хабом KIX EAP

Гостьова лекція для здобувачів ОНП «Психологія» в Університеті Ушинського


Контакти

Наша почта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Телефон кафедры: 705-46-71

Пустая синяя полоска

© 2024 Університет Ушинського
https://dpu.brebeskab.go.id/demo-pragmatic/ https://siwaspada.rembangkab.go.id/demo/ https://sistart.disperindag.jatimprov.go.id/go-demo/ https://jdih.kulonprogokab.go.id/demo/ https://spekta.tasikmalayakab.go.id/spekta/demo/ https://katalis.pekalongankota.go.id/products/kso-gacor/ https://katalis.pekalongankota.go.id/products/pdemo/ https://sia.stiemakisaran.ac.id/akun-demo/ https://sisuperdoko.malutprov.go.id/demo/ https://elibrary.univamedan.ac.id/sdemo/ https://corporate.megaxus.com/uploads/ydemo/ https://pustaka.dumaikota.go.id/inlislite/produks/sdemo/ https://derma-express.com/slot-demo/ https://slotdemo-pragmatic.alboompro.com/ http://diskan.situbondokab.go.id/demo/ http://103.149.179.148/sdemo/ https://sijantan.demakkab.go.id/demo/ https://pesanantar.gramedia.com/demo-olympus/ https://pak.unila.ac.id/assets/img/demo/ http://hey.fkm.unair.ac.id/produk/demo/ http://114.7.97.203:8123/products/slot-demo-gacor/ https://chavancentre.org/slot-demo/ https://magic.ly/mochibet88 https://linktr.ee/mochibet88 https://linkpop.com/mochibet88 https://link.space/@laskar89 https://heylink.me/mpoas_slot https://magic.ly/cincinbet https://www.sidiap.org/rtp-live-slot/ https://www.scadvocate.com/ httpshttps://linkr.bio/link-mpoxo https://heylink.me/link-ksoklub/ https://147.139.196.52/ https://heylink.me/hebitop/ https://lanciau-kuda.s3.ap-southeast-2.amazonaws.com/pola-lucky-neko.html
https://slot-bonanza-terpercaya.powerappsportals.com/