Профком профспілки

1.Здійснює представництво й захист трудових і соціально-економічних прав та інтересів працівників у відносинах з роботодавцями, органами влади, місцевого самоврядування, в суді.
2.Організовує ведення колективних переговорів, укладає колективний договір і контролює його виконання.
З цією метою:
-збирає та узагальнює пропозиції членів профспілки, бере участь у підготовці проекту колективного договору або самостійно готує його, організовує обговорення проекту в університеті;
-спільно з ректором організовує проведення зборів (конференцій) працівників і студентів університету для схвалення проекту колективного договору, за дорученням зборів (конференції) укладає колективний договір і здійснює контроль за його виконанням;
-при порушенні роботодавцем (ректором) умов колективного договору надсилає йому подання про усунення порушень; у разі відмови в усуненні цих порушень або недосягнення згоди у зазначений термін оскаржує неправомірні дії або бездіяльність посадових осіб до суду.
3.Разом з роботодавцем вирішує питання про запровадження перегляду чи зміну норм праці.
4.Дає згоду або не погоджується на розірвання трудового договору з працівником університету з ініціативи роботодавця у випадках і порядку, передбачених чинним законодавством.
5.Спільно з ректором вирішує питання робочого часу і часу відпочинку, зокрема, погоджує графіки змінності та надання відпусток, запровадження підсумованого обліку робочого часу, дає дозвіл на проведення надурочних робіт, робіт у святкові та вихідні дні.
6 Спільно з роботодавцем вирішує питання соціального розвитку закладу, поліпшення умов праці, матеріально-побутового, медичного обслуговування працівників і студентів університету; бере участь у вирішенні соціально-економічних питань, визначенні й затвердженні переліку надання працівникам і студентам соціальних пільг.
7.Бере участь у розробці правил внутрішнього трудового розпорядку.
8.Бере участь у вирішенні питань оплати праці працівників структурних підрозділів: форм і систем оплати праці, розцінок, тарифних сіток, схем посадових окладів, умов запровадження та розмірів доплат, премій, винагород, інших заохочувальних, компенсаційних виплат.
9.Здійснює громадський контроль за виконанням роботодавцем в структурних підрозділах університету безпечних і нешкідливих умов праці, виробничої санітарії, правильним застосуванням встановлених умов оплати праці, вимагає усунення виявлених недоліків, бере участь у розслідуванні нещасних випадків, професійних захворювань та аварій, у роботі комісій закладу з питань охорони праці.
10.Надає членам первинної профспілкової організації університету матеріальну допомогу із коштів профорганізації.

ГРАФІК робочого часу співробітників профспілкового комітету

Прізвище, ім’я, по батькові Понеділок Вівторок Середа Четвер П’ятниця
1

Начев Андрій Петрович,
голова профкому

9.00–13.00 13.00–17.00 9.00–13.00 13.00–17.00 9.00–13.00
2 Трохимець Олена Миколаївна, бухгалтер 13.00–17.00 13.00–17.00 13.00–17.00 13.00–17.00 13.00–17.00
3 Мельниченко Тамара Валентинівна, секретар 13.00–17.00 13.00–17.00 9.00–13.00 9.00–13.00 9.00–13.00

 

 

Пустая синяя полоска

© 2017 Університет Ушинського