Рада молодих вчених та спеціалістів

З 2002 р. в університеті діє Рада молодих учених та спеціалістів. Метою роботи Ради є об’єднання наукової молоді, вираження її інтересів, насамперед, у професійній сфері і найважливіших соціальних проблемах. Рада є суспільним органом і представляє інтереси молодих учених і фахівців (молоді до 35 років), що працюють в університеті та його підрозділах.
Члени Ради приймають участь у засіданнях Одеської обласної ради молодих учених. Рада бере участь у розгляді рекомендацій кандидатів на стипендії Кабінету Міністрів України для молодих учених, у наданні рекомендацій найбільш талановитим і активним магістрам та студентам старших курсів до вступу до аспірантури, а також у розгляді кандидатів до докторантури. Голова Ради к. філос. н., доцент Окорокова Віра Вікторівна є членом Вченої ради університету.
Молоді викладачі, аспіранти, студенти беруть участь у всіх конференціях університету, приймають активну участь у запровадженні інформаційно-комунікативних засобів у навчально-виховний процес, у впровадженні технології Smartboard, програми «Intel@Навчання для майбутнього», а також у навчанні використання нових програмних засобів.
Кожного року біля 20 молодих учених захищають кандидатські дисертації. Молоді вчені приймають активну участь у пiдготовцi нових наукових кадрів та виконують обов’язки учених секретарів учених рад по захисту кандидатських i докторських дисертацій з педагогіки, психології, політичних наук, філософії.
За сприянням Ради університет видає на своїй полiграфiчнiй базі автореферати кандидатських дисертацій, курсів лекцій, монографій та інших праць молодих учених; забезпечує аспірантам надання не менш ніж двох відряджень на рік з повною оплатою для участі в конференціях та симпозіумах; позачергово нaдaє в користування доступ до мережі Інтернет та комп’ютерну техніку; щорічно виділяє один випуск періодичних наукових видань університету для публiкацiй молодих учених.

НОВИНИ Ради молодих вчених та спеціалістів

 • 12 жовтня 2015 року Рада молодих учених та спеціалістів Університету Ушинського на базі історико-філософського відділення факультету психологічної освіти провела ІІ Всеукраїнську науково-практичну конференцію викладачів, студентів, аспірантів та молодих учених «Гуманітарна наука в умовах розвитку інформаційного суспільства». Участь у конференції проходила за чотирма секціями:

  • Історична наука в сучасному інформаційному просторі (актуальні проблеми, методологія дослідження в умовах розвитку інформаційного суспільства)
  • Концептуальні засади філософського бачення проблеми інформаційного суспільства
  • Психологічний вимір сучасного соціуму в умовах інформатизації
  • Освіта в інформаційному суспільному просторі: реалії та перспективи розвитку.
  В конференції прийняли участь молоді учені не лише Університету Ушинського, а й наступних вузів: Одеський національний морський університет, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Одеська державна академія будівництва та архітектури,  Одеський національний медичний університет,  Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського. За результатами конференції було видано збірку матеріалів конференції.

НОРМАТИВНО-ПРАВОВА БАЗА Ради молодих вчених та спеціалістів

КОНФЕРЕНЦІЇ Ради молодих вчених та спеціалістів

МОЛОДИЙ УЧЕНИЙ

КОНТАКТИ Ради молодих вчених та спеціалістів

 • Наша адреса:

  вул. Старопортофранківська, 26

  Південноукраїнський національний педагогічний університет

  імені К.Д. Ушинського

  м. Одеса

  Україна, 65020

   

  Контакти:

  Окорокова В.В. – e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

У цій категорії немає статей. Якщо дочірні категорії показуються на цій сторінці, то вони можуть містити статті.

 

Пустая синяя полоска

© 2017 Університет Ушинського