Кафедра фізики. Кадровий склад

Освітній процес на кафедрі фізики забезпечують провідний фахівець Кирилюк Юлія Гаврилівна тa 6 науково-педагогічних працівників 2 доктори фізико-математичних наук, професори (Голованов В. В., Гохман О. Р.), 1 доктор технічних наук, професор (Брюханов А. О.), 1 доцент, кандидат фізико-математичних наук (Шкатуляк Н. М.), 1 викладач, кандидат фізико-математичних наук (Волчок Н. А.) та 1 асистент (Назарчук Б. В.).

 

Голованов Вячеслав Володимирович

Завідувач кафедри фізики

Закінчив фізичний факультет Одеського державного університету імені І. І. Мечникова зі спеціальності фізика напівпровідників та діелектриків.

Доктор фізико-математичних наук зі спеціальності 01.04.10 – фізика напівпровідників і діелектриків. Тема дисертації «Характеризация полупроводниковых поверхностно- активных веществ SnxWyOz, CdxS(Se)l-x, In2O3; Одеський держ. ун-т імені І. І. Мечникова. - Одеса., 1998 рік.

Викладає такі дисципліни: Сучасні фізичні моделі Всесвіту та його структури; Основи наукових комунікацій іноземною мовою, Вибрані питання сучасної фізики; Вибіркові глави теоретичної фізики; Функціональні наноматеріали; Основи наукових досліджень.

У червні 2017 року викладав курс лекцій з теми: «Модіфікація енергетичних рівней у квантових точках» для студентів та аспірантів університету м. Брієш (Італія), у березні 2018 року з теми: «Аналіз теоретичних проблем гетерогенного аналізу на поверхні» для студентів та аспірантів університету університету м. Тампере (Фінляндія).

Професор В. Голованов – Фулбрайтівський професор, з 25-річним досвідом наукових досліджень в галузі хімічних і біологічних наносенсорів. Лауреат премії Марії Кюрі, має нагороди Академій США, Німеччини, Італії, Фінляндії. Опублікував більше 180 наукових робіт, 5 патентів.

Гохман Олександр Рафаїлович

Професор кафедри фізики, доктор фізико-математичних наук

У 1978 році з відзнакою закінчив фізичний факультет Одеського державного університету імені І. І. Мечникова за спеціальністю «теоретична фізика».

У 1995 р. захистив докторську дисертацію «Ймовірнісний метод дослідження властивостей текстурованих полікристалів» за спеціальністю 01.04.13 «фізика металів» у Київському національному університеті.

Викладає дисципліни: Загальна фізика, Математичні методи фізики, Статистичні методи обробки результатів педагогічного експерименту, Обернені задачі рентгенівської та нейтронної дифрактометрії, Радіаційне матеріалознавство, Механізми старіння матеріалів та приладів.

У квітні, травні 2017-2019 рр. викладав дисципліни: «Використання прямих та обернених полюсних фігур та функцій розподілу кристалів за орієнтацією у фізиці твердого тіла», «Базові принципи розробки та методи дослідження сплавів з високою ентропією», «Дослідження мікроструктури сталей методом малокутового розсіювання нейтронів та рентгенівських променів» для магістрантів та аспірантів Харбінського інженерного університету (КНР).

Лауреат у номінації «Кращий учений ХХ століття» згідно з рішенням IBC Awards у 2002 році. «Відмінник освіти України» (наказ №160 від 13 травня 2010р., посвідчення №87415). Опублікував більше 130 наукових робіт та 2 патенти.

Наукові інтереси: текстурний аналіз, фізика опромінюваних матеріалів.

Брюханов Аркадій Олексійович

Професор кафедри фізики, доктор технічних наук, професор

Освіта: фізичний факультет Одеського національного університету імені І .І. Мечникова.

Дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук «Методы текстурного анализа в технологии титановых сплавов» захистив у Московському інституті сталі і сплавів у 1989 р.

Викладає дисципліни: Загальна фізика, Основи теоретичної фізики, Теоретична механіка, Основи кристалофізики, Основи текстурного аналізу.

У жовтні 2014-2018 років викладав дисципліну: «Актуальні проблеми текстурного аналізу» для студентів та аспірантів університета м. Ханнофер, (Німеччина).

Наукові інтереси: Розробка технології отримання текстурно-зміцнених листових напівфабрикатів гексагональних металів і сплавів і виробів з них. Зв'язок рівня мікропошкодження кубічних полікристалів з анізотропією їх макровластивостей після пластичної деформації та термомеханічної обробки.

Шкатуляк Наталія Михайлівна

Доцент кафедри фізики, кандидат фізико-математичних наук, приват-професор

В 1978 р. закінчила Одеський державний педагогічний інститут імені К. Д. Ушинського. Спеціальність – «Фізика».

Кандидатська дисертація «Влияние неоднородности текстуры на анизотропию физико-механических свойств некоторых металлов и сплавов с кубической решеткой» (спеціальність 01.04.07 – фізика твердого тіла) була захищена в 1990 р. в Ленінградському державному технічному університеті.

Викладає дисципліни: Загальна фізика, Теоретична фізика.

Область наукових інтересів: Нові речовини та матеріали, текстура, фрактальна природа анізотропії фізичних властивостей кристалічних тіл.

Має понад 145 публікацій в галузі фізики твердого тіла та матеріалознавства.

nazarchuk

Назарчук Богдан Васильович

Викладач – асистент

Отримав диплом магістра з відзнакою в 2014 році зі спеціальності «Фізика» в Державному закладі «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського». Закінчив аспірантуру з представленням роботи на засіданні кафедри зі спеціальності 01.04.07 – фізика твердого тіла.

Дисципліни, що викладає (практичні та лабораторні заняття): Сучасні електронні засоби проведення лабораторного експерименту, Вiртуальна фiзична лабораторiя, Електротехніка і радіотехніка, Загальна фізика, Математичні методи фізики, Практикум з розв’язання конкурсних та олімпіадних задач з фізики (практичні та лабораторні заняття):

Наукова робота: Протягом роботи в Університеті Ушинського підготовлено 6 публікацій у зарубіжних виданнях (Scopus), індекс Хірша – 2.

Волчок Наталія Аркадіївна

Викладач кафедри фізики, кандидат фізико-математичних наук

Закінчила Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського зі спеціальності «фізика».

Дисертацію на тему «Кількісні характеристики текстури і анізотропія пружних властивостей деформованих α-твердих розчинів на основі титану» зі спеціальності 01.04.07 – фізика твердого тіла захистила у Державному закладі «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К .Д. Ушинського» у 2011 році.

Дисципліни, що викладає: Теоретична механіка, Загальна фізика, Електротехніка та радіотехніка, Фундаментальні експерименти фізики, Історія фізики.

Наукові інтереси: Представлення текстур за допомогою інтегральних характеристик текстури (ІХТ), що дозволяють оцінити тензорну розмірність властивостей матеріалу для подальшого розрахунку його анізотропії.

Кирилюк Юлія Гаврилівна

Провідний фахівець кафедри фізики

 

Закінчила Одеський педагогічний інститут ім. К. Д. Ушинського у 1964р. Спеціальність: фізика, основи виробництва.

Кваліфікація: учитель фізики і основ виробництва середньої школи.

Пустая синяя полоска

© 2017 Університет Ушинського
https://jospakk.kuduskab.go.id/slot-gacor/ http://inlislite.palembang.go.id/live-sgp/ https://jdih.dprd.bulelengkab.go.id/slot-gacor-online/ https://pustaka.pekanbaru.go.id/slot-gacor/ https://library.poltekpel-sby.ac.id/slot-demo/ https://inlislite.bengkaliskab.go.id/slot-gacor/ http://inlis.lamongankab.go.id/slot-demo/ http://inlislite.palembang.go.id/demo-pg-soft/ http://sipmk.kemenkopmk.go.id/slot-gacor/ https://jdih.boltimkab.go.id/toto-macau/ https://jdih-dprd.murungrayakab.go.id/slot-demo-pragmatic/ https://jospakk.kuduskab.go.id/slot-demo/ https://jdih.dprd.bulelengkab.go.id/slot-online-gacor/ https://jdih.boltimkab.go.id/slot-gacor/ http://inlislite.palembang.go.id/rtp-live-slot/ https://jdih.boltimkab.go.id/slot-demo/ https://silakanmas.disdukcapil.magelangkota.go.id/ikm_download/slot-luar-negeri/ https://silakanmas.disdukcapil.magelangkota.go.id/ikm_download/slot-demo/ https://jim.unrika.ac.id/slot-demo/ https://www.irslawproblems.com/slot-demo/ https://chavancentre.org/slot-demo/