Онлайн семінар «Робоча програма та силабус у структурі науково-методичного забезпечення навчальної дисципліни»

213 травня у Державному закладі «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського» було проведено онлайн семінар «Робоча програма та силабус у структурі науково-методичного забезпечення навчальної дисципліни» для науково-педагогічних працівників медичного факультету. Спікером, кандидатом педагогічних наук, доцентом кафедри освітнього менеджменту та публічної служби Постоян Тетяною Григорівною було надано змістовну інформацію щодо правил оформлення робочих програм навчальних дисциплін та силабусів. Особлива увага приділялася структурним елементам робочої програми, зокрема формуванню компетентностей, програмних результатів навчання, критеріям оцінювання знань студентів. Детально були розібрані та пояснені найпоширеніші помилки при оформленні робочих програм і силабусів.

Викладачі проявили велику зацікавленість. Враховуючи специфіку медичного факультету, було розглянуто багато питань з наведенням прикладів.

Онлайн зустріч пройшла на високому методичному рівні. Наприкінці семінару всі присутні подякували спікерці за цікаву інформацію і ґрунтовні відповіді на запитання.

Пустая синяя полоска

© 2017 Університет Ушинського