Участь здобувачів вищої освіти Університету Ушинського в щорічній науково-практичній конференції з міжнародною участю для студентів і молодих вчених

32–3 червня 2022 року здобувачі вищої освіти медичного факультету (спеціальність 222 Медицина), факультету музичної та хореографічної освіти (спеціальність 024 Хореографія), а також навчально-наукового інституту фізичної культури, спорту та реабілітації (спеціальність 014 Середня освіта (Фізична культура)) Університету Ушинського під керівництвом науково-педагогічних працівників кафедри біології і охорони здоров’я, а саме доктора педагогічних наук, професора Босенка А. І., кандидата біологічних наук, завідувача кафедри Топчій М. С., кандидата біологічних наук, старшого викладача Орлик Н. А., прийняли участь у щорічній науково-практичній конференції з міжнародною участю «Сучасні теоретичні та практичні аспекти клінічної медицини (для студентів та молодих вчених)».

Пустая синяя полоска

© 2017 Університет Ушинського