Правила прийому

pdf

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ

до Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет

імені К. Д. Ушинського» у 2022 році

pdf

Додаток 1
(Перелік спеціальностей медичного, фармацевтичного та ветеринарного спрямувань, за якими може здійснюватися прийом на навчання за ступенем магістра)

pdf

Додаток 2
(Перелік спеціальностей, яким надається особлива підтримка)

pdf Додаток 3
(Перелік наказів державних замовників, якими визначаються предметні спеціальності та спеціалізації окремих спеціальностей, за якими здійснюються формування та розміщення державного замовлення)
pdf Додаток 4
(Перелік творчих конкурсів для вступу на навчання для здобуття освітнього, бакалавра (магістра спрямування) на відкриті, фіксовані та небюджетні конкурсні пропозиції, вагових коефіцієнтів оцінок з предметів національного мультипредметного тесту та творчого конкурсу)
pdf Додаток 5
(Таблиця переведення середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, в шкалу 100-200)
pdf Додаток 6
(Матеріали для розробки технічного завдання до алгоритму адресного розміщення державного та регіонального замовлення)
pdf Додаток 7
(Перелік освітніх ступенів та спеціальностей, за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання)
pdf Додаток 8
(Перелік спеціальностей та вступних випробувань для прийому на навчання на перший (зі скороченим терміном навчання) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, освітньо-професійний ступінь фахового молодшого бакалавра, освітній ступінь молодшого бакалавра для здобуття освітнього ступеня бакалавра за державним замовленням)
pdf Додаток 9
(Перелік спеціальностей та вступних випробувань для прийому на навчання осіб, які здобули освітній ступінь бакалавра, для здобуття освітнього ступеня магістра)
pdf Додаток 10
(Перелік конкурсних предметів та творчих конкурсів для вступу на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра (магістра медичного спрямування) на основі повної загальної середньої освіти)
pdf Додаток 11
(Перелік освітніх ступенів та спеціальностей (акредитовані / не акредитовані))
pdf Додаток 12
(Таблиці переведення тестових балів національного мультипредметного тесту, магістерського тесту навчальної компетентності до шкали 100-200)
pdf Додаток 13
(Порядок прийому на навчання до аспірантури та докторантури)
pdf Додаток 14
(Вимоги та критерії оцінювання мотиваційного листа)

pdf

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ

до Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет

імені К. Д. Ушинського» у 2021 році

pdf

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ

до Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет

імені К. Д. Ушинського» у 2020 році

 

© 2017 Університет Ушинського

Please publish modules in offcanvas position.