Факультет музичної та хореографічної освіти

muz horeograf

Факультет музичної та хореографічної освіти має давні традиції та великий досвід підготовки висококваліфікованих педагогічних кадрів у галузі мистецької освіти. За 48 років існування факультет перетворився в один із провідних осередків музичної та хореографічної освіти дітей та молоді в Україні, потужною науковою інституцією дослідження проблем художньої освіти і виховання, мистецької педагогіки, художньої культури. Факультет музичної та хореографічної освіти є авторитетним і активно працюючим науково-методичним центром художньо-естетичного виховання молоді. 

На факультеті здійснюється підготовка фахівців за напрямом і спеціальностями «Музичне мистецтво» і «Хореографія» на денній і заочній формах навчання з додатковими спеціалізаціями: «Художня культура», «Режисура музично-виховних заходів».

Факультет музичної та хореографічної освіти запрошує на навчання!!!

Випускова атестація з дисципліни "Хореографічно-виконавська підготовка" - фільм "Пластичні метаморфози" 2020

 BeiGrand

 

                           ДЕК Екзамен Кафедра музичного мистецтва і хореографії

 

Академічний спів

 

Естрадний спів

 

 Фортепіано

 

Навчально-виховний процес на факультеті музичної та хореографічної освіти забезпечують чотири фахові кафедри: музичного мистецтва і хореографії, музично-інструментальної підготовки, теорії музики і вокалу, диригентсько-хорової підготовки, на яких працюють 7 докторів наук, професорів, 22 кандидати наук, доценти, 2 народних артисти України, 4 заслужених артисти й заслужені працівники освіти України.

Потужній науково-педагогічний потенціал факультету музичної та хореографічної освіти уможливлюють успішне вирішення проблеми модернізації навчально-виховного процесу щодо формування професійної компетентності, творчої активності та самостійності майбутніх учителів музики та хореографії. Щорічно студенти факультету музичної та хореографічної освіти беруть участь у творчих змаганнях та отримують призові місця, найвищі нагороди «Гран-Прі» на Міжнародних і Національних конкурсах, фестивалях і олімпіадах. Тільки за останні 3 роки студенти здобули 135 призових місць.

Факультет підтримує міжнародні академічні, творчі і наукові зв’язки з науковими центрами та навчальними закладами Німеччини, Ізраїлю, Болгарії, Китаю, Чехії, Білорусії, Росії та інших країн; плідно співпрацює з лабораторією мистецької освіти Інституту педагогіки і психології професійної освіти АПН України, лабораторією естетичного виховання Інституту проблем виховання АПН України, та ін.

Протягом 14 років на факультеті отримують професійну підготовку у галузі музичного мистецтва та хореографії студенти Китаю, Туреччини, Еквадору, Ірану, Сирії, Молдови та інших країн світу.    

На факультеті плідно працює аспірантура зі спеціальності 13.00.02 теорія та методика музичного навчання.

Адреса факультету музичної та хореографічної освіти: Україна, 65009,

вул. Фонтанська дорога, 4, корпус 9. Телефон: (048) 705-46-64.

Пустая синяя полоска

© 2017 Університет Ушинського