Урядом України відзначені видатні заслуги викладачів Університету Ушинського

ngerbНапередодні Дня працівника освіти Кабінет Міністрів України відзначив заслуги та досягнення українських науковців.

Лекція для студентів Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького

2У межах співробітництва між нашим університетом та іншими закладами вищої освіти професором кафедри біології і охорони здоров’я Босенко Анатолієм Івановичем 30 вересня була прочитана відкрита онлайн лекція для студентів 4 курсу Навчально-наукового інституту фізичної культури, спорту та здоров’я Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького за темою «Актуальні проблеми функціональної діагностики у фізичному вихованні і спорті».

Проведено бінарне заняття зі спеціальної психології

221.09.2021 року в межах дисципліни «Спеціальна психологія» для студентів 4 року навчання першого (бакалаврського) рівня вищої освіти ОПП «Психологія» спеціальності 053 «Психологія» Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського було проведено бінарне заняття на базі Одеського інклюзивно-ресурсного центру №1 за темою «Психодіагностика в спеціальній психології».

Зустріч студентів медичного факультету із керівництвом факультету та заступником голови студентської ради університету

113.09.2021 в актовій залі головного корпусу університету відбулася зустріч студентів медичного факультету із керівництвом факультету та заступником голови студентської ради університету, магістром першого року навчання Соловейчук О.М. Студенти познайомилися зі структурою та роботою студентської ради університету та заходами, що плануються студентською радою. Під час зустрічі були представлені кандидати на посаду голови студентської ради факультету: Лисенко Ольга, Попова Катерина, Кнежевич Анна.
Зустріч також була присвячена розвитку реабілітаційної медицини на півдні України та підготовці майбутніх висококваліфікованих спеціалістів за даним напрямом із здобувачами вищої освіти, які навчаються за спеціальностями  "Медицина" та "Спеціальна освіта".

Бібліотечна екскурсія для медичного факультету

3 ava6 вересня 2021 року в бібліотеці Університету Ушинського було проведено екскурсію-першокурсника для студентів медичного факультету.

УВАГА❗ ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ СТУДЕНТІВ МЕДИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ УНІВЕРСИТЕТУ УШИНСЬКОГО ❗

1Повідомляємо, що Центром тестування визначено дати повторного та додаткового складань єдиного державного кваліфікаційного іспиту (ЄДКІ) для здобувачів ступеня вищої освіти магістр та тестових екзаменів ліцензійних інтегрованих іспитів для здобувачів освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст, бакалавр та молодший спеціаліст галузі знань «22 Охорона здоров’я» у 2021 році:
☑️14.09.2021 - ЄДКІ, Етап 1 для спеціальностей «Медицина», «Стоматологія» Інтегрований тестовий іспит «Крок 1» та іспит з англійської мови професійного спрямування (для іноземних здобувачів).

Студенти медичного факультету Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені. К. Д. Ушинського» успішно склали ліцензійний іспит Крок 1

1Студенти-медики Університету Ушинського успішно пройшли перший етап ЄДКІ, який складається з інтегрованого тестового іспиту КРОК 1 та іспиту з англійської мови професійного спрямування. Складання «Крок 1» – важливий етап підготовки майбутніх лікарів, складається після вивчення основних фундаментальних дисциплін, що входять до складу тестового екзамену «Крок 1».

Онлайн семінар «Робоча програма та силабус у структурі науково-методичного забезпечення навчальної дисципліни»

213 травня 2021 року в Державному закладі «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського» було проведено онлайн семінар «Робоча програма та силабус у структурі науково-методичного забезпечення навчальної дисципліни» для науково-педагогічних працівників медичного факультету. Спікером, кандидатом педагогічних наук, доцентом кафедри освітнього менеджменту та публічної служби Постоян Тетяною Григорівною було надано змістовну інформацію щодо правил оформлення робочих програм навчальних дисциплін та силабусів. Особлива увага приділялася структурним елементам робочої програми, зокрема формуванню компетентностей, програмних результатів навчання, критеріям оцінювання знань студентів. Детально були розібрані та пояснені найпоширеніші помилки при оформленні робочих програм і силабусів.

페이지 1 / 전체 4

Пустая синяя полоска

© 2017 Університет Ушинського